Búcsú Nelly nénitől

Írta:  2012.02.06.
A Lőrinci temetőben február 24-én búcsúzunk Tekes Sándornétól, kerületünk 101 évet megélt díszpolgáráról. Nelly néni halálhíre január végén érkezett.
Január végén meghalt Tekes Sándorné Zsebők Kornélia, kerületünk 101 éves díszpolgára, Pestszentlőrinc nagyközséggel egyidős, nagy hatású helytörténésze, tanítója, sokunk Nelly nénije. Díszpolgári címét a pestszentlőrinci közoktatásban, közművelődésben és helytörténeti tevékenységben folytatott sok évtizedes, kimagasló munkájáért kapta.
A PIHGY januári konferenciáján még felszólalt volna, de a hónap elején kórházba került. Mivel állapota javulni látszott, reménykedtünk a felépülésében. 

Nelly nénitől február 24-én 14.15-kor a lőrinci temetőben búcsúzuk


1920 óta élt Pestszentlőrincen. A kis házban, amelyet még a szülei építettek, mai is láthatók a Fedák-villa ajtó- és ablakkeretei. 1931-ben szerzett tanítói oklevelet, s ugyanattól az évtől tanított a kerület iskoláiban, először a református egyház hitoktatójaként a település fiú és leány polgári, iparostanonc, illetve három elemi iskolájában. 1937-től helyettes tanító volt az Állami lakótelep elemi iskolájában, majd a Gulner utcai elemi iskolában tanító, 1939-től igazgatóhelyettes. 1945-ben a lőrinci oktatás újjászervezője, tanfelügyelő és tankerületi főigazgató, később minisztériumi előadó, majd tanügyi titkár, 1946-tól osztálytanácsos, a szociáldemokrata párt tagja. Ezekben a viharos években sok helyi lakosnak nyújtott segítséget, amit visszaemlékezőink is megerősítettek a velük készült interjúkban.
1950-től 30 éven keresztül a mai Bókay Árpád Általános Iskolában tanított. Sok generáció emlékszik vissza tisztelettel és örömmel egykori tanítójára.
Pestszentlőrincen már a második világháború előtt is részt vett a város közéletében: közismereti és analfabéták képzését szolgáló tanfolyamokat vezetett, a helyi népművelési bizottság előadója volt. Élete során jelentős feladatokat vállalt a Kossuth téri református egyházközségben is.
A Gulner utcai iskolában a környezet- és lakóhelyismerethez hiányzó tananyag pótlására kezdte meg a helytörténeti kutatást. Ekkor született első helytörténeti munkája, mely eljutott a kerület iskoláihoz. Több évtizedes kutatómunkája eredményeként számos helytörténeti témájú cikk, iskolai tanmenet, füzet, kiadvány jelent meg. A kerületi helytörténeti bizottság vezetőjeként 1950 és 1985 között minden helytörténeti tevékenységben részt vett. Számos alkalommal nyűgözte le a hallgatóságát kiváló előadásaival, amelyekben megelevenedtek a múlt szereplői. Fáradhatatlanul kutatott, levelezett, még 2011 decemberében is segített helytörténeti kérdések megválaszolásában. Kerületünk helytörténeti gyűjteménye pótolhatatlan anyaggal, legnagyobbrészt 1950 előtti fotóanyaggal, képeslapokkal, iratokkal gyarapodott gyűjtőmunkája nyomán.

Települési elismerések

Pro Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre (1996), Millenniumi emlékérem (2001), Pestszentlőrinc-Pestszentimre díszpolgára (2010).