Brassós diákok sétája a Terror Háza Múzeumban

Írta:  2012.03.12.
A Terror Háza Múzeumot keresték fel a Brassó Utcai Iskola diákjai. Az utat az önkormányzat Múzeumi séták Budapesten pályázata támogatta.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közművelődési és Sport közalapítványa által
kiírt „Múzeumi séták Budapesten” című pályázatra a Brassó Utcai Általános Iskola több
pedagógusa is jelentkezett. Az Új köztemető 301-es parcellájával egybekötött Terror Háza
Múzeumi látogatásra beadott pályázatot a közalapítvány kuratóriuma pozitívan bírálta el.
A kirándulásra jégbontó havának (február) 17. napján került sor. A téli időjárás mintha
megérezte, hogy a diákok és kísérőik kirándulást szerveznek az Új köztemetőbe, mindent hófehérré
változtatott. A friss ropogós hóban lépdelve, szállingózó hópelyhek között érkezett meg a végzős
diáksereg az 1956-os forradalmat követő megtorlások áldozataira emlékezve a 300-as és 301-es
parcellákhoz, ahol a Kádár-korszakban kegyeletsértő módon, titokban temették el a véres
megtorlásokban elhunytakat. A megemlékezés és a rövid történelem óra után a fiatalok tovább
indultak a Terror Háza Múzeumba.
A Terror Háza Múzeum létrehozói és működtetői állandó és időszaki kiállításaikkal,
rendezvényeikkel, kiadványaikkal, valamint kutatómunkákkal támpontokat és értelmezési keretet
kívánnak adni közelmúltunk árnyaltabb megértéséhez. Ahhoz, hogy nyilvánvalóvá váljon, hol
húzódik a határ a bűn és az ártatlanság között, kik voltak azok a hőseink, akikre joggal lehetünk
büszkék, kik azok a tettesek, akiket méltán sújt nemzeti közösségünk megvetése. Mindez
alapvetően fontos nemzeti identitásunk megerősítéséhez. 

Az iskola tanulói rendkívül lelkesen, együttműködően vettek részt a múzeumi sétán. A
múzeumi látogatás befejeztével többen elmondták, hogy a látottak alapján sokkal könnyebben
tudják elsajátítani a tanórákon elhangzottakat. A tárlatvezetők felkészültsége záloga volt annak az
eredményes és izgalmas másfél órának, mely során tanulóink megismerték múzeumi kiállítás által
felölelt időszakot.