"Minden tehetség kinyitásához más kulcs kell"

Írta:  2011.06.03.
Tizennyolc hónapig tartó közös munka után sikeresen lezárult a tehetséggondozó Peremvárosi Prímák projekt – hangoztatta Járainé dr. Bődi Györgyi, a pestszentlőrinci Vörösmarty Gimnázium igazgatója, a projekt szakmai vezetője. A program utolsó tehetségnapját, majd a projekt lezárását is a Hunyadi Mátyás Gimnáziumban tartották meg.

 
- A beszámolót hallgatva, az újságcikkeket olvasva, a több ezer képet nézegetve megállapíthatjuk, hogy konzorciumunk olyan iskolai tehetségfejlesztési műhelyt hozott létre, ami a maga nemében párját ritkítja – állapította meg Járainé dr. Bődi Györgyi, a Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium igazgatója. Majd felidézte a projekt történetét.
2009-ben pályázták meg az Új Magyarország Fejlesztési Terv „Iskolai tehetséggondozás" című pályázatát. Szerették volna a tehetséggondozás feltételrendszerét fejleszteni, a gyerekek családi hátteréből eredő esélykülönbségeket csökkenteni. Tervbe vették a pedagógusok továbbképzését, a tehetséges gyerekek felkutatását, valamint a tehetséggondozás módszereinek és jó gyakorlatainak elterjesztését a Peremváros Prímák konzorciumán belül. A konzorciumot négy iskola hozta létre; két általános iskola a Piros Iskola és a Bókay Árpád, valamint két gimnázium, a Vörösmarty és a Hunyadi fogtak össze.
 
A projektmunka során azok a tanárok, akik korábban alig ismerték egymást, munkacsoportokat alkottak és bemutató órákat tartottak egymásnak. Más kollégáik 30 és 60 órás továbbképzéseken vettek részt. A négy iskola összesen 11 versenyt és 8 tehetségnapot szervezett, ahol a gyerekek vagy bemutathatták, vagy összemérhették a tudásukat. Többek között magyar és idegen nyelvű szavaló- és mesemondó verseny, a csillagászati és néprajzi vetélkedő, valamint országos biológia verseny követték egymást.
Bár lezárult a projekt, a munkának még nincs vége. Korábban a négy iskolában összesen 300 gyereket választottak ki, akiket személyre szabott tehetségfejlesztésben részesültek. Ezt követően a 30 legtehetségesebb számára egyéni fejlesztési tervet dogoznak ki. Mivel ez EU-s projekt, így a program eredményeit kötelező fenntartani további öt esztendőn keresztül. A konzorciumi együttműködés eredményeiről egy összefoglaló kiadványt jelentetnek meg, várhatóan idén ősszel. Emellett egy önálló honlapon fogják bemutatni a projekt munkáját.
 
A projektzáró rendezvényen az előadók megfogalmazták a tehetséggondozó munka lényegét is. A Vörösmarty igazgatónője szerint „Minden tehetség kinyitásához más kulcs kell. Ez a tehetségfejlesztő munka lényege. Ettől olyan különleges” Az igazgatónő szólt arról is, hogy a projekt legnagyobb hozadékát az jelenti számukra, hogy jobban megismerték egymás munkáját, valamint egymás értékeit.

Bordásfal kiállítás a Hunyadiban
A projektzárás egybeesett a Hunyadi Mátyás Gimnázium Interdiszciplináris Tehetségnapjával. A rendezvény a Hunyadi Gimnázium udvarán egy vetélkedővel kezdődött. Az iskolák csapatai önállóan oldottak meg teszteket és gondolkodtató feladatokat. Az általános iskolásoknak az egyik állomáson például Grimm meséket kellett felismerniük távirat jelleggel. (pl: Hatalomvágyó hölgy többször is megpróbálja eltenni láb alól mostoha lányát, aki több kis növésű férfi társaságában él. Megoldás: Hófehérke és a hét törpe)
 
Másutt kémiai, nyelvi, matematikai, biológiai feladatokra kellett választ adni. Végül az általános iskolások versenyét a Vörösmarty tanulói nyerték, míg a gimnazisták között a Karinthy tanulói végeztek az első helyen.
Majd a Bókay Iskola tanulójának robotbemutatója és a Hunyadisok néptánca következett. Mindezek után a résztvevők bevonultak a tornaterembe, ahol az iskola rajztagozatosainak kiállítása fogadta őket. A bordásfalakra többszáz képzőművészeti munkát rögzítettek a gyerekek a rajz-és művészettörténet tanár, Mayer Nóra vezetésével. A fiatal tanárnő készítette a Peremvárosi Prímák logóját is, a toronyházak között ágaskodó alakok egy csoportjának grafikáját.
A kiállítás megnyitóján kiderült, hogy a művészettagozatos diákok cseppet sem egyoldalúak.
Emlékezetes koncertet adtak élő zenés kísérettel, ahol még a rajzos tanárnő is csodásan dalolta Zorán dalát: Hadd legyen...címmel..

Szöveg és fotó: Tasi Katalin, o2 Média