Húsz gyertya a születésnapi tortán

Írta:  F.E. 2017.10.20.

A német kultúra és hagyományok megőrzése és továbbadása a cél.

A Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Németszármazású Polgárok Egyesülete októberben húszéves jubileumát ünnepelte. Ebből az alkalomból beszélgettünk Nagy Andrással, a civil szervezet elnökével.

Dalkics korus átméretezve


A rendszerváltozást követő demokratikus átalakulás nyomán, a kilencvenes években végbemenő kulturális, társadalmi és gazdasági változások eredményeként kerületünkben is megkezdődött a német nemzetiség öntevékeny szerveződése.
Húsz éve a Piros iskolában (a mai Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskolában) a kerületben élő német származású polgárok, az iskola néhány pedagógusa és aktív szülője kezdeményezésére, a helyi német kisebbségi (ma nemzetiségi) önkormányzat támogatásával létrejött a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Németszármazású Polgárok Egyesülete (NPE), hogy ápolják, fejlesszék a német nemzetiség hagyományait.
Az NPE egyik legfontosabb célja a kezdetektől a nemzetiségi óvodák és iskolák támogatása, hiszen a tagok legtöbbjének gyermeke vagy unokája is ezen intézmények valamelyikébe járt, illetve jár.


Anyanyelvi színtű nyelvoktatás


– Az NPE ugyan Lőrincen, a Piros iskolában alakult meg, de tagjaink révén rövid időn belül baráti kapcsolatot alakítottunk ki a Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskolával is – mondta Nagy András, a szervezet elnöke. – Egyesületünk hatodik éve saját költségén 20-20 gyermeket visz a két intézményből igazgatói javaslat alapján egynapos autóbuszos kirándulásra a német hagyományok jegyében. Igen fontosak ezek az iskolák, mert a kiváló kerületi németnyelv-oktatásnak köszönhetően gyermekeink többsége anyanyelvi szinten sajátítja el a németet.


Remek programok


Az NPE olyan családi programokat szervez a kerületben, amelyekkel közelebb viheti a német kultúrát az érdeklődőkhöz, és amelyekkel hozzájárul a közösségi élet pezsgéséhez. Már a megalapítását követően, 1997 októberében megszervezte az első sváb bált, amelyet azóta is minden évben megrendeznek. Rendszeresek a klubnapok és a hazai német vonatkozású területre szervezett kirándulások.
Kerületünk önkormányzata és német nemzetiségi önkormányzata 2006-ban testvérvárosi kapcsolatot létesített a bajorországi Roding városával, amellyel az egyesület is élő kapcsolatot ápol.


A német dalkincs


Az egyesület életének egyik sikertörténete a 2006-ban alakult Liederschatz (Dalkincs) hagyományőrző kórus, amelynek a kezdetektől Nagyné dr. Szabó Zsuzsanna a vezetője.
A zeneszerető alapító tagok többségének a gyermekei a Piros iskolába jártak. A kórus kétszáznál is több dalból álló repertoárjának egy része magyarországi gyűjtésből származó német népdal. Már százhuszonöt fellépésük volt, Bajorországban négy alkalommal is vendégszerepeltek.


Dalos sikerek


A Liederschatz a német szerzők többszólamú műveinek előadása kategóriában mindhárom alkalommal arany, a Magyarországon gyűjtött népdalok kategóriában 2010-ben dicséretes arany, 2013-ban és 2016-ban pedig kitüntetéses arany minősítést szerzett.
Nagyné dr. Szabó Zsuzsanna a magyarországi német népdalkincs kevéssé ismert darabjainak gyűjtésért és műsorra tűzéséért 2016-ban átvehette a Landesrat (Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa) által alapított Stefan Kerner-díjat.