Együtt a szegények védelmezőjével

Írta:  K.Gy. 2017.11.03.

Szent Márton napi felvonulás lesz november 8-án Pestszentimrén.

A harcedzett római legionáriusokat igencsak meglepte, ami 334-ben Amiens-ben télvíz idején, fogcsikorgató hidegben történt: az egyik testőrtiszt, akit már addig is egyszerű, szerény életviteléről ismertek, megszánt egy útszélen didergő, ruhátlan koldust, kettévágta saját köpenyét, és a felét ráterítette. Ez a könyörület és ez az aszketikus életszemlélet jellemezte őt később is, amikor már elhagyta a hadsereget, és a keresztény egyházat szolgálta ördögűzőként, majd papként, folyamatosan emelkedve a ranglétrán. A kényelmesebb életvitelre berendezkedő püspökök haragudtak rá, mert mindvégig ragaszkodott a krisztusi egyszerűséghez.

VAA 1351 copy


A kedves olvasó nyilván kitalálta már: Tours-i Szent Mártonról van szó, Gallia védőszentjéről, aki Európában máig a legnépszerűbb szentek közé tartozik. Különösen a németek emlékeznek rá szeretettel, de nekünk, magyaroknak, is igen kedves, mivel Savariában, vagyis a mai Szombathelyen látta meg a napvilágot.

VAA 1280 copy


A Szent Márton-napi felvonulás is német eredetű, de Magyarországon is régi hagyomány. A résztvevők ilyenkor saját készítésű lámpásokkal indulnak a csodálatos hangulatú fényünnepre, amelynek a végén máglyát is gyújtanak: a fény Krisztus világosságának jelképe, amely beragyogja a november táján már igencsak sűrűsödő sötétséget.
A Márton-napi felvonulás a kerületben is élő hagyomány. Idén november 8-án 17 órai kezdettel Pestszentimrén rendezi meg az önkormányzat. A menet a Címer utcából indul, majd a Vezér és az István utcán át a Sportkastély mögötti térre érkezik. A szervezők mindenkit biztatnak, hogy saját készítésű lámpással vegyen részt Pannónia szülöttének ünneplésén. Az esemény fővédnöke Kucsák László országgyűlési képviselő és Ughy Attila polgármester.