Mindennek van határa

Írta:  2013.10.18.
Pesti Imre kormánymegbízott szerint a Cséry-teleppel és az ivóvíz minőségével kapcsolatos rémhírterjesztés durván sértette a kerület lakosainak nyugalmát.
A Cséry-telep ügye választási kampánytémaként jelent meg a közéletben. Pesti Imre, Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetője szerint azonban az ilyen esetekben szükséges problémakezelés sohasem politikai kérdés. A kormánymegbízott szerint leginkább azok viselkedtek felelőtlenül, akik maguk is előidézték a Cséry-teleppel kapcsolatos gondokat.

– Budapest Főváros Kormányhivatala és a kerületi önkormányzat közös sajtótájékoztatót tartott a Cséry-telepen történtekről. Ezen ön egy sajátos kifejezést használt: katasztrófakeselyűknek nevezte azokat, akik a leghangosabbak voltak a rémhírek terjesztésében.

– Egy környezetkárosítás esetén mindenki számára lényeges tisztázni, hogy mi történt valójában. Milyen mértékű a károsítás, jelent-e veszélyt a lakosságra, hogyan lehet felszámolni a károkat? Ugyanakkor a felelősök felkutatása és a felelősségre vonás is elengedhetetlen. Ezek azonban mind-mind szakmai kérdések. Kétségkívül igaz, hogy választási kampányban vagyunk, és az ellenzéknek fontos, hogy egy ilyen ügyet megpróbáljon a jelenlegi politikai vezetés számlájára írni, de ennek vannak határai. Azt gondolom, hogy nemcsak káros, hanem kifejezetten ízléstelen olyan dolgokat állítani, amelyeknek semmi közük a valósághoz, de alkalmasak arra, hogy emberek tízezreit megfélemlítsék, elbizonytalanítsák. Ez a rémhírterjesztés kategóriájába tartozik, amelynek akár büntetőjogi következményei is lehetnek. Amikor azt látom, hogy a Cséry-telep egyedi esetéből a szocialisták „az elmúlt évtized legnagyobb környezetvédelmi katasztrófáját” vizionálják, az egyértelműen azt jelenti, hogy a gyűlölet- és félelemkampány megjelent a kerületben. Ennek a helyi szocialisták a kiszolgálói, akik ezért valóban kiérdemlik a „katasztrófakeselyű” jelzőt.

A vizsgálatok megállapították

• A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Közegészségügyi Laboratóriumi Decentruma mikrobiológiai és kémiai vizsgálatai nem mutattak ki károsanyag-tartalmat a XVIII. kerületi vezetékes ivóvíz-hálózatban.
• A Fővárosi Vízművek Zrt. által biztosított közműves ivóvízellátás biztonságos, a víz megfelelő minőségű.
• A szakemberek egyetlen esetben sem tapasztaltak közegészségügyi hiányosságot, járványveszélyt a területen.
 


– A Cséry-telepen gyakorlatilag egy évszázada folyik a környezetszennyezés. A váratlan helyzetekben mi a legfontosabb, amit vizsgálni kell?

– Az egyik legfontosabb kérdés számunkra az volt, hogy a most leengedett olajos szennyezés fokozta-e a már meglévő szennyezettséget. A vizsgálatok azt mutatták, hogy nem. Tehát a terület szennyezett, és szükség van a rendezésére, a kármentesítésre, de a mostani szennyezés – amit mi mélységesen elítélünk – nem fokozta a szennyezettséget. Ezért kifejezetten felháborítónak tartom az ellenzéki nyilatkozatokat és szórólapokat, amelyek szerint a kerület ivóvízellátása veszélyben van. Egyáltalán nincs veszélyben – minden vizsgálat megerősítette, hogy az ivóvízellátás biztonságos.

– Budapest Főváros Kormányhivatala helyszíni sajtótájékoztatón mutatta be, hogy a mért értékekben nem történt változás az elmúlt évekhez képest. Miért tartotta fontosnak, hogy az adatokról személyesen is beszámoljon?

