A kerület büszkeségei

Írta:  2015.03.13.
Március 13-án a Rózsa Művelődési Házban ünnepélyes gálaműsor keretében adták át a kerületi önkormányzat kitüntetéseit. A díjakat Ughy Attila polgármester valamint Dömötör István, Galgóczy Zoltán és Lévai István Zoltán alpolgármesterek nyújtotta át.
„PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE DÍSZPOLGÁRA”

A kitüntetés és elismerő cím egy életpálya kiemelkedő értékű teljesítményéért, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységért adható.

v. Vitéz József


A kerület díszpolgára (posztumusz), v. Vitéz József lett, az elismerést fia vette át Ughy Attila polgármestertől

v. Vitéz József 1917.06.14-én született Appony községben. 1920-ban menekült szüleivel Paksra, majd
1946-tól kerületünkben élt családjával. 1940-ben elvégezte Jutason a tiszthelyettesi iskolát, 1941-ben került a Koronaőrséghez, majd 1944-ben - a front közeledtével - a korona menekítésében is részt vett. Koronaőri múltja megbélyegezte további életét: letartóztatták, állást csak a csepeli szovjet úszóműhelyben kapott. 1956-ban felszámolták munkahelyét, de sikerült a MÁV-nál elhelyezkednie, innen vonult nyugdíjba mint főellenőr. 1991 tavaszán elhatározta, hogy ismét felállítja a Magyar Koronaőrséget egyesület formájában. Egyházi, nemzeti ünnepségeken álltak díszőrséget a még élő és a menekítésben részt vett Koronaőr társaival.
Tapasztalatát és tudását megosztotta, társaival kiképezte az utódokat, akikre nagyon fontos feladatot bízott örökségként: végakarata szerint el kellett érniük, hogy a Szent Korona őrzése visszakerüljön a Honvédség kötelékébe. Álma és terve valóra vált: az Egyesület fennállásának 20. évfordulója után megalakult a Honvéd Koronaőrség, a koronaőrzés hagyománya továbbra is jogfolytonos.
_____
A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Koronőrök Egyesületének megalapításának, a koronaőrök emlékének elismeréséért tett elkötelezett munkájának elismerését fejezi ki.
- posztumusz -


„PRO URBE PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE”

A kitüntetés egy időszak kiemelkedő eredményességű maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységért adható egyéni teljesítményért, illetve alkotói munkaközösségek részére.

Chochol Károly fotóművész


Budapesten született, idén, január 27-én ünnepelte 80. születésnapját. A régi Egyesült Magyar Amatőr Fényképezők Országos Szövetségének nagy alkotóitól tanult fényképezni. Eredményei alapján húszévesen megkapta a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség AFIAP díját. 1960-tól a Magyar Televízió Híradójának fotóriportere. Számos díjat nyert, így többek között: az I. Nemzetközi Diaporáma első díját, Székely Aladár díjat nyert Gyulán, 1968-ban övé az „Év legjobb képe” és az „Év legjobb riportsorozata”. A Magyar Fotóművészek Szövetségében fotótörténeti munkát folytatott, jelentős szerepe volt Balogh Rudolf hagyatékának megmentésében. 2002-ben szakmai elismerésként megkapta a Magyar Alkotóművészeti Nagydíjat. Nyugállományba vonulásakor a Magyar Televízió „Életmű-nívódíjjal” tüntette ki. Mindezek mellett több mint ötven könyvnek részben szerzője, társszerzője, szerkesztője vagy illusztrátora. Megalapította a MAOE (Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete) elismerő címet, melyet minden évben a kerületben oszthatunk ki. Kerületi lakosként támogatója a kerületi művészeknek és művészeti diákversenyeknek is, szakértelmével és anyagi támogatásával is hozzájárul a versenyek nívójának emeléséhez.
_____
A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete a kerületi és országos művészeti élet területén folytatott több évtizedes kiemelkedő munkájának elismerését fejezi ki.


