Gyerünk Erdélybe!

Írta:  Fülep Erzsébet 2017.07.10.

Idén is erdélyi utazáson vehetett részt sok kerületi diák.

Sikeresen pályázott négy kerületi általános iskola az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Határtalanul! programra. A Darus, a Kandó, a Kassa és a Kastélydombi iskola 7. évfolyamos diákjai Erdélyben, illetve Székelyföldön jártak május–júniusban. A Határtalanul! program célja az, hogy a magyarországi diákok tanulmányutakon ismerjék meg a határon túli magyarság életét, kultúráját, mindennapjait. A folyamatos pályázat keretében minden tanévben 7. osztályos gyerekeknek nyílhat lehetőségük az utazásra.


A darusosok a nagy mesemondó házánál


A Darus Utcai Magyar–Német Két Tannyelvű Általános Iskola tanulói először Aradra látogattak el, ahol koszorút helyeztek el a tizenhárom vértanú emlékművénél. A fontos búcsújáró helyen, Máriaradnán megnézték az impozáns barokk, kéttornyú kegytemplomot, Lippán látták azt a házat, ahol Kossuth Lajos a száműzetése előtti utolsó éjszakáját töltötte, majd ellátogattak Marosillyére, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szülőházához.

 

Darus 2 átméretezve

 

Déván a Szent Ferenc Alapítvány kolostorát keresték fel, ahol megismerkedtek az ott élő gyermekek mindennapjaival. Nagy örömükre találkozhattak Böjte Csaba atyával is, aki éppen akkor érkezett haza Irakból. A diákok bebarangolták a vajdahunyadi vár minden zegzugát, Fehéregyházán elhelyezték az iskola koszorúját a Petőfi-emlékműnél. Székelykeresztúron, a Gyárfás-kúria udvarán körbejárták Petőfi körtefáját, s elmentek Kisbaconra, Benedek Eleknek, a nagy mesemondónak a szülőfalujába. Ezeken túl is számos helyen megfordultak még, többek között Homoródkarácsonyfalván, a Békás-szorosban, a Gyilkos-tónál, Farkaslakán.

A kandósok és a kézművesség


A Kandó Téri Általános Iskola tanulói a hagyományos népi mesterségek nyomába eredtek. Kézdivásárhelyen, az Incze László Céhtörténeti Múzeumban elsősorban a helyi kézművesség múltjával ismerkedhettek. Az intézmény többek között a hagyományos mesterségek (fazekas, cipész, kovács, takács, mézeskalács-készítő) szerszámanyagának, termékeinek és a céhes, illetve ipartársulati emlékeknek ad otthont.

 

Kando 3 átméretezve

A gyerekek felkeresték a csernátoni Haszmann Pál Múzeumot is, ahol meghallgathatták az alapító leszármazottjának élményteli beszámolóját. Az ott látható ősi motívumok megismerése után belekóstolhattak a bútorfestés rejtelmeibe, és kipróbálhatták a nemezelést is.

 

A Határtalanul!


A pályázat fő célja az, hogy az anyaországi fiatalok megismerjék a magyarok lakta területeket a Kárpát-medencében, és élő kapcsolatokra tegyenek szert a külhoni kortársaikkal. A program ösztönzi a határon inneni és túli pedagógusok szakmai együttműködését is.

 


A Békás-szoros, a Gyilkos-tó, a Szent Anna-tó, a Mohos-tőzegláp, a Hargita és a történelmi emlékhelyek mellett mély benyomást tett rájuk az erdélyi emberek mérhetetlen vendégszeretete és az a végtelen nyugalom és béke is, amit sehol máshol nem élhetnek át, mint e hányatott sorsú, magyarságukért ma is küzdő vendéglátók otthonában.


Májusi havazás a kassásoknak


A Kassa Utcai Általános Iskola tanulói Nagyvárad nevezetességeivel ismerkedhettek, kirándultak a Király-hágóra, Kolozsváron megnézték Mátyás király szülőházát, és a helyszínen hallhatták a Tordai-hasadék történetét. Ízelítőt kaptak a korondi fazekasságból, és betekinthettek az egykori tordai sóbányászok nehéz életébe is.

 

Kassa Csíksomlyó 5 átméretezve

– A Bucsin-tetőn át indultunk el Gyergyószentmiklósra, ahol esett az eső, a dara, a hó. Csodálatos és szokatlan látvány volt a májusi hóesés. Látogatást tettünk a gyergyószárhegyi Lázár-várkastélyba, onnan továbbmentünk a félnomád állattartást folytató Albert családhoz, majd a Maros forrásához, és nem hagyhattuk ki a csíksomlyói kegytemplomot sem – mesélte Dömötör Kira. – Az utunk elvezetett Kisbaconra, Benedek Elek házához, és megálltunk Székelyudvarhelyen is. Az utolsó állomás Körösfő volt, ahol rövid előadást is hallhattunk a református templom és a gyülekezet történetéről.


A kastélydombisok Tusnádfürdőn


– Az idén Székelyföld volt az úticélunk – mondta Kovács Gabriella osztályfőnök. – Jártunk Marosillyén, nagy fejedelmünk, Bethlen Gábor szülőházánál, eljutottunk Vajdahunyadra, megnéztük Gyulafehérvárt, majd megérkeztünk kerületünk testvérvárosába, Tusnádfürdőre, ahol szíves fogadtatásban volt részünk.
A gyerekek kirándulást tettek a Szent Anna-tóhoz és a közeli lápvidékre, voltak Kézdivásárhelyen a céhes múzeumban, s kellemes emlékeket őriznek Csíkszeredáról, Korondról, Parajdról és Szovátáról is. Megható volt a kézdivásárhelyi gyermekotthonban tett látogatásuk, ahol énekszóval fogadták őket a gondozottak és a gondozók, majd rövid ismerkedés után betekinthettek a mindennapjaikba. A szép pillanatok között ott van a Nyergestetőre, Madéfalvára és Farkaslakára tett kirándulás is. A Nyergestetőn rábukkantak a kerület által állított két kopjafára is.
A diákok csak azt sajnálták, hogy nem láttak medvét, de legalább a lábnyomát lefényképezhették nem messze a szállásuktól.

 

Önmagukról is


Amellett, hogy olyan helyeken járhatnak a gyerekek, amelyekkel csak a tankönyvekben találkoztak, s megismerhetik az ott élő magyarság mindennapjait, viselkedését, gondolkodását, beszédét, érzelmeit, sokat megtudhatnak önmagukról és a társaikról is.

 


– A múlt és a jelen ért össze ezeken a helyeken, közelebb hozva hozzánk azt, amiről korábban legfeljebb csak a történelemkönyvekben olvashattunk – zárta a beszámolót az osztályfőnök.

 

Kastely 1 átméretezve