Emlék legendás pedagógusoknak

Írta:  2013.05.12.
Ughy Jenőnek, a Brassó iskola legendás földrajz-történelemtanárának a nevét viseli május 10-től egy osztályterem.
Ughy Jenőnek, a Brassó iskola legendás földrajz-történelemtanárának a nevét viseli május 10-től az az osztályterem, amelyben negyven éven át tanított. A pedagógus emlékét őrző réztáblát Ughy Attila polgármester leplezte le, aki nemcsak a kerület első embereként volt jelen a rendezvényen...

– A tantestület elhatározta, hogy osztálytermet nevez el azokról a pedagógusokról, akikre nagy tisztelettel gondolnak vissza volt kollegái és tanítványai – mondta a meghitt pillanatokban Tasnádi András, a Brassó Utcai Általános Iskola igazgatója. – Az első alkalommal Ughy Jenőre emlékezünk, aki két éve, életének 77. évében távozott el közülünk, nagy űrt hagyva maga után abban az iskolában, ahol 1962-től, 47 éven át dolgozott.
Ughy Attila polgármester, nemcsak a kerület első embereként, hanem a legendás tanár unokaöccseként is részt vett a rendezvényen. A polgármester ünnepi beszéde ezúttal eltért a korábbiaktól, mert személyes emlékekről szólt.

Ughy Attila elmesélte, hogy kamaszgyerekként nagybátyjával nyaranta vonattal utazott Budapestről Badacsonyra.
A négy órás út alatt szó esett a családról, a Balaton-felvidékről, a tóról, Dunántúlról, majd a minden szóra fogékony srác érdeklődve hallgatta a tanár úr világjáró földtörténeti, társadalomföldrajzi és történeti előadásait.
– Ughy Jenőnek mindenről eszébe jutott valami, amit nekem a kiskorú családtagnak, a kisdiáknak meg akart tanítani – gondolt vissza nagybátyjára a polgármester. – S ezt egy egyszerű mondattal jelezte: „Attila! És azt tudod-e, hogy…?” Mindig így kezdődött…
Ezeknek a nyári utaknak köszönhető, hogy ma már autóval másfél óra alatt az emlékezet szárnyán újra és újra „körbeutazom” a Földet.
Suhajda Oszkárné (Marika néni) is felidézte emlékezetében volt kollegáját. – Ughy Jenőnek az iskolai élet jelentette a fenntartó, sőt a megtartó erőt – mondta. – Ez adott célt az életének. A több mint négy évtized alatt az iskola vált a természetes életközegévé, hiszen az iskolában volt otthon igazán.
A fizikai léten túl ez jelentette számára az igazi életet, az élet teljességét.

Ughy Jenő-terem

A pedagógus emlékét őrző réztáblára kollegái a rá legjobban jellemző sorokat vésették:”Igaz magyar, aki hitt a tudásban, s a becsületes, kiművelt emberfőket nevelő pedagógusként élt közöttünk.”
Az emléktáblát Ughy Attila polgármester leplezte le, majd az ünnepség az immár Ughy Jenő-teremben folytatódott, ahol szívet-lelket melengető történetekkel idézték fel a pedagógust.
Ughy Jenő földrajz-történelemtanár (1934-2011)

A 47 év pedagógiai tevékenysége során úgymond felfedeztette diákjaival a szaktárgyában rejlő tudományos összefüggéseket. Felébresztette a tanulókban az önálló ismeretszerzés vágyát, korszerű műveltségüket alapozva meg ezzel.

Milyen ember volt?

Különleges egyéniség. Megnyilvánulását, cselekedeteit az emberség irányította, a nehéz helyzeteket csendes humorral oldotta fel. Tanítványai tisztelték, a régi diákok is visszajártak az iskolába, hogy találkozhassanak, beszélgethessenek vele. Munkatársai becsülték, szerették, elismerték szakmai tudását.