„PRO URBE PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE”

A kitüntetés egy időszak kiemelkedő eredményességű maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységért adható egyéni teljesítményért, illetve alkotói munkaközösségek részére.

Horváth Béla fafaragó népi iparművész


Születése óta a kerületben él. Tanító mesterének Pados Antalt, a Népművészet Mesterét vallja. Tudatos törekvése, hogy a tárgyak használati és művészeti értéke összhangban legyen egymással. A művészeti hatás fokozása érdekében felhasználja a magyar pásztorművészet díszítőtechnikáit és anyagait, a nemes, időtálló anyagokat, továbbá az ónöntés, fém- és csontberakás technikáját. A speciális, hajszálvékony fém intarziás technikát rajta kívül csupán egy japán fafaragó tudja elkészíteni. 1975-ben ismerték el népi iparművésznek, 1976-ban és 1983-ban az id. Kapoli Antal Országos Faragópályázaton I. díjat nyert, 1979-ben pedig id. Kapoli Antal emlékdíjjal tüntették ki. A Népművészet Mestere kitüntetést 1986-ban kapta meg. Háromszori Kapoli-díjas, kétszeres Gránátalma-díjas fafaragó népi iparművész. Munkái megtalálhatók a Magyar Művelődési Intézetben, Kecskeméten a Népi Iparművészeti Múzeumban, a budavári Nagyboldogasszony templomban, az ábrahámhegyi Szent László templomban, Balatonlellén, Siófokon, Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Új-Delhiben, valamint a Páva című alkotása a kerületi anyakönyvi hivatalt díszíti.
______
A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete a Népművészet Mesterének a fafaragás művészeti ágában elért egyedülálló, újító munkásságát, a kerületért végzett több évtizedes munkáját ismeri el.


„PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE KERÜLETÉRT-DÍJ”

A kitüntetés a kerület fejlődésének, jó hírnevének elősegítéséért végzett teljesítményért olyan személy, illetve közösség részére adható, aki nem kerületi lakos, vagy nem kerületi bejegyzésű szervezet.

Szilágyi Olga Beatrix pedagógus, előadóművész


1984-től a Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola tanára. 1988-tól a budapesti Operettszínház szubrettjeként, 1994-től az Egri Gárdonyi Géza Színház tagjaként primadonna szerepekben lépett színpadra. 2013-ban mesterfokozatot és okleveles énektanár szakképzettséget szerzett a Debreceni Egyetemen. Tanítási évei alatt több növendéke indult el zenei pályán, s voltak, akik a szárnyai alól rögtön a Zeneakadémián folytathatták tanulmányaikat. Tanári pályája során számos Országos- és Nemzetközi Versenyen indította tanítványait, és hozta el velük a kiemelt nívódíjakat, valamint a dobogós - leginkább első - helyezéseket. A Zeneiskola rendezvényein növendékeivel közösen vagy egyedüli szólistaként fellép, hozzájárulva személyével és produkciójával rendezvényeink sikeréhez, ezzel is méltó hírnevet szerezve a kerületnek. Zenetanári pályája során mindvégig képes volt az új pedagógiai módszerek elfogadására és alkalmazására. Empátiája, lényeglátása, módszertani tudása és segítőkészsége méltán teszik az Intézmény arculatának meghatározó pedagógusává.
_____
A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete a kerületi zeneoktatásban nyújtott kimagaslóan eredményes és magas színvonalú, lelkiismeretes munkájának elismerését fejezi ki.


„MŰVELŐDÉSÉRT-DÍJ”


A kitüntetés a tehetséggondozásért, a művészeti alkotó, közművelődési munkáért, az ifjúság művelődéséért, a kerület kulturális felemelkedéséért jelentős tevékenységet kifejtő személyek vagy közösségek részére adható.

