Szárnyalhatnak a gyerekek

Írta:  2012.05.08.
A Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény (PIHGY) nyílt napot rendezett a Kondor Béla Közösségi Házban. Ennek keretében a 60-80 résztvevő ízelítőt kaphatott az uniós támogatásból megvalósuló Ezerarcú világ – Múltunk értékeinek bemutatása múzeumi eszközökkel című pályázat szakköreiből, programjaiból.
A szakmai nap elsősorban a TÁMOP 3.2.11. projekt megvalósítóinak szólt, hogy mindannyian megismerhessék a különböző intézményekben párhuzamosan folyó szakköröket, programokat, de részt vehettek a rendezvényen a pályázaton kívüli közoktatási intézmények innovatív pedagógusai is.
Kucsák László alpolgármester köszöntőjét követően a Csontváry iskola „kicsinyek kórusa” énekelt, a Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény (SOFI) tanulói regölős mondókákat, a Piros iskola diákjai Életfa címmel mesejátékot adtak elő.

Ötletbörze

A műsort követően a gyerekek próbára tehették a kézügyességüket az óvodai, az alsó és a felső tagozatos, valamint az esélyegyenlőségi munkacsoport asztalánál. Többek között táblás játékokat, papírmadarat, májusfát, fahangszert, farsangi maszkot, rongybabát készíthettek, kipróbálhatták a régi játékokat, és népviseletbe öltöztetett babákban gyönyörködhettek.
– A nyílt nap ahhoz kapcsolódik, hogy a kerületi szaktanácsadó intézmények, az óvodák és az általános iskolák uniós pályázat alapján tanórán kívüli szabadidős – múzeumi anyaghoz és tevékenységhez köthető – programokat szervezhetnek ebben a tanévben – mondta Kucsák László.
A támogatással 26-féle iskolai szabadidős program valósul meg hat általános iskolában (Ady, Bókay, Eötvös, Kastélydombi, Piros, Sztehlo), egy speciális iskolában (SOFI), egy kerületi óvodában (Zenevár) és egy veszprémi óvodában.

Fontos a helyi kötődés

– Olyan új típusú tevékenységeket (témahét, speciális igényű tanulókkal való rendszeres foglalkozás) vezethettünk be, amelyek a gyermekek iskolán kívüli kulturális magatartását, helyi kötődését is befolyásolni tudják – hangsúlyozta Heilauf Zsuzsa, a PIHGY igazgatóhelyettese. – A tanulók a tanórán kívül tanulmányozhatják a számukra is mintául szolgáló személyiségek tevékenységét, lakóhelyük földrajzát, irodalmát, történelmét, mindennapi életét. A gyerekek tapasztalati úton ismerkedhetnek meg a városi élet hagyományaival, jellegzetességeivel, és segíthetik közvetlen környezetük emlékeinek feltárását, illetve ápolását.

Játékos foglalkozások

Heilauf Zsuzsa elmondta, hogy a mostani pályázat azért is fontos, mert intenzívebben hasznosítható az oktatásban a helytörténeti gyűjtemény anyaga, és újfajta, a múzeumpedagógiai programba illeszthető foglalkozási formák (témahét, szakkör) próbálhatók ki. A sokféle játékos megközelítéssel erősíthető a diákoknak a múlthoz és a településhez való kötődése is.
– A népmesék, a régi oktató- és közösségi játékok, a népi használati tárgyak bemutatása, a játékos tevékenységek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a 6–10 éves gyerekek megismerjék a hagyományainkat – mondta Patakfalvi Attiláné programfelelős. – A résztvevők a kerületi mesteremberekkel való találkozások, a múzeumi foglalkozások keretében folyó változatos tevékenységek révén ismerhetik meg múltunk értékeit.
– Az óvodás gyermekek alapvető tevékenysége a játék – hangsúlyozta Tóthné Kővári Csilla programfelelős. – A célunk az, hogy a játékokon keresztül elevenítsük fel a hagyományokat, a kézműves technikákat, a népi kismesterségeket.