Nem fogy a lendület

Írta:  K.Gy, 2016.11.08.

Ughy Attila Imre-napon beszélt a további lehetőségekről.

A pestszentimrei közösségi élet két fontos eseménye zajlott le november 3-án és 4-én: a Széky társaság átadta a Pestszentimréért díjakat, az önkormányzat pedig köszöntötte a kerületrészben élő Imréket.

VSZ 5668 copy

Valóságos lakossági fórummá változott november 3-án este a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság közgyűlése. Az eredeti cél az volt, hogy a tagság meghallgassa és megvitassa az egyesület éves beszámolóját, a másik az, hogy átadják a nemcsak Pestszentimre, hanem az egész kerület közösségében rangos elismerésnek számító Pestszentimréért díjakat. Az egybegyűltek azonban éltek a lehetőséggel, amelyet a kerületi vezetés képviselőinek jelenléte kínált, és számos, Imre jövőjével kapcsolatos kérdést tettek fel.

Mit hoz a jövő?

Az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy az elmúlt években megkezdődött fejlesztések folytatódnak-e a kerületrészben. Különösen az úthálózat állapota miatt aggódnak a helybeliek – derült ki a kérdésekből.

VSZ 5760 copy
– Pestszentimrének az elmúlt években több figyelem jutott, mint korábban – kezdte a válaszát Ughy Attila polgármester. – Mindemellett tény, hogy van még mit pótolni. Megnyugtatásul mondom, hogy a következő években számos olyan fővárosi fejlesztés kezdődik meg, amely a kerületrészt is érinti. Például a tervezett nagy sportversenyek apropóján fejlődik az egész város közlekedési infrastruktúrája. Emellett a 2020-ig tartó uniós ciklus második felében lehetőség lesz arra, hogy lehívjunk olyan összegeket, amelyeket a pályázatokon részt venni nem tudó önkormányzatok a rendszerben hagytak. Ez további tervezést enged meg nekünk.

Pestszentimréért díjat kaptak

 

Mátyás Józsefné – nyugdíjas védőnő, a pestszentimrei baba-mama klub létrehozója, aki komoly szakmai tapasztalattal 1981-ben került a Póth Irén utcai védőnői szolgálathoz. 2014 óta nyugdíjas, de heti 20 órában azóta is dolgozik, és szakmai tanácsokkal, szervezéssel segíti kollégái munkáját.

Ráczné Balogh Sarolta – pedagógus, a Soli Deo Gloria református alapítvány elnöke. A kilencvenes évek elején költözött Pestszentimrére, alapító tagja az Együtt Pestszentimréért Egyesületnek, és szervezőmunkájának köszönhetően olyan hírességek látogattak már el a kerületbe, mint Jókai Anna, Dévai Nagy Kamilla, Levente Péter.

Andrássy Géza – a Pestszentimrei Sportkör korábbi társadalmi edzője, elnöke. Szakmája szerint növénytermesztő és mélyhűtési szakember, a Zöldérténél és a Mirelitnél dolgozott, s közben már egészen fiatalon bekapcsolódott a helyi sportéletbe. Neki köszönhető, hogy a labdarúgó-szakosztály mellett női kézilabda és sakkszakosztály is létrejött a sportkörben, és hogy még a galambászok tevékenységét is tudták támogatni.


Ughy Attila konkrétumokat is említett. Önkormányzati terv a pestszentimrei kisállomás fejlesztése a MÁV-val együttműködve. Nem csak az állomás és a park újul meg: az elővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének köszönhetően húszpercenként járó S-Bahn áll majd meg itt. P+R parkolót is tervez ide az önkormányzat, és már pályázott egy elektromos töltőállomás kialakítására.

VSZ 5749 copy
– Ezek mellett fontos feladat végre megfelelő helyet találnunk a gyermekorvosi rendelő, a gyermekfogászat és a védőnői szolgálat számára – zárta a beszédét a polgármester.
Lévai István Zoltán alpolgármester, aki maga is imrei illetőségű, három másik problémára hívta fel a figyelmet.
– A BKK-val tárgyalást kezdtünk a Nagykőrösi út állapotának javításáról – mondta. –A jelenlegi információ szerint erre jövőre sor kerül. Pestszentimre egyes pontjain még mindig gondot okoz a csapadékvíz. Ezzel kapcsolatban sok eredményt értünk el az elmúlt években, s továbbra is mindent elkövetünk. Ami a régi imrei temetőt illeti, az önkormányzat tárgyal a temetkezési intézettel, hogy megvásárolhassa a területet. Annak hasznosításával végre eltűnhet a jelenlegi gazos rész.
A Széky társaság a közéleti kérdések megvitatása után átnyújtotta át Pestszentimréért díjakat.

Imrék köszöntése

Néhány éves kedves hagyomány a kerületrészben, hogy az önkormányzat Imre-napon felköszönti a helyi illetőségű Imréket. A bensőséges hangulatú, szinte családias összejövetelen egy kis pezsgővel és finomsággal, ajándékcsomaggal és műsorral kedveskednek. A november 4-én tartott találkozón Lévai István Zoltán alpolgármester, Bauer Ferenc, a településrészi önkormányzat elnöke és Csabafi Róbert önkormányzati képviselő koccintott az eseményre érkező 17 imrei Imrével és családtagjaikkal.

VSZ 5839 copy