Ágoston-Papp Mónika keramikus művészA kerület kulturális, művészeti életének kiemelkedő és példaértékű művésze. Három fontos területen éli meg alkotói tevékenységét: egyrészt művészi alkotásain keresztül mutat fel olyan lelki-szellemi átlátásokat, amelyek képesek pozitív irányba befolyásolni az emberi gondolkodást és érzésvilágot. Másrészt kulturális missziós tevékenységében betekintést ad az otthonában gyakran megforduló közösségeknek, valamint a hanyatló vidéki életmódot törekszik új formákon keresztül újraéleszteni. Harmadik fő területe a hitéleti- és karitatív szolgálat, ahol önkéntes feladatokat teljesítve tesz a közjó érdekében. Kiállításai rendszeresek a kerületben és az országban. Önmagáról vallja: „Amit rólam, mint keramikusról tudni kell, azt a tárgyaim elmesélik. Minden kerámiám, még a leghétköznapibb is, vall ízlésemről, kultúrámról, hitemről. Azzal a reménnyel a szívemben dolgozom, hogy, ami a kezeim közt születik, rátalál majd arra, aki annak fogja tekinteni, aminek szántam, ajándéknak. Szeretet nélkül nem megy!”
_____
A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiemelkedő művészi munkásságát, példamutató tevékenységét köszöni meg.


„MŰVELŐDÉSÉRT-DÍJ”


A kitüntetés a tehetséggondozásért, a művészeti alkotó, közművelődési munkáért, az ifjúság művelődéséért, a kerület kulturális felemelkedéséért jelentős tevékenységet kifejtő személyek vagy közösségek részére adható.

Turi András pedagógusA kerület kulturális életének meghatározó egyénisége, aki nagy alázattal, emberséggel végzi a mindennapok nevelő, oktató, művészeti tevékenységét. Pedagógusként tevékenykedik az Óbudai Népzenei Iskolában, valamint a XVIII. kerületi Dohnányi Ernő Zeneiskolában. A kerületben folyó népi hagyományápoló programok, a 20 éve működő Rózsa Táncház egyik alapítója, a saját otthonában szervezett „Családi éneklések” házigazdája. A kerület óvodáiban, iskoláiban feleségével, gyerekeivel együtt évtizedek óta hagyományápoló programokat tartanak. Számtalan kulturális program mellett zsűrije, lebonyolítója a Kerületi Népdaléneklő Versenynek, Néprajzi Versenyeknek. A néptánc oktatással is foglalkozó Bókay Árpád Általános Iskola életét átszövő, az évkörhöz kapcsolódó programjainak állandó, alkotó résztvevője. A kerületi civil és egyházi szervezetek kulturális munkáját segíti, a Tébláb Táncművészeti Alapítvány kuratóriumának tagja. Emberi tulajdonságainak, szakmai tudásának köszönhetően minden tevékenységében kimagaslót alkot.
_____
A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésben, a kerületi ifjúság művészeti nevelésében végzett kiemelkedő munkáját ismeri el.


„MŰVELŐDÉSÉRT-DÍJ”


A kitüntetés a tehetséggondozásért, a művészeti alkotó, közművelődési munkáért, az ifjúság művelődéséért, a kerület kulturális felemelkedéséért jelentős tevékenységet kifejtő személyek vagy közösségek részére adható.

