Kerületi fejlesztések fővárosi összefogással

Írta:  Bodzay Zoltán 2018.12.06.

Járdák, kerékpár- és autóutak újulnak meg, pakolóhelyek létesülnek.

Amennyiben lehet, akkor pályázati forrásból, ha erre nincs mód, akkor saját erőforrásból újulnak meg Pestszentlőrinc-Pestszentimre kisebb és nagyobb útvonalai, járdái és kerékpárútjai, létesülnek újabb parkolóhelyei és ehhez kapcsolódó létesítményei. Az idei és a korábbi, valamint az előttünk álló évekre is áthúzódó fejlesztésekről Ughy Attila polgármester és Lévai István Zoltán alpolgármester tájékoztatta lapunkat.

VAA 7032 copy

A XVIII. kerületi földutakkal járó nehézségeket a helyi lakosok már hosszú évek óta jelzik az önkormányzatnak, ám a fennálló helyzetet sok helyen a csatornázottság hiánya is megnehezítette, hiszen a közmű nélküli utcák fejlesztése műszakilag nem javasolt. A Magyar Közlöny 2018. évi 43. számában megjelent kormányhatározat alapján a Budapest belterületén található 325,82 kilométernyi szilárd burkolat nélküli út szilárd burkolattal történő ellátásának 2022. december 31-ig meg kell történnie.


Élnek a lehetőségekkel


Ughy Attila polgármestertől megtudtuk, hogy az állami támogatás elnyerésével jelentős előrelépést tudna tenni Pestszentlőrinc-Pestszentimre a kerületben található földutak megszüntetésében, helyettük korszerű utak kialakításában, ezért a jövőben várható pályázati lehetőséggel mindenképpen élni kíván az önkormányzat.

Útburkolat-felújítás:


– Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata három utca szilárd burkolatának felújítására pályázott két évvel ezelőtt: Ady Endre utca (a Vezér és a Törvény utca közötti szakasz), Vörösmarty utca (a Barta Lajos és a Reviczky utca között), Teleki utca (az Üllői út és a Nefelejcs utca között). A megvalósítás várhatóan befejeződik az év végére. (Ady Endre utca 365 méter, Vörösmarty utca 602 méter, Teleki utca 698 méter.)
– A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetési (BKISZ) projekt keretében a csatornaépítés utáni vonalas burkolat-helyreállítás helyett 41 kilométer hosszon teljes szélességű karbantartás-jellegű burkolatcserét hajtottak végre a Fővárosi Önkormányzat mintegy 600 millió forintos hozzájárulásával. Az Alacskai út Platánliget utca és kerülethatár közötti szakaszán a burkolatot teljes szélességben felújítják a folyamatban lévő szennyvíz-csatornázási munkát követően, várhatóan 2019 első félévében.


A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi. L. törvény a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport 8. jogcímen 10 milliárd forintot irányoz elő a kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására, amelyre egyedi támogatási kérelmet szándékozik benyújtani az önkormányzat.
A pályázati anyag összeállításához szükséges egyeztetéseket az önkormányzat illetékesei elkezdték az érintettekkel, a közlekedéstervező szakemberekkel, a XXIII. kerületi Polgármesteri Hivatal képviselőivel és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. illetékeseivel. A jogi és műszaki indokok figyelembevételével a jelen állás szerint 35 földútszakasz megtervezésére van lehetőség.


Szilárd utakon


Mint azt Ughy Attila elmondta, Budapest és a kapcsolódó agglomeráció fejlődése nyomán a kerületi útszakaszon is jelentős mértékben megnőtt a gépjárműforgalom, aminek következtében az útburkolat sok helyen tönkrement, balesetveszélyessé vált. Az útpálya rossz állapota és gyorsuló tönkremenetele miatt a javításokra, kátyúzásokra fordított költségek folyamatosan növekednek.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata két éve három útszakasz szilárd burkolatának felújítására pályázott (Ady Endre, Vörösmarty, Teleki utca), aminek megvalósítása várhatóan 2018 végére befejeződik. A felújításhoz 50 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásban részesült az önkormányzat, amely pénzügyi forrást mintegy 80 millió forint önrésszel egészített ki. Idén a kerület szintén három útszakasz felújítására adott be pályázatot, és siker esetén több mint 50 százalékos önerőt kell biztosítani a Szálfa, a Nagyszalonta és a Körös utca egy-egy szakaszának rekonstrukciójához.

Járdaépítés:


– Idén újabb 24 kilométernyi járdát újítottak fel a kerületben. Ezek jelentős része aszfaltburkolatú, csaknem 2 kilométernyi pedig térkőburkolatot kapott. Az aszfaltozott szakaszokon a stabilitás és a gyökérállóság növelése érdekében 8 centiméter betont terítettek az aszfaltréteg alá.

