A léleknek is nevelőeszköze

Írta:  Bodzay Zoltán 2019.04.28.

Sportpadlót kapott a tornaszoba a Bóbita óvodában.

Nagy örömmel fogadták április 24-én a Bóbita óvoda tornaszobájában az új sportpadló átadási ünnepségén a gyerekek, a felnőttek és a meghívott vendégek, hogy immár a megújult, egészséges és biztonságosabb környezetben tornázhatnak az intézmény lakói.

 


VAA 7828 copy

VAA 7841 copy

VAA 7825 copy


A sportpadló ünnepélyes átadásán az óvoda nagycsoportosai műsorral fogadták az átadó ünnepség vendégeit, Galgóczy Zoltán alpolgármestert, Almáshegyiné Stenger Éva önkormányzati referenst és Kiss Valentint, a kivitelező Max Parketta Kft. vezetőjét, valamint a kerületi óvodavezetőket, a szülők képviselőit és a Bóbita óvoda munkatársait.
A Bóbita óvodában jelenleg 123 kisgyermek használja a tornaszobát, melynek korábbi, mintegy 15 éves linóleumpadlója hideg és kemény volt. Az óvoda lakóinak régi vágya teljesült azzal, hogy olyan padlója lett a tornaszobának, amely a gyermekek gerincét és ízületeit is kíméli a mozgás alkalmával.


Teljes kihasználtság


Szakács Tímea Szentgyörgyi Albert egy idézetével köszöntötte a megjelenteket a Bóbita óvoda tornaszobája sportpadlójának átadási ünnepségén: „A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze”.
– A Bóbita óvodában nagyon fontosnak tartjuk gyermekeink egészségének védelmét, mozgásfejlesztését, a mindennapi testmozgás megszerettetését. Ennek érdekében az óvodapedagógusok rendszeresen használják az óvodai csoportokkal a tornaszobát. Ezen kívül pedig több fajta mozgásfejlesztésnek is helyet adunk óvodánkban. A délutánonkénti alapozó tornával és a gyermekjóga foglalkozásokkal a tornaszoba kihasználtsága maximális – mondta Szakács Tímea.
Az óvodavezető egyúttal megköszönte a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata támogatását a sportpadló megvalósításában, valamit a Max Padló Kft. munkáját a kivitelezésben.


A program beérik


Galgóczy Zoltán köszöntő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Bóbita óvodai fejlesztés egy olyan program része, amely az elmúlt év őszén kezdett el beérni, amikor a Szivárvány óvodában, majd a Cseperedőben és a Vándor óvodában történt felújítások után ért el ide, s a következő állomás pedig várhatóan a Zenevár óvoda lesz.
– Mi úgy gondoljuk itt a XVIII. kerületben, hogy a sportot alapvetően a mozgáson keresztül lehet a gyerekekkel megszerettetni. Erre az időjárási viszonyok miatt nem mindig alkalmas az udvar, s ezért fordítunk ilyen jelentős figyelmet a tornaszobák fejlesztésére – hangsúlyozta az alpolgármester.


Korszerű tornaszobák


Galgóczy Zoltán szerint ezért is fontos, hogy a gyerekek immár XXI. századi körülmények között tornázhassanak, amihez kellenek mindig új eszközök és egyéb fejlesztések is, mint amilyen például a Bóbitában a világításkorszerűsítés volt, de az egyik legfontosabb eszköz a tornafelület, amely óvhatja a gyerekek testrészeit. Egyben reményét fejezte ki, hogy ezzel a folyamat nem áll meg, s a program tovább folytatódhat, hiszen az a cél, hogy a húsz óvoda és a kilenc tagóvoda mindegyikében hasonlóan korszerű tornaszoba álljon a gyerekek rendelkezésére.
Az alpolgármester fontosnak nevezte, hogy a menetrendszerű felújításokat követően a Havanna lakótelep négy óvodája kívülről is jó képet mutat. Azt a reményét fejezte ki, hogy jó időben a gyerekek minél több időt a szabadban töltenek, de gyakran a tornaszoba a legmegfelelőbb helyszín. Egyben megköszönte mind az óvoda munkatársainak, mind pedig a felújításban résztvevők munkáját.


Újabb lépésekkel


Nincs mindig mód egyszerre nagy változásokat elérni egy intézmény életében, de több egymást követő kisebb-nagyobb fejlesztéssel is célt lehet érni. A Bóbita óvodában a tornaszoba az elmúlt években folyamatos felújításokon, újabb és újabb fejlesztéseken, szépítéseken ment keresztül. Az első jelentős változás 2005-ben történt, amikor egy válaszfal kiszedésével megnövelték a tornaszoba alapterületét, amely akkor nyerte el jelenlegi méretét.
Az ezt követő évben a falak burkolatot kaptak és idő közben növelték a tornaszerek számát is, melyek tárolására falipolcokat szereltek fel. Azóta a mozgáshoz használt eszközök is gyarapodtak, hiszen minden évben igyekeznek új mozgásfejlesztő eszközöket vásárolni.