Vida Béla intézményvezetőKözel negyed évszázada a Kondor Béla Általános Iskola igazgatója. Kezdetektől vezetői hitvallása, hogy az iskola biztonságot, védelmet nyújtson gyereknek, felnőttnek egyaránt. Az eltelt időszakban az iskolát a Havanna lakótelep egyik kulturális és sportközpontjává tette. Kerületünkben elsőként vezette be a matematika-számítástechnika tagozatot. 2015/16-os tanévtől a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémiával együttműködve kosárlabda sportági osztály indítását engedélyezte kezdeményezésére a tankerület. 2014-ben Németh László-díj elismerésben részesült, a gyermekek harmonikus személyiségformálása érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkájáért. A nevelőtestület közösségét hosszú évek óta csapatépítő, rekreációs programokkal formálja. Osztályaival nagyon jó kapcsolatot épített ki, egykori diákjai szeretettel, hálával emlegetik, felkeresik. Hagyományt teremtett azzal, hogy az egyre nehezebb körülmények között élő gyerekeket jó hangulatú akadályversenyekkel, erdei iskolával, táborokkal, szülőkkel szervezett közös programokkal kimozdította a lakótelepi környezetből.
______
A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete a pedagógus-élethivatás iránti elkötelezettségét, a gyermekekért végzett kiemelkedő oktató-nevelő munkáját ismeri el.


„GONDOSKODÁS AZ EMBERÉRT-DÍJ”

A kerület szociális ellátásában, a kerületben élő lakosokért kiemelkedő tevékenységet végző, vagy ezen tevékenységet elősegítő támogató személyek és közösségek kitüntetésére adható.

Madarassy Judit intézményvezető2000. október 1-től a Budapest XVIII. kerület Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat, a Csibész Családvédelmi Központ jogelőd intézményének vezetője. Tevékenységének köszönhetően a kerületben mára kiépült egy, az alapellátás keretében kiemelkedő szinten működő gyermekvédelmi szolgáltatás. Az intézményrendszert folyamatosan bővítette, a fejlesztéseknek és a prevenciós munkának köszönhetően kiérdemelte, hogy 2008-2013. év között Módszertani Központként is működhetnek. Több helyi alapítványnak, egyesületnek aktív tagja, rendszeresen szervez konferenciákat, szakmai előadásokat. Nemcsak kerületi, hanem fővárosi társintézményekkel és civil szervezetekkel példaértékű együttműködést alakított ki. Az intézményben jól működő csoportfoglalkozásokat, tanácsadásokat, prevenciós jellegű szolgáltatásokat vezetett be. Határozott személyisége, empátiája, segítőkészsége, kreativitása, kimagasló szakmai felkészültsége, emberséges vezetői magatartása méltán kivívta minden kollégája elismerését, nemcsak az intézményében, de kerületi szinten és szakmai körökben egyaránt.
_____
A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete a kerületi gyermekekért végzett, elhivatott, kiemelkedő munkájának és kimagasló szakmai felkészültségének elismerését fejezi ki.


„GONDOSKODÁS AZ EMBERÉRT-DÍJ”

A kerület szociális ellátásában, a kerületben élő lakosokért kiemelkedő tevékenységet végző, vagy ezen tevékenységet elősegítő támogató személyek és közösségek kitüntetésére adható.

Olasz Anna bölcsődei gondozóKerületünk megbecsült és szeretett polgára, akit lakóhelye és munkahelye is ide köt. A Havanna lakótelepi Napsugár bölcsődében immár a második generációt neveli. Kimagasló szakmai munkájával segíti a szülőket. Nyugalom és biztonságérzet járja át a szülők szívét, ha az Ő kezében hagyják legnagyobb kincsüket, gyermeküket. Akik „az Ő gyerekei” voltak, ragaszkodnak, hogy gyermekük is hozzá kerüljön. A gyermekek nevelése érdekében végzett kiemelkedő munkássága mintaként szolgál a kollégák előtt.
_____
A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekekért végzett kiemelkedő szakmai, nevelő munkáját ismeri el.


„PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE SPORTÉRDEMÉREM”

A kitüntetés a testnevelés és a sportélet érdekében kifejtett eredményes tevékenységért, a kiemelkedő nemzetközi eredmény elismeréséért, példamutató tevékenységet végző személyeknek, sportszervezeteknek adható.

