Miért fontos a hagyomány?

Írta:  K.Gy. 2019.06.19.

Honvédelemért Kitüntető Cím Tóth Kálmánnak.

A honvédelmi miniszter tüntette ki nemrég Tóth Kálmánt, a Vasvári egyesület társelnökét a katonai hagyományőrzés és a honvédelem népszerűsítéséért végzett munkájának elismeréseként. A kerülethez ezer szállal kötődő Tóth Kálmán, aki Bókaytelep önkormányzati képviselője is, tízévnyi civil tevékenységgel érdemelte ki az elismerést.

VAA 1118 copy

VAA 1110 copy

– Mindkét ágról katonacsaládból származom – mondta Tóth Kálmán, a Vasvári Pál Polgári Egyesület társelnöke a Városképnek, és ezzel már el is magyarázta, honnan az érdeklődés a honvédelem ügye iránt. Az anyai nagyapa a trianoni határmódosítás után az Arad melletti Magyarpécskárol Magyarországra szökött, és a húszas években a katonai hivatást választotta. Katonaként szolgált a két háború között, majd a második világégésben is. 1945 után még tíz évig katona maradt. A háború után az újjáalakult néphadseregnek szüksége volt a régiek szaktudására, de később mint horthysta katonát nyugdíjba küldték. Vadászpilóta édesapja pedig – ugyancsak tisztként szolgálva – 1956 után nem írta alá a kádári rendszerre szóló esküt, ezért leszerelték, és tartalékállományba helyezték, a pályája kettétört.
– Mindez az első pillanattól meghatározta a pályámat – mesélte Tóth Kálmán, aki a gyerekkorát a ma már Kispesthez tartozó Udvarhely utcában töltötte. – Az iskola egyik legjobb tanulója voltam, de politikai okokból nagyon komoly ismeretségek kellettek ahhoz, hogy felvegyenek a gimnáziumba. Ezután technikumba jártam, gépész lettem, majd én is a katonai pályát céloztam meg, bejutottam a tiszti iskolába.

Kutatások az Adrián

Ám végül nem lett katonatiszt az ambiciózus fiatalemberből.
– Hamar rájöttem, hogy a Kádár-korszak hadserege nem olyan, mint amiről a nagyszülők meséltek – emlékezett vissza. – Nehéz döntés után 27 hónapot gyakorlatilag sorállományban le kellett még szolgálnom egy rakétadandárnál. Ezzel zártam le az aktív kapcsolatomat a hadsereggel, de az érdeklődés azért megmaradt.
Sőt ez az érdeklődés igen gyümölcsözővé vált. 2008 körül kezdett el kutatásokat végezni Tóth Kálmán az első világháborús adriai hadszíntér eseményeivel kapcsolatban.
– Az SMS Zenta hadihajó története izgatott, tudtam, hogy valahol Petrovac közelében süllyedt el, és sikerült adatokat találni arról, hogy mik a feltételezhető koordináták – mesélte.
2011-ben megalakult a Vasvári Pál Polgári Egyesület, amely a Vasvári-kultusz ápolása mellett a katonai hagyományőrzés népszerűsítését is célul tűzte ki. 2014-ben, az első világháború kitörésének centenáriumakor, az egyesület a Honvédelmi Minisztérium támogatásával emlékúszást szervezett az öbölben a hősi halált halt tengerészek tiszteletére. Ez az esemény felerősítette a kapcsolatot a minisztériumhoz tartozó intézményekkel.

Gyerekévek a kerületben

Tóth Kálmán 1956. október 26-án Kecskeméten született, de hamar az Állami lakótelep szomszédságába, az Udvarhely utcába költöztek. Nagyapja Kassáról települt át Budapestre, a Gyöngyvirág utcába, de a második világháborúban elpusztult a ház, ezért újat kellett építenie, az Udvarhely utcában.
– Ott nőttem fel, akkor alakult ki bennem a kötődés a szűkebb környezetem iránt. Ma is a XVIII. kerületben élek, ezt tekintem az otthonomnak.

 


– Az egyesület által szervezett toborzófesztiválra minden évben meghívjuk a Budapest Helyőrség Dandárt és a Zrínyi katonai lovas szakosztályt, toborzósátrat állítunk fel, és hadi bemutatókat tartunk. A világháború négy centenáriumi évében folytattuk a kutatást az Adrián is, s mindez egyre szorosabb együttműködést eredményezett a minisztériummal – avatott be Tóth Kálmán. – A Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozata e munka elismerése.

„Tudom, mi a diktatúra”

Tóth Kálmánt a kerületiek nem csak a civil életből ismerhetik: ő Bókaytelep önkormányzati képviselője.
– Noha az életemet alapvetően határozta meg a politika, nagyon sokáig nem éreztem úgy, hogy részt kellene vennem benne – mondta. – Amikor 2002-ben az első Fidesz-kormány elvesztette a választásokat, és azt láttam, hogy megint olyan politikusok kerülnek a hatalomba, akiknek semmi keresnivalójuk ott, akkor éreztem, hogy valamit tennem kell nekem is, ha ezt nem akarom. Én tudom, milyen a kommunista diktatúra, és mélységesen megdöbbentett, hogy olyan szocialista politikusok is megint előkerültek, akiknek közük volt ahhoz.

honvedelem
Tóth Kálmán 2004-ben Kardos Gábor kampányát segítette, majd 2006-tól, az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülésétől egyre aktívabb részt vállalt a kerületi politikában. 2014-ben vette át Kardos Gábor helyét, s azóta fő feladatának tekinti Bókaytelep lakóinak képviseletét, és máris számos eredmény dicséri a munkáját: a telep forgalmi rendjének észszerűsítése, forgalomcsillapítók kihelyezése, a Bókay-gödör megújítása, a zöldfelületek, különösen az öreg fák folyamatos megfigyelése és gondozása, és még sorolhatnánk.
– A Bókaytelep a kerület egyik kiemelkedősen szép, értékekben gazdag része, a munkám során ezt tartom szem előtt – mondta.