Megújulóban a városközpont

Írta:  2012.12.28.
Fordulóponthoz érkezett a Pestszentimre-városközpont megújítása projekt.
Joggal nevezte a kerület, illetve a projektet lebonyolító Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. vezetősége a május 10-i sajtótájékoztatón a Pestszentimre-városközpont megújítása projektet a legnagyobb beruházásnak a városrész történetében. Az imreiek indokoltan szorgalmazták már évtizedek óta a fejlesztéseket. A projekt egy csapásra több régóta elmaradt beruházást kíván megvalósítani, így végül egy valóban új arculatú, modern városközponttal rendelkező Pestszentimre születik.

Megújult a templom

Az 1927 és 1939 között Bánszky Mihály tervei alapján neogótikus stílusban épült Szent Imre-templomra ráfért a felújítás, ezért a renoválása bekerült a városrész megújítását célzó projektbe. November második vasárnapján az imrei katolikusok már a restaurált templomban misézhettek: megújult a tetőszerkezet, október utolsó napjaiban befejezték a templom oldalfalainak a külső festését is, majd az elektromos munkákkal befejeződött a felújítás.

A Nemes utca 28-ban 1910 óta áll baptista imaház. A mostani épület 1972 és 1982 között készült, legutóbb 2007-ben újították fel. Akkor egy kisebb részen szigetelték az épületet, a fűtésrendszert pedig többször is korszerűsítették az évek során. A projekt keretében az energiahatékonyság növelése érdekében kicserélték a nyílászárókat, ezáltal csökkentve a fenntartás költségeit.
A két egyház konzorciumi partnerként saját pénzzel is részt vett a projektelemek megvalósításában.
Pestszentimre egyik legendás vállalkozója, Farkas Elek húzatta fel 1920-ban a Nemes utca–Petőfi utca (ma Címer utca) sarkán azt az épületet, ahol a környékbeliek szerint a legízletesebb szódavizet árulták. A Nemes utca 15. alatti telek azóta sokat látott, és most ismét korszakváltás egyik szimbóluma lehet Imrén: a projekt részeként az önkormányzat konzorciumi partnere, a JAG MK3 Kft. összesen 883 négyzetméter alapterületű szolgáltatóházat épít fel. A munkálatok már megkezdődtek. A beruházó célja egyfelől az, hogy az épületben könnyebben elérhetővé tegyenek meglévő, de eddig nehezen hozzáférhető fontos szolgáltatásokat, másfelől olyanokat is kínáljanak, amelyekre régóta igény volna. A tervek szerint a beruházó tulajdonában maradó két földszinti szolgáltatóegységet, a cukrászdát és az optikát már le is kötötték.


Játékok a Hősök terére

Nem sokkal a Molnár-patika harmincas évekbeli megnyitása után a környékbeliek Patika térként kezdték emelgetni a szomszédban, a Nemes utca 16. alatt található parkos területet, amely az imreiek kedvelt pihenőhelyévé vált. A tér mindig is alkalmasnak bizonyult közösségi rendezvények megtartására, érthető hát, ha hamarosan a település hőseinek emléket állító szobrok is itt kaptak helyet. Emiatt a terület 1992-ben a Hősök tere nevet kapta, de a lényeg nem változott: egyaránt szívesen jár ide kikapcsolódni felnőtt és gyerek.