Béres Zoltán Attila2006 óta lelke és motorja a Nemes Fitness szabadidős sportközpontnak. Az intézményben mindenki megtalálja korának, alkatának és képességeinek leginkább megfelelő szabadidős sportot. Béres Zoltán Attila áldozatos munkájának és az általa irányított kollektívának köszönhető, hogy a központ nem csak sportolási lehetőség színhelye, hanem fiatalok és idősebbek közösségeinek inkubátora is, miközben az egészséges, sportos életre nevel, s a szabadidő eltöltésének aktív és hasznos, mégis családias színtere. Nyilvántartásuk szerint a megnyitás óta mintegy 16,5 ezer fő fordult már meg, legfiatalabb sportolójuk alig három éves, legidősebb rendszeres látogatójuk 72 esztendős. A különböző mozgásformák művelői rendszeresen vesznek részt a kerületi rendezvényeken bemutatókkal, gyakorlatokkal. Otthont adnak egy sportegyesületnek is, amelynek legfeljebb utánpótláskorú sportolói rendszeresen és kimagaslóan jó eredménnyel szerepelnek Európa- és világbajnokságokon.
______
A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgáskultúra ápolásáért, a kerületi szabadidő sport területén végzett közösségépítő tevékenységének elismerését fejezi ki.

„PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE SPORTÉRDEMÉREM”

A kitüntetés a testnevelés és a sportélet érdekében kifejtett eredményes tevékenységért, a kiemelkedő nemzetközi eredmény elismeréséért, példamutató tevékenységet végző személyeknek, sportszervezeteknek adható.

Dudás MiklósDudás Miklós, kerületünkben élő világbajnok kajakozó, az Angyalföldi VSE (BOMBA-AVSE) sportolója. Általános iskolai tanulmányait a Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskolában, a középiskolai éveket a volt Hunyadi Mátyás Gimnáziumban folytatta. Sportpályafutását már kisgyermek korában megkezdte, 2008-ban az ifjúsági Európa-bajnokságon szerzett bronzérmet, 2009-ben pedig az ifjúsági világbajnokságon szerzett két arany- és egy ezüstérmet. 2010-ben és 2011-ben a felnőtt világbajnokságon is eredményesen szerepelt váltóban. A 2012-es londoni olimpián 200 méteren a hatodik (pontszerző) helyet vívta ki magának. 2013-ban az Európa-bajnokságon K1 500 méteren ezüstérmes volt, majd a 2014-es év nagy sikereket hozott: Szegeden az U23-as világbajnokságon K1 200 méteren első, K2 200 méteren (Tótka Sándorral) negyedik lett, majd a moszkvai világbajnokságon szintén aranyérmes lett váltóban. Céltudatos és kitartó munkája méltán szolgálhat példaképül a fiatalság számára.
_____
A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiemelkedő sporteredmény elismerését fejezi ki.


„MI SZÍVÜGYÜNK ELISMERŐ OKLEVÉL”

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, akiknek a kerület érdekében kifejtett értékes tevékenységének elismerésére adományozható.

Czinczkyné Fejes Mónika művelődésszervezőSzületésétől fogva a kerület lakója. A művészeti életben kifejtett tevékenységét kirakatrendezőként kezdte, majd ifjúsági klubot vezetett, műsorokat szervezett. Húsz éve dolgozik a Kondor Béla Közösségi Házban. Kezdetben az intézmény plakátjait, szórólapjait tervezte, dekoratőri feladatot látott el, majd egyre inkább belefolyt a ház közösségi programjaiba és támogatta a szakmai, szervező-lebonyolító munkát. 2003-ban az ELTE művelődésszervező szakán felsőfokú diplomát szerzett és ettől kezdve művelődésszervezői feladatkört tölt be, első számú rangidős munkatársa a Kondornak. Fő feladata a kiállítások, de emellett aktívan részt vesz a nagyrendezvények, ifjúsági művészeti versenyek, koncertek szervezésében, klubok koordinálásában, nyári táborok megszervezésében és lebonyolításában is. Jó kapcsolatot alakított ki a kerület képzőművészeivel, művészeivel, dolgozóival. Munkatársai is elismerik szakértelmét, mindenben segíti kollégáit. Nem lenne ilyen gazdag a Kondor és a kerület kulturális élete az ő áldásos, befektetett munkája nélkül.
_____
A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere a kerület kulturális életéért végzett több évtizedes szervezői munkát, közösségépítő, elkötelezett munkavégzést köszöni meg.


