Tudnivalók a gondnokság alá helyezésről

Írta:  sajtóközlemény 2016.12.01.

A XVIII. kerületi Kormányhivatal Gyámügyi Osztálya munkájának jelentős részét képezik a gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos ügyek.


Milyen esetekben lehetséges, illetve szükséges a gondnokság alá helyezés?


Gondnokság alá a 17. életévét betöltött, az ügyei viteléhez szükséges képességet tartósan, teljes körűen vagy időszakonként nagymértékben elvesztő személy helyezhető. Az ilyen mentális állapotban lévő emberre jellemző a betegségtudat hiánya, ezért gyakran előfordul, hogy kihasználják. A gondnokság alá helyezés célja az, hogy jogi védelmet biztosítson ezeknek a jóhiszemű embereknek.


Hogyan alakul ki ilyen mentális állapot, s kik a leginkább veszélyeztettek?


Lehet születési rendellenesség, illetve demencia, Alzheimer-kór vagy valamilyen szenvedélybetegség következménye. Az egyedül élők, az egészségügyi ellátást elutasítók, az állandó felügyeletet vagy gondozást igénylők különösen veszélyeztettek. Fontos megemlíteni azokat, akik egyszer már áldozattá váltak, például az ingatlanjukkal kapcsolatos adásvételi vagy ajándékozási szerződés aláírására vették rá őket, vagy tartási, életjáradéki szerződést írattak alá velük.


Hová forduljunk, ha ilyet tapasztalunk a környezetünkben?


Gondnokság alá kizárólag a bíróság helyezhet valakit. Ha a családban fordul elő, az egyenes ági hozzátartozó (nagyszülő, szülő, gyermek) közvetlenül fordulhat az érintett állandó lakhelye szerinti járási/kerületi bírósághoz. A mi kerületünk vonatkozásában a XVIII.–XIX. Kerületi Bíróság az illetékes. Akár ilyenkor, akár akkor, ha a környezetünkben tapasztalunk ilyen esetet, érdemes felkeresni a XVIII. Kerületi Kormányhivatal Gyámügyi Osztályát (1181 Városház u. 16.), ahol készséggel adnak információt. Az eljárás megindításához mindig szakorvosi véleményre van szükség. (A XVIII. kerületi gyámügyi osztálynak előre egyeztetett időpontban lehetősége van a szakorvosi vélemény kikérésére.) Azonnali intézkedést igénylő esetekben ideiglenes gondnok, illetve – az érintett személy vagyonának védelmében – úgynevezett zárgondnok kirendelését lehet kérni a gyámügyi osztálytól.

Ki lehet valakinek a gondnoka?

A gondnok személyéről a gyámügyi osztály dönt, és a továbbiakban felügyeli annak szakmai és pénzügyi tevékenységét. Elengedhetetlen, hogy a gondnoknak jelölt és a gondnokolt személy között ne legyen érdekellentét. Természetesen a kijelölt gondnok döntése, hogy vállalja-e a feladatot.

Milyen feladatokkal jár a gondnokság?
A gondnok látja el a gondnokolt törvényes képviseletét. Ha napi gondozásra szoruló személyről van szó, a gondnok feladata az ápolás, a gondozás megszervezése is.

Bővebb információ: http://www.obdk.hu/UserFiles/gondnoksag_v08.pdf, továbbá a XVIII. kerületi Kormányhivatal Gyámügyi Osztályának munkatársai is rendelkezésre állnak a 896-4337-es telefonszámon.