A projekt keretében a Hősök tere több eleme is megújul. A parkban például jelenleg nincs öntözőrendszer, kézi öntözéssel dolgoznak a kertészek. A felújítás során automata rendszert telepítenek, amely csökkenti a kézimunka-igényt, s megfelelő és folyamatos öntözésre ad módot. Segítségével az idős, értékes fák gyökérzónájába is eljut a víz, biztosítható a tervezett növények eredése, a gyepszőnyeg helyett pedig fűmagot lehet vetni.
A játszótérre új játékok kerülnek: mérleghinta, rugós játékok, kétüléses hinta csiszolt, lekerekített felületekkel és formákkal, az anyaguk pedig elsősorban fa és rozsdamentes fém. A játszószerek szabványosak, miként a játékok is, amiről tanúsítványt kell adnia a kivitelezőnek.
− A Hősök tere felújítása elnevezésű projektelemmel kapcsolatban épp most folyik a közbeszerzési eljárás – tájékoztatott Farkas Tibor projektfelelős. – A munkálatokat a majdani nyertes kivitelező természetesen csak tavasszal fogja megkezdeni, hiszen a parkosításra ez a legalkalmasabb évszak. Az öntözőrendszer telepítése, az új kerti berendezések és játékok kihelyezése ezzel egy időben történik meg. A sok építési beruházás közül talán ez lesz az, amelyik a leggyorsabban és az itt élők nyugalmának legkisebb mértékű zavarásával valósulhat meg.

Rend lesz a Nemes utcában

Pestszentimre nyugodt, kertvárosi hangulatától élesen elüt az, amit ma a Nemes utcában tapasztalhat a járókelő: a kopott útburkolati jelek a gyalogos és az autós számára is nehezítik a közlekedést, állandóak a parkolási gondok.
A Pestszentimre-városközpont megújítása projektet az önkormányzat megbízásából kezelő Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. egyszerre igyekszik megoldani az összes problémát. Az egyik gond az, hogy az autósok túl gyorsan hajtanak végig a Nemes utcán. A középszigetek kialakításával, valamint a rendelkezésre álló útkeresztmetszet parkolásra alkalmas, illetve nem alkalmas sávok szerinti megosztásával, a sávok aszimmetrikus kijelölésével és elhúzások alkalmazásával megszűnik a széles burkolat és az egyenes nyomvonal, amelyek lehetővé tették a megengedett 50 km/h sebesség jelentős túllépését.
Emellett újragondolják a buszmegállók, a zebrák, a lámpák és más közlekedési eszközök rendjét. Módosítják a forgalomszabályozást, a változással érintett részeken útburkolatot javítanak, a Nemes utca Vasút és Kölcsey utca közötti szakaszán új kopóréteget alakítanak ki. Két gyalogátkelő és négy középsziget létesül, egy buszmegállót pedig áthelyeznek. A behajtók megerősített térkő burkolatot kapnak, illetve több helyen átépítik az útszegélyeket is. Négy víznyelő átalakítása mellett a meglévő aszfaltjárdák helyett is ágyazatba fektetett térkő burkolat készül. Új megvilágítást kapnak a gyalogátkelőhelyek, a felújított útszakaszon lecserélik a közvilágítási lámpatesteket, s 13-mal bővítik a számukat.
− A Nemes utca megújítása az egyik legbonyolultabb projektelem. A közbeszerzési eljárás lezárult, az önkormányzat a napokban köt szerződést a nyertes kivitelezővel – folytatta Farkas Tibor. – A munkálatok megkezdésének tehát már csak egyetlen akadálya van: az időjárás. Mivel télen nem végezhető külső munkákról van szó, a Nemes utca átalakítása tavasszal kezdődhet el.
Arra a kérdésre, hogy a lakosságnak milyen kellemetlenségekre kell felkészülnie, a projektfelelős így válaszolt:
− Természetesen számítani kell időleges sávlezárásra, a munkagépek jelenlétére. A szervezett lakossági fórumok, a civil szervezetekkel folytatott megbeszélések és a számos hatósági-közműszolgáltatói szakmai egyeztetés tapasztalatainak figyelembevételével egy szaktervező cég gondolta át, tervezte meg és engedélyeztette az út átformálását. A kivitelezés tehát professzionális lesz, de ahogyan minden építési munkánál, itt is számítani kell a mindennapi életet zavaró tényezőkre.