„MI SZÍVÜGYÜNK ELISMERŐ OKLEVÉL”

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, akiknek a kerület érdekében kifejtett értékes tevékenységének elismerésére adományozható.

Fülep Erzsébet újságíróGyermekkora óta él kerületünkben, a Brassó utcai általános iskolában tanult, majd a Steinmetz (ma Sztehló) gimnáziumban érettségizett. Érdeklődése a média világához vonzotta. Írásaival 2003-ban felkeltette a Városkép szerkesztőjének figyelmét, így előbb külsős munkatársként, majd 2004-től az akkor alakuló helyi internetes portál szerkesztőjeként már napi szinten foglalkozott a kerületben történtekkel. Az elmúlt több mint egy évtized során nem csupán írásain keresztül járta végig a kerület zegzugait, hanem képeivel meg is örökítette a legjelentősebb pillanatokat. A folyamatosan változó városrészben nem történhetett olyan jeles esemény, amely nélküle zajlott volna, és természetesen ezeket színes, egyedi ábrázolással mutatta be a kerületben élőknek. Az internetes újságírás beindítójaként a kerületi sajtótörténelem részévé vált. Munkája nem csak a múlt részeként fontos, hiszen napjainkban nagymamaként is fiatalos lendülettel dolgozik, s igyekszik minél több rendezvényre eljutni, hogy az olvasók precíz, pontos tájékoztatást kapjanak a kerület életéről.
______
A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere a kerület polgárainak tájékoztatásában végzett gondos és tárgyilagos munkájának, meghatározó szerepének elismerését fejezi ki.


„MI SZÍVÜGYÜNK ELISMERŐ OKLEVÉL”

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, akiknek a kerület érdekében kifejtett értékes tevékenységének elismerésére adományozható.

Hild GyulaA Havanna Heti Vásár elődjét az „MDF piacot” 1989. szeptember 27-én alapította meg, azóta folyamatosan, kifogástalanul végzi munkáját. A Heti Vásár szervezését és felügyeletét 1998 áprilisától a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. jogelődjénél folytatta. Munkájának köszönhetően a vásár fejlődött és a változó igényeket, követelményeket is teljesíti. Az árusokkal és a vásárló közönséggel való jó kapcsolatának köszönhető, hogy a mai napig eredményesen működik a vásár.
______
A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere a kerületért végzett áldozatos 25 éves szervezői munkát köszöni meg.


„MI SZÍVÜGYÜNK ELISMERŐ OKLEVÉL”

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, akiknek a kerület érdekében kifejtett értékes tevékenységének elismerésére adományozható

Mohai Tibor György pedagógusA Karinthy Frigyes Gimnázium és a Brassó utcai általános iskola ének-zene tanára, elismert fagott-kamaraművész, a TELURES Kamaraegyüttes művészeti vezetője. 2004-ben alapította a Sonore vegyeskart, és 2010 óta a Sonore Zenei Kulturális Egyesület elnöke. Töretlen lendülettel vezeti kórusát, számos fellépést tudhatnak maguk mögött különböző jótékonysági rendezvényeken, fesztiválokon, kórustalálkozókon. Kerületünket képviselve nemzetközi és hazai sikereket értek el (Erdély-Barót, Törökország, Olaszország, Lengyelország). Nyolc éve vesznek részt az „Énekel az Ország kórustalálkozón”. Kórusával 2011-ben hagyományteremtő szándékkal útjára indította a Zene Világnapi koncertsorozatot. Több bronz és ezüst, minősített arany diploma után, 2014 őszén az egri országos minősítő hangversenyen Gálakórus minősítést kapott kórusa. Fiatal tehetségek lelkes segítője, a magyar és az egyetemes zenei kultúra elhivatott képviselője. Vallja: mindenkiben ott szunnyad a zene.
_____
A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere a magyar és egyetemes zenei kultúra ápolása, terjesztése és kimagasló karnagyi tevékenységének elismerését fejezi ki.


