A zöldebb kerületért

Írta:  2013.02.26.
A környezettudatos gondolkodás megteremtése a helyi közösségekben a legfontosabb, ott, ahol igazi változásokat lehet elérni az alulról jövő kezdeményezésekkel. A South East Europe programban az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával megvalósuló RE-SEEties projekt nyitókonferenciáját február 25-én tartották Budapesten, a Zara hotelben.
Az erőforrások hatékony felhasználása kiemelt témakör a délkelet-európai régió szakpolitikájában. A végfelhasználók, illetve a lakosság fogyasztási szokásai számos környezetvédelmi kárt okoznak. A mértéktelen energiafogyasztás, a gyakran ellenőrizetlen hulladéktermelés, valamint a koordinációs intézkedések és a felhasználói tudatosság hiánya miatt többek között arra kell keresni a választ, hogy milyen módon lehet a rendelkezésre álló erőforrásokat az eddigieknél hatékonyabban hasznosítani.
– A RE-SEEties program úgy szeretné elősegíteni a felhasználói szokások megváltozását, hogy a közösségek megismerhessenek olyan megoldásokat és eszközöket, amelyek a megújult szemlélettel fenntartható, működőképes alternatívákat jelenthetnek számukra – nyilatkozta a projekt kapcsán szervezett budapesti konferencián Ughy Attila, Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere. – Ennek alapfeltétele, hogy az önkormányzatok megismerjék, felmérjék a komp
A projekt a délkelet-európai városok erőforrás-hatékony városi közösségekké formálásának hosszú távú jövőképe. Tagjai 8 délkelet-európai régió ERFA- és IPA-partnerei (a Polgármesterek Szövetsége mozgalom tagjai, illetve a kezdeményezés potenciális aláírói), olyan városok és régiók, amelyek a program témájában – a tervezésben és a stratégiaalkotásban – közvetlen szerepet vállalnak.
etenciáikat, számba vegyék a problémákat és a lehetőségeket, valamint partnereket keressenek, mert csak így lehet megfelelő környezetvédelmi és energiapolitikai irányvonalakat meghatározni.
A közösségeknek mind helyi, mind regionális méretekben kiemelt szerepük van az erőforrások hatékony felhasználásának ösztönzésében. A RE-SEEties projekt ennek megfelelően az önkormányzati szereplőknek nyújt segítséget abban, hogy megfelelő eszközök használatával segítsék az erőforrások minél gazdaságosabb felhasználását. Az erőforrás-hatékonyság témakörében a projekt két fő területet céloz meg: az energiahatékonyságot és a hulladékkezelést. Ezzel kíván rávilágítani az energiafogyasztással és a hulladéktermeléssel kapcsolatos kihívásokra s megakadályozni a jelenlegi, nem fenntartható tendenciákat.
– A kerületben az elmúlt időszakban több olyan fejlesztés valósult meg, amely a hatékonyabb energiafelhasználást segíti, illetve alternatív erőforrásokkal csökkentjük a hagyományos energiafelhasználást – mutatott rá a polgármester. – Már öt intézményünknél működnek napelemek, és több mint tucatnyi pályázatunk van folyamatban, amelyek hasonló célokat szolgálnak. Ha pozitív elbírálásban részesülnek, akkor a következő időszakban még jobban csökkenthetjük a hagyományos energiaforrások szerepét.
A projekt célja a jó gyakorlatok összegyűjtése, tudástárak létrehozása, amelyekkel később mindenki úgy gazdálkodhat, ahogy számára a legjobb, és azokat a módszertanokat, technológiai megoldásokat, tervezési folyamatokat hasznosíthatja belőle, amelyekre éppen szüksége van.
– A változáshoz szükséges gondolatokat a társadalom legszélesebb rétegeivel is kell megismertetni, mert csak így érhetjük el, hogy olyan közösségek alakuljanak ki, amelyek az erőforrásokat tudatosan használják, a környezetüket óvják, a maguk után keletkező hulladékot pedig újrahasznosítják vagy újra felhasználják.