Segítség a középiskola előtt

Írta:  2011.10.27.
A napokban elfogadott közoktatási törvény néhány fontos célkitűzését tárgyalták a dél-pesti pedagógusok szakmai értekezletükön.

Gloviczki Zoltán
Ezekben a hetekben az oktatásért felelős államtitkár és munkatársai több tízezer pedagógussal találkoznak az országjáró körúton, amelynek célja az, hogy párbeszédet folytassanak az iskolarendszer várható változásairól.
A konzultációsorozat kispesti állomásán, ahol Gloviczki Zoltán, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium helyettes államtitkára tartott előadást Megújul a magyar tanügy címmel, a XVIII, a XIX., a XX. és a XXIII. kerület közoktatási intézményeinek vezetői és pedagógusai vettek részt.
Gloviczki Zoltán alapos tájékoztatást adott a törvénykoncepció alaptételeiről, beszélt a várható változásokról, és kitért arra is, miért vált szükségessé a nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepciójának megalkotása, amelynek alapján hamarosan elkészül az új jogszabály.
Elmondta, hogy a köznevelésben jelenleg döntően központi költségvetési és önkormányzati támogatásokra épülő vegyes rendszer biztosítja az intézmények fenntartáshoz szükséges pénzt. A helyi források elégtelensége, egyenlőtlen megosztása nem teszi lehetővé az iskolák biztonságos és egyenlő esélyeket nyújtó működését. Bár a köznevelési intézmények működtetését továbbra is a központi költségvetési támogatás, a fenntartó hozzájárulása és az intézmény saját bevétele fogja biztosítani, ezek aránya jelentősen megváltozik. Az éves költségvetési törvény határozza majd meg a támogatások összegét.

Több kerület pedagógusai találkoztak Kispesten

Megvalósítják az úgynevezett Híd-programot, aminek a lényege, hogy ha a tanuló az általános iskola befejezését követően valamilyen oknál fogva nem nyert felvételt középfokú iskolába, s így nem tudja elkezdeni középfokú tanulmányait, akkor a következő tanévben az általános iskola javaslatára a Híd-program keretében úgynevezett felzárkóztató évfolyamra járhat. Ha az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező tanköteles tanuló tanulmányait nem kívánja folytatni, az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd II. programba. Az ebben nyújtott képzés tanulásra motivál, fejleszti a szakma elsajátításához szükséges manuális készségeket, szakmacsoporton belüli pályaorientációs feladatokat lát el, bizonyos esetekben rész-szakképesítés megszerzésére készít fel.