Átalakulóban a PIK

A projekt másik nagyszabású eleme a városrész központjában található Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) megújítása. A saroktelken álló épület 1943 óta a helyi közösség kulturális életének egyik központja. Az 1986-ban lebontott régi ház helyén 1988-ra készült el a mai, földszint-tetőtér beépítésű épület. A jól működő intézmény mára kinőtte a helyet, s a felépítmény mostanra nemcsak külső, hanem belső felújításra is szorul.

A PIK a felújítás és a szolgáltatóházzal való összevonást, bővítést követően megduplázódó alapterülete révén a településkép egyik meghatározó elemévé válik. Amellett, hogy a projekt keretében építészetileg és gépészetileg is felújítják az épületet, emeletráépítéssel bővülnek a közösségi terek. Az eddigi 1320 négyzetméter helyett csaknem 1930 áll majd az összekapcsolt épületben a vendégek rendelkezésére. Az egységes utcakép kialakítása érdekében a nyílászárók cseréje, valamint az épület szomszédságában található szolgáltatórész felújítása, bővítése is megtörténik. Akadálymentes lépcsőház, felvonó, nagyobb udvar és átalakított, beépített tetőtér várja majd a látogatókat.
− A PIK átalakítása több itteni szolgáltatást is érint – vette át a szót Péterszegi Imre, a teljes projekt menedzsere. − Az átalakítási munkálatok tehát nemcsak azzal járnak, hogy a PIK lakossági szolgáltatásai, tanfolyamai és klubjai ideiglenesen új helyszínekre költöztek, hanem például az OTP-fióknak is új helyet kellett találnunk. (Az OTP a munkálatok befejezéséig az Imre-Pontban – Kisfaludy utca 68/b – működik.) Az egész projekt szempontjából apróságnak tűnik, de az itt élőknek sok bosszúságot okozhat, hogy az OTP bankjegykiadó automatája most nem üzemel. Sajnos erre a kérdésre az önkormányzatnak nincs és nem is lehet ráhatása, mi is csak remélni tudjuk, hogy a bank mihamarabb megoldást talál a kérdésre.
A PIK átalakítása kapcsán egy másik kellemetlenség is várható. A kivitelezés közeli szakaszában a buszmegállót is át kell helyezni, a BKV és a kivitelező jelenleg is egyeztet ennek mikéntjéről.

A közösség otthona


A projekt része a Nemes utca 16. szám alatti épület átalakítása az úgynevezett Imre-házzá. Az épületben 1938 óta működik gyógyszertár, kis átalakítással azonban arra is alkalmas, hogy a közösségi élet egyik központja legyen: kulturális és civil szervezetek otthona. A Városkép információi szerint e projektelemmel kapcsolatban még nem zárult le a közbeszerzési pályázat, a munkálatok ütemezését pedig a pályázaton nyertes kivitelező csupán a szerződéskötés után néhány nappal köteles bejelenteni, így arra még várni kell.
A fejlesztés jelenlegi állását Wágner Tamás pályázati tanácsadó így összegezte:
− A projekt májusi megnyitóján mi magunk sem gondoltuk volna, hogy a lakosság számára is látható, kézzelfogható eseményekig, „az első kapavágásokig” ilyen sok időnek kell eltelnie. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a pontos, átlátható és költséghatékony megvalósítás rendkívül időigényes folyamat. Amíg egy magánépíttető akár egy nap alatt is megállapodhat egy kivitelezővel, addig a közpénzekből működő önkormányzat mind a jogszabályi kötelezettségeiből, mind saját jól felfogott érdekéből kénytelen hosszas, sokszor terhesnek tűnő, de mindenképp hasznos eljárásokat lefolytatni. Ennek ellenére azt mondhatom, hogy a beruházások időre el fognak készülni, a hosszas előkészítő munkába fektetett energia később sokszorosan meg fog térülni. A látványos sikereket az élet más területein is ugyanilyen hosszas, a külső szemlélő számára láthatatlan felkészülés hozhatja csak meg.