Tanácskozás a nyelvi- és kommunikációs zavarokról

Írta:  2013.03.11.
A logopédia európai napja alkalmából a Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény Logopédiai Szakszolgálata konferenciát rendezett március 6-án, az intézmény falai között.
A logopédia európai napját (március 6.) 2004-ben az Európai Unió Logopédusainak Állandó Bizottsága (CPLOL) hozta létre, azzal a céllal, hogy Európa-szerte népszerűsítse a logopédiai tevékenységet. A kezdeményezés fontos célkitűzése, hogy betekintést engedjen a kommunikációs zavarok sokféleségébe, következményeibe, és tájékoztassa az érintetteket ellátási lehetőségeikről.
A beszédfejlesztés során nem csak a gyermekek kommunikációjának hatékonysága nő, hanem az önbizalmuk is, és közlékenyebbé és sikeresebbé válnak.

– A Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény (SOFI) Logopédiai Szakszolgálata második alkalommal rendezett a logopédia európai napja alkalmából konferenciát – mondta Karayné Pavalacs Zsuzsa, a SOFI gyógypedagógusa. – Ennek a napnak az üzenete, hogy a közös szakmai tudás felhasználásával egész Európában a megelőzés kerüljön előtérbe. Ezt alapul véve, minden évnek van egy témája. Az idén kiemelten foglalkozunk a beszélt nyelvi- és kommunikációs zavarok kialakulásáról, kezelési lehetőségeiről. A tanácskozás a szülőknek, orvosoknak, pedagógusoknak és más szakmabelieknek szól, így lehetőség adódik a szakmai információcserére. A vendégeket Batári Géza, a SOFI igazgatója köszöntötte, s Szarvas Attila, oktatási-, közművelődési-, sport és ifjúsági bizottság elnöke nyitotta meg a konferenciát.

Ácsné G. Katalin a mozgás és a beszéd összefüggéseiről, Major Gabriella a Beszédszervek ügyesítését célzó játékokról tartott előadást. Magyarné Horváth Gizella elmondta, hogy mit tehet a szülő, ha dadog a gyermeke? Miért dadog és mi okozhatja? Péter Tünde és Hajdú Viktória a beszédészlelést fejlesztő játékokhoz adott ötleteket, Gelniczky Luca, Katona Éva az autizmusról, Karayiné Pavalacs Zsuzsa Nem beszél a gyermekem címmel tartott előadást. Turiné Jámbor Rita kifejtette, hogy miként hatnak a Mondókázások, népi játékok a beszédre, Hídvégi Krisztina pedig beszédtechnikai kóstolót tartott.
Kiss Róbert önkormányzati képviselő zárszavában a logopédusok munkájának fontosságát hangsúlyozta.
– Fontosnak tartottam, hogy részt vegyek az előadáson, mert a kislányom elmúlt egy éves, és most a beszédtanulás kezdeteinél tartunk – mondta Dömötörné Bakos Zsuzsanna.
– A logopédus ajánlotta, hogy vegyek részt a rendezvényen – folytatta Blahó Orsolya. – A kislányom most három és fél éves, és megkésett a beszédfejlődése, emellett megkésett a mozgásfejlődése, ez utóbbin van nagyobb hangsúly, de fél éve logopédiai fejlesztésen is részt vesz. Így együttesen eredményesebb lesz mindkét fejlesztés. Sajnálom, hogy a rendezvényre kevés szülő jött el, pedig sok hasznos tanácsot kaphattak volna ők is.