Kormányhivatal — az Önök szolgálatában

Írta:  sajtóközlemény 2017.01.30.

Emelt összegű támogatás a szociálisan rászorulóknak.


Ez év januárjától a lakosság több szociális gondoskodásra szoruló csoportja is nagyobb támogatásra vált jogosulttá. A magasabb összeget először februárban kapják kézhez az érintettek. Ehhez nem kell külön igénylést benyújtani, Budapest Főváros Kormányhivatala központilag módosítja az ellátások összegét.


Milyen ellátásokat érint az emelés?


Az ápolási díj, az időskorúak járadéka és az aktív korúak ellátásának összege emelkedett.


Ki jogosult ezekre a támogatásokra, illetve ellátásokra?


Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú személy részére biztosított hozzájárulás. Az összege januártól 31 ezer forintra emelkedett. A fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos ember gondozását, ápolását végző személy kérelmére megállapítható ápolási díj összege 46 500 forintra emelkedett. Kiemelt ápolási díjra jogosult az, aki jelentős egészségkárosodásban szenvedő, önellátásra nem vagy csak segítséggel képes hozzátartozóját ápolja. Ennek az anyagi hozzájárulásnak az összege januártól 55 220 forint.

Ki dönti el, hogy milyen mértékű támogatás jár annak, aki a hozzátartozóját otthon ápolja?


Minden esetben törvény vagy más jogszabály határozza meg pontosan a jogosultságot. Az ápolási alapdíj megállapításához a háziorvos által kiállított Igazolás és szakvélemény az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához elnevezésű nyomtatvány szükséges, amelyet a XVIII. kerületi Kormányhivatal Hatósági Osztályának munkatársaitól lehet beszerezni. (Lásd a www. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest, Ajánlott oldalak menüpontjának letölthető tájékoztatói között.)
Az emelt összegű ápolási díjról szakértői vélemény alapján dönt a kormányhivatal. A kiemelt ápolási díj magállapítása komplex szakértői minősítés alapján történik, amelyet az igénylő számára Budapest Főváros Kormányhivatalának (BFKH) Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztálya (1035 Váradi u. 15. Tel.: 896-0404) állít ki.

Az időskorúak járadéka is változott?


Az időskorúak járadékának havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének meghatározott százaléka. Ebben az évben háromféle járulék lett magasabb. Emelkedett a jövedelemmel nem rendelkező, nyugdíjkorhatárt elérő személyek (24 225 Ft/hó), a nyugdíjkorhatárt elérő egyedülállók (28 500 Ft/hó) és az egyedülálló, 75. életévüket betöltő személyek ellátása (38 475 Ft/hó). (A jogosultság – ahogy eddig is – mindhárom jogosulti körben havi jövedelemhatárhoz kötött.)

És az aktív korúak támogatása?


Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) maximális összege 48 795 forintra emelkedett, míg a családon belül más aktív korúak ellátásában részesülők esetében 25 995 forintra nőtt ez az összeg. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) nem változott, továbbra is 22 800 forint.


Mikor kapják meg az első emelt összegű támogatást a jogosultak, és mi a teendőjük?


A megemelt összeget először februárban kapják kézhez az érdekeltek. A törvény és más jogszabályok folytán az ügyfeleknek nem kell külön kérniük az emelést, Budapest Főváros Kormányhivatala központilag módosítja az ellátások összegét.
Bővebb felvilágosítással a XVIII. kerületi Hivatal Hatósági Osztályának munkatársai állnak az Önök szolgálatára személyesen vagy telefonon (896-4355).


Hodruszky Csaba
hivatalvezető