„MI SZÍVÜGYÜNK ELISMERŐ OKLEVÉL”

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, akiknek a kerület érdekében kifejtett értékes tevékenységének elismerésére adományozható.

Demecs Gergely rendőr törzsőrmester2013. február 1-jén nevezték ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály állományába kísérőőr (gépjárművezető) beosztásba. 2014 májusában közrendvédelmi-rendőr végzettséget szerzett, melyet követően előléptették rendőr törzsőrmesteri rendfokozatba. 2014. december 1-jén járőrvezetői beosztásba nevezték ki. Eredményes munkája elismeréseként 2015. február 2-án Budapest Rendőr-főkapitánya dicséretben, jutalomban részesítette. A kerületi Rendőrkapitányságon töltött szolgálati ideje alatt a rábízott feladatokat szakmai tudásának megfelelően, jól végrehajtotta. A munkához való hozzáállása példaértékű volt, pontosság, megbízhatóság jellemezte. Jó kapcsolatot alakított ki az állampolgárokkal és kollégákkal. Szakmai munkáját hivatástudattal, nagy lelkesedéssel, magas színvonalon látta el.
______
A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere a közrend érdekében végzett hivatásos, szakmai munkájának elismerését fejezi ki.
- posztumusz -


„MI SZÍVÜGYÜNK ELISMERŐ OKLEVÉL”

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, akiknek a kerület érdekében kifejtett értékes tevékenységének elismerésére adományozható.

Windt Bálint rendőr őrmester2013. július 1-jén került a Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály állományába járőri beosztásba, próbaidős rendőr őrmester rendfokozatba. A közrendvédelmi-rendőr végzettség megszerzése után 2014. július 1-jétől önálló intézkedésre jogosult járőrként teljesített szolgálatot. Szolgálati ideje alatt a rábízott feladatokat szakmai tudásának megfelelően, lelkiismeretesen végezte. Elméleti ismereteit önszorgalommal, nagy lelkesedéssel igyekezett a mindennapi munkájában hasznosítani. Az állampolgárok iránti alázatosság, és tisztelet volt rá a jellemző, a segítő szándék motiválta. A Rendészeti Osztály állományának egyik legfegyelmezettebb, legtisztelettudóbb tagja volt.
______
A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere a közrend érdekében végzett hivatásos, szakmai munkájának elismerését fejezi ki.
- posztumusz -


„KERÜLETÜNK FIATAL TEHETSÉGE”

Az elismerő cím legalább két éve a kerületben tevékenykedő, maximum 30. életévét betöltött, kultúra, sport, tudomány, művészet területén elismert fiatalok részére adható.

Hack Barnabás edző2007-ben kezdeményezésére jött létre az 1908 SZAC KSE korfball szakosztálya, melynek irányítói és edzői feladatait azóta is önzetlenül végzi. Munkájának eredményeként 2013-2014. évben a felnőtt csapat megnyerte a magyar korfball bajnokságot és azóta - egyedülálló módon - két csapattal is részt vesz a legfelső osztály bajnoki küzdelmeiben. A Magyar Korfball Szövetség kinevezte utánpótlás szövetségi edzőnek. Utánpótlás csapataink valamennyi korcsoport bajnoki küzdelmeiben folyamatosan az élen végeznek.
______
A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete a korfball sportág kerületi megismertetésében és fiatalok nevelésében elért eredményeinek, önzetlen példamutató munkájának elismerését fejezi ki.