 


Ezen túlmenően a csatornaépítés utáni vonalas burkolat-helyreállítás helyett 41 kilométer hosszon teljes szélességű karbantartás-jellegű burkolatcsere történt a főváros mintegy 600 millió forintos hozzájárulásával. Az Alacskai út Platánliget utca és kerülethatár közötti szakaszán a most folyó csatornázási munkálatok után a burkolat várhatóan 2019 első félévében teljes szélességben megújul.


Pályázható forrásokból


A polgármester hangsúlyozta, hogy a kerületben mintegy 284 kilométer hosszú belterületi úthálózat található, amelyből 38,3 kilométer fővárosi tulajdonban, 30,9 kilométer a XVIII. kerület tulajdonában, de a főváros kezelésében van. Az önkormányzat erőfeszítései ellenére továbbra is több tíz kilométer útburkolat szorul sürgős felújításra a kerületben. Az önkormányzat évente 200–250 millió forintot költ karbantartási és építési munkákra, de az útépítés az egyik legköltségesebb munka. A beruházási igények költségei messze meghaladják a kerületi költségvetés lehetőségeit, ezért, ha van rá lehetőség, az önkormányzat állami támogatással próbálja az úthálózat fejlesztését elősegíteni.
– Amennyiben lehetséges, hasonló módon, pályázat útján kívánja kiegészíteni az önkormányzat a helyi forrásokat a többi infrastrukturális beruházás esetében is, például a kerékpárutak fejlesztésében, amelyre a kerület konzorciumi tagként 620 millió forintos európai uniós támogatást nyert – tudtuk meg Ughy Attilától.


Kerékpárutak születnek


Lévai István Zoltán alpolgármester a kerületben folytatódó további infrastrukturális beruházások részleteiről elmondta, hogy a közlekedés, azon belül a gyalogos közlekedés biztonságának növelése, a járdaépítések és a parkolófejlesztések esetében is a kerületben élők komfortérzetének növelése az önkormányzat szándéka.

VAA 7054 copy
A kerékpárutak fejlesztése érdekében az európai uniós támogatásra benyújtott pályázat célja is az volt, hogy a XVIII. kerületi városközponti térségeket kerékpárosbaráttá tegyék, illetve a két kerületrész bringás összekötése megteremtődjön, gyarapodjon.
A projekt megvalósítása legkorábban 2019 végén kezdhető el, a teljes befejezés 2020 második félévében várható. A koncepciótervek szerint 10,287 kilométer kerékpársáv és 1,683 kilométer kerékpárút létesülhet a járulékos létesítményekkel együtt. A meglévő kerületi kerékpárhálózathoz történő sikeres illeszkedés komoly feladatokat állít az önkormányzat elé. További kerékpársáv kialakítását tervezik az Üllői út felújítása során is.


Biztonságos közlekedés


Az alpolgármester azt is elmondta, hogy a kerületi közutakon is megnövekedett forgalom közlekedési dugókat okoz a főbb gyűjtőutakon, amelyeknek az elkerülése miatt megnőtt a forgalom a kisebb mellékutcákban, családi házas övezetekben, és a vezetési stílus is agresszívabbá vált az elmúlt években. Mindennek következtében több lett a baleset is. A forgalom lassítása érdekében tervezi az önkormányzat a Tempó 30 övezet kiterjesztését a kerület összes családi házas övezetére. Következő lépésben a Kossuth Ferenc-telepen és Ganzkertvárosban létesülnek „forgalomlassított övezetek”.
A balesetek szempontjából kritikus gócpontokban a közlekedésbiztonság javítására tanulmánytervek készültek, amelyek a főútvonalak felújításakor a kiviteli tervek részévé válnak. A gyalogosok védelmében létező többféle megoldás közül az egyik egy világító gyalogátkelőhely-jelző tábla – a gyalogátkelőhelyet irányítottan megvilágító nagy teljesítményű LED lámpatest –, amely fokozottan hívja fel a gépjárművezetők figyelmét.
A kombinált megoldásnak köszönhetően jóval biztonságosabb átkelőhelyek kialakítására van lehetőség, ami nappal, szürkület után és rossz látási viszonyok között is érvényesül.
Az intézmények előtt reggel és délután kialakuló csúcsforgalom enyhítésére szükség esetén az utcaszakaszok egyirányúsítását, máshol parkolók és forgalomlassító küszöbök telepítését tervezik.


