Köztisztaságot és közbiztonságot kértek...

Írta:  2012.03.07.
A helyi diákönkormányzat február 29-én tartotta ez évi ülését a Rózsa Művelődési Házban. A tanulók kérésekkel fordultak a kerület vezetőihez, akik tájékoztatták őket a lehetséges megoldásokról. 

A demokrációt nem lehet elég korán elkezdeni
Az ülésen részt vevő Kucsák László alpolgármester, országgyűlési képviselő tájékoztatást adott a 2011-ben hozott diákparlamenti határozatok végrehajtásáról, majd Ravasz Balázs kerületi ifjúsági referens megtartotta a diákönkormányzat 2011. évi beszámolóját. Mindezek után a fiatalok beszéltek a gondjaikról, megfogalmazták a kéréseiket és a kérdéseiket, amelyekre az alpolgármester válaszolt.
A küldöttek elkészítették a diákparlament hatpontos határozatát. Ebben többek között azt fogalmazták meg, hogy az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a fővárossal és a közlekedési cégekkel a gyalogátkelőhelyek, fekvőrendőrök, kerékpárutak kiépítésével, valamint a buszok menetrendjének változtatásával kapcsolatban. A diákok azt kérték, hogy az önkormányzat egyeztessen az illetékesekkel szelektív hulladékgyűjtő szigetek létesítéséről, illetve áthelyezéséről, valamint ezek gyakoribb ürítéséről, és hogy továbbra is kezeljék kiemelt fontossággal az oktatási intézmények környékének a közbiztonságát. Azt is írásba foglalták, hogy a kerület vezetősége segítse elő a testnevelésórák, illetve különféle rendezvények céljára a Sportkastély és más helyi sportlétesítmények használatát az oktatási intézmények számára. A küldöttek felkérték az önkormányzatot, hogy fordítson kellő figyelmet a közterületek, járdák tisztán tartására, valamint a Kossuth téri park átalakításakor a megfelelő közvilágításra.
A fórumon részt vett Szarvas Attila Sándor önkormányzati képviselő, az oktatási, közművelődési, sport- és ifjúsági bizottság elnöke is.  

Kucsák László és Szarvas Attila