– A kormányhivatal és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Bizottság elnökeként kötelességem, hogy hitelesen, egyértelműen és korrekt módon tájékoztassam a lakosságot. Ezt személy szerint is fontosnak tartottam, mert olyan mértékű rémhírterjesztés kezdődött el, amely durván sértette a kerület lakosainak nyugalmát. A kormányhivatal minden hasonló helyzetben kötelességének érzi, hogy tisztázza az adott helyzetet, és megtegye a megfelelő intézkedéseket. Minden olyan lehetőséggel élnünk kell, amely biztosítja a helyi lakosság egészségét, és megóvja a nyugalmát. A Cséry-telep ügyében mindenki szakszerűen végzi a feladatát, és mindent megtesz azért, hogy a hibákat feltárja, megtegye az óvintézkedéseket, és felhívja a figyelmet a kármentesítés fontosságára.– Ez azt jelenti, hogy a kormányhivatal támogatni fogja a terület rekultivációját is?

– A Cséry-telep sok-sok évtizedes szennyezését csak a teljes rekultivációval lehet orvosolni. A főváros korábbi vezetése sajnos semmit nem tett a telep környezetszennyezésének megszüntetésére; még 2007 októbere után sem ellenőrizte, hogy ezen a területen megszűnt-e a szennyezés, vagy sem. Reményeink szerint a 2014–2020 közötti uniós fejlesztési ciklusban tudunk majd forrásokat szerezni a teljes rehabilitációra, a teljes kármentesítésre.

A rekultiváció a cél

Pesti Imre fővárosi kormánymegbízott arról számolt be a cég telephelyén Ughy Attila XVIII. kerületi polgármesterrel és Kucsák László alpolgármesterrel közösen tartott október 8-i sajtótájékoztatón, hogy sem a közműveket, sem a zárt rendszerben Csepelről érkező ivóvíz minőségét nem veszélyezteti a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. által üzemeltetett Cséry-telepen a talajba engedett olajos iszap.
Ughy Attila kiemelte, hogy a most leleplezett illegális tevékenység már a 2010 előtti években is zajlott.
– Fontos tudni, hogy a kerületi önkormányzatnak korlátozott a hatásköre az ilyen ügyek feltárásában vagy befolyásolásában, vagy egyáltalán nincs is. Ennek ellenére a kerület vezetése többször is tájékozódott ebben az ügyben, és próbált előrelépni. Nagyon szeretnénk, ha ez a terület hamar megváltozna. Ebben sokat segíthet a csatornázás megkezdődése.
A polgármester azt is elmondta: mindent megtesznek azért, hogy a jövőben a fővárosi és az országos költségvetésben elkülönített összeg garantálja a Cséry-telep rekultivációját. Ehhez szeretnék a legszélesebb körű támogatást megszerezni, hogy minél előbb vissza lehessen adni ezt a területet a természetnek és a környéken élőknek.
Kucsák László hozzátette: vizsgálják, hogy az ügyben különböző módokon terjesztett, a lakosság riogatására alkalmas hírek kimerítik-e a közveszéllyel való fenyegetés kategóriáját.
 


– Mindenki előtt ismert, hogy a korábbi városvezetők még a Központi Szennyvíztisztító Telep iszapjának a Cséry- telepen való elhelyezését, ún. komposztálótelep kialakítását kezdeményezték a Fővárosi Önkormányzatnál. Ez szerencsére nem valósult meg…

– Akik korábban kormányzati szerepet töltöttek be, vagy a főváros vezetésében meghatározó szerepet játszottak – a Demszky-éra alatt mindig szocialista többség volt a főváros vezetésében –, sohasem vették komolyan a Cséry-telepen kialakult helyzetet. Sőt, ahogy ön is említette: engedélyezték volna a telep további szennyezését, figyelmen kívül hagyva a lakók jelzéseit, amelyek a szennyezéssel és a bűzzel kapcsolatban rendszeresen érkeztek. Ezért is felháborító a szocialisták mostani viselkedése, hiszen egyértelműen látszik: az elmúlt húsz évben, 2007-ig nem voltak partnerek az ügy rendezésében. Jól láthatóan nem érdekelte őket a XVIII. kerületi lakosság. Most azonban, amikor egy üzemi szabálytalanság történt, „katasztrófahelyzetet” vizionáltak. Olyan helyzetet, aminek – bizonyos mértékig – ők is előidézői voltak.