Megújulnak a járdák


Jelenleg mintegy 620 kilométer aszfaltozott járda van a kerületi önkormányzat kezelésében. A járdafelújítási program keretében 2016-ban 14 kilométer járdát újított fel az önkormányzat, 2017-ben 20 kilométert. Idén már újabb 24 kilométernyi járda rekonstrukciója történt meg. Ezek jelentős része aszfaltburkolatú, csaknem 2 kilométernyit pedig térkőburkolattal láttak el a kivitelezők. Az aszfaltozott szakaszokon a stabilitás és a gyökérállóság növelése érdekében 8 centiméter betont terítettek az aszfaltréteg alá. A remények szerint 2019-ben is hasonló nagyságrendben folytatódik a járdafelújítási program.


Parkolók fejlesztése


A kerületben a parkolók számának nagyobb léptékű növelése csak térfejlesztésekkel vagy magasépítési beruházásokkal együtt lehetséges, a lakótelepeken (Lakatos- és Szent Lőrinc-lakótelep) állandósulni látszó parkolóhely-hiányt pedig kisebb parkolók építésével lehet mérsékelni.
A Lőrinci Sportcsarnok fejlesztése és környezetrendezése keretében az épület környezetében gyalogút kialakítása, továbbá a parkolási lehetőségek bővítése is a projekt része. A környezetrendezés során 41 személygépkocsi-parkolóhely és 5 autóbusz-parkolóhely létesül, továbbá megállapodás született arról, hogy rendezvények idején a lőrinci piac parkolójában is igénybe vehető 140 hely. Mindezen túlmenően 40 kerékpáros parkolóhelyet is ki fognak alakítani.
A Havanna-piac, Havanna-hetivásár két ütemének keretében a környezetrendezése során 46 személygépkocsi és egy akadálymentes parkolóhely újul meg. A Pestszentimre vasútállomás térségében a helyieknek szánt és a P + R parkolók létesítését célzó projekt keretében a 130 parkolóhely kialakításával együtt megújulnak a közlekedési és a zöldfelületek a kereszteződéstől a Tüzép-telepig, a vasúti sínektől a lakóépületek felőli járdáig. A Kondor Béla sétány környezetrendezésével a területen 50 merőleges felállású parkoló is készül.
A Vilmos Endre Sportcentrum ingatlanán az utóbbi két évben hatalmas fejlesztések voltak. A tervek későbbi megvalósítása során nagyszámú parkoló építése a cél, 135 merőleges beállású fásított parkolóhellyel.


Nagyobb beruházások


Mindezek mellett az alpolgármester szólt az elkövetkező időszakban várható nagyobb lélegzetű közterületi beruházásokról is. Ilyen a Béke tér teljes felszíni megújításának folytatása, ami azért is fontos, mert a terület a budapesti agglomeráció déli felének egyik kapuja, az ország nemzetközi repülőterére vezető egyik út része. Az első ütem 2014 végére készült el, aminek keretében a tér átalakult, az áthaladó forgalom megszűnt, így a teret teljes egészében a gyalogosok vehették birtokba. A második ütem keretében a térhez csatlakozó közterületek rendezése várható, amikor létrejönnek azok az elemek, amelyekkel teljessé válhat a beruházás.
Az olyan nagy forgalmú, sugárirányú főútvonalak, mint az Üllői út, a Ferihegyi gyorsfogalmi út és a Nagykörősi út, az agglomeráció, a XVIII. kerület és az egész főváros városközpontja kapcsolataiban a legjelentősebb és legforgalmasabb főútvonalaknak számítanak. Kezelésük, fenntartásuk kiemelten fontos a közlekedésbiztonság érdekében, s ezeket a feladatokat a kerület a fővárossal együtt látja el. Felújításuk megkezdése legkorábban 2019 második felében várható.
Mind az Üllői út Szarvas csárda tér és 100-as vasútvonal közötti 5 kilométernyi szakaszának, mind a Nagykőrösi út Külső kerületi körút és városhatár közötti 3,4 kilométernyi szakaszának felújítására vonatkozó komplex szemléletű tervek a részletekre kiterjedő, a kerékpáros közlekedés feltételeit javító és a gyalogosok igényeit is kielégítő javaslatokat tartalmaznak.
A Ferihegyi gyorsforgalmi út/Gyömrői út mintegy 7,5 kilométer hosszú szakasza felújításának tervezése 2014-től folyamatban van, a feladatot a BKK Zrt. koordinálja a Fővárosi Önkormányzat biztosította forrásból. Ennek összege bruttó 20,3 milliárd forint, amelyet szakaszosan használnak fel a beruházás 2018-tól 2021-ig tartó négyéves időszakában – tudtuk meg Lévai István Zoltántól.