Új vezetők az oktatásban

Írta:  2011.05.27.
Kilenc kerületi oktatási intézmény vezetőjének megbízatása járt le 2011-ben. Az új vezetőket a képviselő-testület május 26-i ülésén nevezte ki. A posztokat nyilvános és szigorú rendszerű pályázat útján lehetett elnyerni.
Kilenc kerületi oktatási intézmény élére nevezett ki új vezetőt a képviselő-testület május 26-án. A kinevezéseket az 1992. évi XXXIII. Törvény és a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet szabályozza, amely szerint az oktatási-nevelési intézmények vezetői magasabb vezető beosztásúnak minősülnek, ezért ezeket a vezetői beosztásokat nyilvános pályázat útján kell betölteni. A Korm.r. kimondja azt is, hogy a magasabb vezetői beosztás ellátására való megbízás legalább 5 és legfeljebb 10 évre adható.
A rendelet azt is szabályozza, hogy a pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra várópályázatok száma a huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni, illetve, ha a munkáltatói jogot a képviselő-testület gyakorolja, a pályázatokat a közgyűlés, képviselő-testület részére a harmincadik, illetve hatvanadik napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani. A fent hivatkozott rendelkezéseknek megfelelően a pályázatok intézményi véleményezésre történő átadását, vagyis március 7. napját követően a véleményezésre nyitva álló legalább 30 nap április 6. napján járt le. Ezt követően a pályázatok elbírálására a 2011. május 26. napján megtartott képviselő-testületi ülésén került sor, tekintettel arra, hogy a jogszabálynak megfelelően az elbírálásra nyitva álló határidő lejártát követő első testületi ülés ezen a napon volt.
Az intézményekben előkészítő bizottság segítette a pályázat megírását és benyújtását. A pályáztatás a következő pontos ütemezés szerint zajlott:

2011. március 3. pályázat beadásának határideje
2011. március 7. pályázatbontás, pályázatok átadása
2011. április 6. a pályázatok megismerésére, a vélemények kialakítására szolgáló véleményezési határidő (legalább 30 nap)
2011. április 7-18. nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek megtartása (a vélemények ismertetése, intézményi szavazás a vezetői programról, a vezető személyéről)
2011. május 25. OKSI Bizottság ülése
2011. május 26. Képviselő-testületi ülés, az eredmények kihirdetése

A pályázatok eredményét a képviselő-testületi ülés szünetében hirdették ki, valamennyi frakció képviselője, Kucsák László alpolgármester és Ughy Attila polgármester is megköszönte az eddigi vezetők munkáját, egyben gratulált a nyertes pályázóknak.