Élet a hulladékgyűjtő-szigeteken

Írta:  Bodzay Zoltán 2018.10.12.

A közterület-felügyelet ellenőrzi, a Városgazda18 pedig takarítja a helytelenül használt hulladékgyűjtő-szigetek környékét.

A szelektív hulladékgyűjtő szigeteket láthatóan nem mindenki használja az eredeti céljuknak megfelelően, így megnövekedett a kitett lomok, az egészségre káros, a városképet rontó, a köztéri gyűjtőszigetek környékén illegálisan letett hulladék mennyisége.

szemet1

szemet2


Annak érdekében, hogy ez az állapot ne romoljon tovább, a XVIII. kerületi Közterület-felügyelet munkatársai a rendőrökkel közösen rendszeresen ellenőrzik a hulladékszigetek környezetét, s ha lehetséges, megteszik a feljelentést. A hat kerületi hulladéksziget egyike a Nefelejcs utában található, a másik a Szövet utcában, a harmadik a Martinovics téren, a negyedik a Havanna utca 46. szám alatt. Ugyancsak elhelyezhetik a kerületiek a szelektív hulladékokat a Havanna utca 2-es számnál található szigeten, valamint a Margó Tivadar utca Baross utcai körforgalmánál található hulladékgyűjtőnél, de természetesen csak azt a hulladékfajtát, amelyik a konténeren jelezve van.
A két utóbbi helyszínen az egyik október eleji ellenőrzés alkalmával lapunk munkatársai is jelen voltak. Lehangoló látvány volt, ami az egyébként rendezett környéken, a Havanna utca 2. számnál található hulladékszigetnél tapasztalható. Mindenféle nem oda való szemét mellett kidobott bútorokkal volt tele a környék. Pedig a kerületben két hulladékudvar is található – az egyik a Méta utcában, a másik a Jegenye fasorban –, ahol le lehet adni akár szekrénysorokat is.
A Baross utcai körforgalomnál pedig mindenféle szemét volt látható, amit az őszi szél szertehord a környéken. A tapasztalatok szerint sokfajta, nem a szigetre való hulladékot tesznek ki ide az emberek, az építési törmeléktől és az elromlott számítógéptől kezdve a háztartási hulladékon át egészen a lombhulladékig, pedig arra külön zsákokat kapnak a kerületi kertes házakban élők az önkormányzattól.
A hulladékszigetek környezetét kamerák figyelik, így beazonosíthatók az illegálisan nem oda való hulladékot elhelyezők. A közterület-felügyelet szakemberei a felvételek alapján kezdeményeznek az elkövetők ellen eljárást.
Annak ellenére, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. rendszeresen tisztítja a hulladékszigetek környezetét, az eltakarított hulladék helyén napokon belül ismét megjelenik a szemét. Ez az állandósult állapot pedig joggal válthatja ki a szelektív szigetek környékén élők felháborodását, aminek időnként hangot is adnak.