Ünnepelt a Vackor és a Kölyökmackó

Írta:  Fülep Erzsébet 2017.05.26.

Jubileumi ünnepséget tartott a Pestszentimrei Vackor Óvoda május 22-én. A Csolt utcai épület folyosóján stílusosan mackókat ábrázoló rajzok sokasága fogadta a vendégeket.

A Csolt utcában újonnan épült, korszerűen felszerelt gyermekintézmény négy csoporttal 1982. március 1-jén nyitotta meg a kapuit. Az évek folyamán az óvoda a Címer utcai és a Podhorszky utcai tagóvodával bővült. Az intézmény a tagóvodákkal együtt tizenöt éve vette fel a Vackor nevet, ezzel is erősítve az összetartozásukat. (A Címer utcai a Kölyökmackó, a Podhorszky utcai a Kisvackor tagóvoda nevet viseli.)

IMG 9387 átméretezve
Május 22-én egyidejűleg ünnepelték az „anyaóvoda” 35. és a Kölyökmackó 85. évfordulóját.
– A környezetünk igényeire alapozva és a nevelőközösség támogatásával 2000-ben német nemzetiségi csoport alakult a Vackorban – mondta Szőnyiné Guth Irén intézményvezető.
– Ebben a csoportban a gyermekek a napi tevékenységük során játékos formában ismerkedhetnek a német nyelvvel. A célunk az egészséges életmódot követő, a mozgást, a környezetet szerető és tisztelő, a hagyományokat ismerő gyermekek nevelése.

IMG 9394 átméretezve
Az intézményvezető azt is elmondta, hogy a csoportokba vegyes életkorú kisgyermekek tartoznak.
– Ez a szerkezeti forma erősíti a szocializációt, modellezi a nagycsaládi helyzetet. Az intézmény kiemelt feladatának tartja, hogy az apróságok érdeklődéssel forduljanak a környezetük felé. Az óvodapedagógusaink elfogadó és szeretetteljes környezetben, játékos tevékenységekkel fejlesztik a gyermekek képességeit, hogy az intézményből kikerülve megfelelő ismereteik legyenek az őket körülvevő világról, s felkészültek legyenek az iskolai életre.
A jubileumi ünnepségen Galgóczy Zoltán alpolgármester köszöntőt mondott, majd az önkormányzat nevében Lévai István Zoltán alpolgármesterrel együtt emléklapot adott át az intézmény vezetőjének, valamint egy faliórát és 350 ezer forintot ajándékozott az anyaóvodának, illetve 850 ezer forintot a Kölyökmackónak.
A műsorban az óvónőkön és a mostani óvodásokon kívül régebben ide járó gyerekek is táncos, énekes, verses, zenés műsorral működtek közre. A rendezvényen részt vett Bauer Ferenc, a körzet önkormányzati képviselője is.