„Egy csodálatos kerület ügyeit kell továbbvinni”

Írta:  B.Z. 2019.11.01.

Esküt tettek az újonnan megválasztott önkormányzati képviselők.

 

Két helyszínen, a Rózsa Művelődési Házban és a polgármesteri hivatal képviselő-testületi termében tartották meg az alakuló ülésüket október 30-án a mintegy két héttel korábban megtartott önkormányzati választásokon mandátumot nyerő XVIII. kerületi képviselők.


alak1

alak2

alak3

alak4


Míg a Rózsában az esemény ünnepélyes részét tartották, addig a városházán már a szokásos munkát kezdték el a képviselők a megbízólevelük és az esküokmányok átvétele után.


A kerület mindenekelőtt


Az eseményen jelen volt Kunhalmi Ágnes országgyűlési képviselő, Szaniszló Sándor polgármester, dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, dr. Molnár Gábor, a helyi választási bizottság elnöke, Mester László, a kerület korábbi polgármestere, valamint a mandátumot nyert képviselők, a kerületi intézmények vezetői és a meghívott vendégek.
Köszöntőbeszédében Kunhalmi Ágnes emlékeztette a jelenlevőket a választási küzdelmekre, ugyanakkor felhívta a figyelmet az elkövetkező feladatokra, hiszen – mint mondta – egy csodálatos kerület ügyeit kell továbbvinni.
– A következő öt évben az a feladatunk, hogy a meglévő keretek között mindent megtegyünk azért, hogy jól működjön és fejlődjön a kerületünk. Ideológiai különbségek soha nem hátráltathatják ezt a fejlődést. A közjó mindenekfelett és a XVIII. kerület mindenekelőtt – tette hozzá a kerület országgyűlési képviselője.


Fejlődjön és szépüljön


Dr. Molnár Gábor körzetenként ismertette az önkormányzati választások eredményét, s egyben megköszönte azoknak a munkáját, akik részt vettek a lebonyolításban és a kiértékelésben. A helyi választási bizottság elnöke külön kiemelte a jegyzőkönyvezést, annak nem csupán naprakész, hanem percre kész hibátlan vezetését, továbbá annak a mintegy húsz dolgozónak a munkáját, akik a választást követő napon éjjel 2 órától segítették a helyi választási bizottságra zúduló óriási mennyiségű adat feldolgozását. Elmondta, hogy a XVIII. kerületben a választás érvényes és eredményes volt, határidőben lezárult, és ismételni egyetlen esetben sem kell.
– A most felálló képviselő-testületnek a megválasztott polgármester vezetésével azért kell dolgoznia, hogy szeretett városunk, Pestszentlőrinc-Pestszentimre a jövőben is fejlődjön és szépüljön, mind élhetőbbé váljon az itt lakók számára. Ha ez megvalósul, akkor elmondhatjuk, hogy mindannyian nyertesek vagyunk – hangsúlyozta dr. Molnár Gábor.


Tartják az ígéreteiket


Szaniszló Sándor a köszöntőbeszédében azt kívánta az új képviselőknek, hogy öt év múlva, a mandátumuk lejárta után eredményesnek mondhassák majd a most elkezdődő önkormányzati ciklust. A XVIII. kerület új polgármestere röviden ismertette a programban megjelölt elemeket.
– Abban bízom, hogy mindannyian tudjuk majd tartani azokat az ígéreteket, amelyeket a választási kampány során tettünk, hiszen erre alkottunk egy közös programot. A folyamatban lévő beruházásokat befejezzük, illetve ezek mellett sort kell kerítenünk a Fővárossal együtt olyan fejlesztésekre, amelyek tekintetében sok esetben évtizedes lemaradásunk van. Ilyen az Üllői út és a Nagykőrösi út felújítása, az 50-es villamos vonalán a kocsik lecserélése, a tömegközlekedési járművek korszerűsítése – mondta Szaniszló Sándor.
A polgármester hozzátette: mindehhez erős szövetséges lesz Budapest új főpolgármestere, aki a XVIII. kerületet fontos városrésznek tekinti. Karácsony Gergely segítséget ígért annak a célkitűzésnek az eléréséhez, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre öt év alatt ismét eljusson az átlagos fővárosi fejlettségi szintre, ami más, szerencsésebb kerületekben már tetten érhető.
Az új polgármester és az önkormányzati képviselők eskütétele, valamint az esküokmányok átvétele után az ülés a polgármesteri hivatal képviselő-testületi termében rendeletalkotással folytatódott. A napirendi pontok között szerepelt többek között a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának a módosítása, a képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.


Az új alpolgármesterek


A képviselő-testület létrehozta a bizottságait, megválasztotta a bizottságok tagjait, a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat tagjait és a tanácsnokokat, valamint a négy új alpolgármestert, akik mindegyike főállásban tölti be a tisztségét a jövőben. A polgármester első helyettese Ferencz István lett, aki többek között a bölcsődék, óvodák és a szociális létesítmények gazdája. Társadalompolitikai alpolgármester lett Somody László, aki a nemzetiségi önkormányzatok, a civil szervezetek, az egyházak és a sportegyesületek működését felügyeli. Kőrös Péter a városfenntartás, városüzemeltetés ügyeit viszi, míg Petrovai László a városfejlesztést és a Fővárosi Önkormányzattal való kapcsolattartás feladatát kapta. A terület fontosságát hangsúlyozva az egészségügy felügyeletét Szaniszló Sándor a saját feladatkörébe sorolta.
A frissen megválasztott alpolgármesterek és valamennyi új tisztségviselő letette az esküt a városháza üléstermében. Mindezeket követően a képviselő-testület zárt ülésen tulajdonosi döntéseket hozott az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatban.