Óvodától az érettségiig

Írta:  2011.08.30.
Az evangélikus oktatási intézmények 2011/2012-es tanévének országos megnyitóját a pestszentlőrinci Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitójával augusztus 28-án tartották meg a kerületi Kossuth téren.
Az oktatásra hagyományosan nagy gondot fordító Magyarországi Evangélikus Egyház közoktatási rendszere idén hat újabb intézménnyel bővül. Ezek közül a legnagyobb a Sztehlo Gábor iskola, amely két nagy múltú pestszentlőrinci iskola integrációjával alakult meg. A Pitagorasz Általános Iskola és a Hunyadi Mátyás Gimnázium átvételével olyan tizenkét évfolyamos oktatási intézmény jött létre, amely pótolja végre a százezres lakosú kerületből régóta hiányzó egyházi középiskolát.
A Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium megtartja elődeinek oktatási profilját, s a német nyelvi képzés erősítése mellett az evangélikus gimnáziumok közül elsőként diakóniai (szeretetszolgálati) érettségit adó oktatással szélesíti a kínálatát, hűen a névadó Sztehlo Gábor evangélikus lelkész életművéhez.
A tanévnyitó istentiszteletet Gáncs Péter, az egyház elnök-püspöke, Győri Gábor esperes, az igazgatótanács elnöke és Deák László iskolalelkész tartotta.

Megszólalt a harang

Az ünnepség kezdetét jelző harangszó után az elsősök elfoglalták helyüket, majd bevonult a fenntartó és a tantestület. A diákok állva fogadták a püspököt, a lelkészeket és a tantestületet, s az ünneplő közösség, a gyülekezet és az aszódi gimnázium kórusa Johann Gyula lelkész fúvósainak kíséretével énekelt.
Miután Ughy Attila polgármester ünnepélyesen átadta az intézményeket, a püspök és Kákay István, az egyház országos irodaigazgatója megnyitotta az intézményt. A polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, és jókívánságait fejezte ki az új létesítmény indulása kapcsán. Az irodaigazgató üdvözlő szavai után az intézmény indításának jelképeként Tóth Nándor, a gimnázium volt igazgatója, kerületünk díszpolgára és Kurdi Gyula Pro Urbe-díjas egykori iskolaigazgató elhelyezte a zászlón a két intézmény emlékszalagját. Ezt követően Kákay István bemutatta Cselovszki Jenőt, a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium vezetőjét és Deák László iskolalelkészt. Az évnyitó az igazgató és az iskolalelkész hivatalába történő beiktatásával, a diákok megáldásával és a dolgozók eskütételével folytatódott, majd az igazgató köszöntőt mondott, és megnyitotta az új tanévet. Az ünnepség végén felcsendült a Himnusz.

Ünnepi műsor

Az ünnepségen közreműködött Helyey László Jászai Mari-díjas színművész, aki Reményik Sándor Templom és iskola című versét mondta el, fellépett a Canterino vegyeskar Mózes Margit és az aszódi evangélikus gimnázium énekkara Szabó Andrásné vezényletével.

Ki volt Sztehlo Gábor?

Sztehlo Gábor (1909–1974) egy igaz ember volt, aki életének értelmét a másokon való segítésben találta meg. 1944 októberétől 1950. január 7-ig minden erejét a háborúban árván maradt gyermekek mentésére, otthonaik kialakítására és szervezésére fordította. 1944 karácsonyáig 32 otthonban szervezte meg a gyerekek elhelyezését és ellátását a Svájci Vöröskereszt anyagi és erkölcsi támogatásával.
Az ötvenes években, amikor a Pax Otthonokat államosították, segédlelkészként dolgozott különféle budapesti gyülekezetekben. 1956-ban Svájcba emigrált, s csak 1961 karácsonyán látogatott először haza. Orvosai tanácsára véglegesen nem tért vissza Magyarországra.

Sztehlo iskola

A diákok a nagy hagyományokkal rendelkező evangélikus keresztyén lelki-szellemi család közösségébe tartoznak, amelynek alappillérei közé tartozik a szeretet, egymás megértése, tisztelete, megbecsülése, a felelősségérzet, az önfegyelem, az élethosszig tartó tanulás igénylése és a haza szeretete, szolgálata.