A hit, a lélek, a szeretet hetven esztendeje

Írta:  2012.02.24.
Talán nem sokan tudják, de létezik egy apácarend a kerületünkben, a Wlassics Gyula utcai rendházban. A Jézus Szíve Nővérek Társasága, bár korábban is működött, a rendszerváltozás óta, 1991-től fejti ki tevékenységét Lőrincen, Imrén, az országban, sőt szerte a világban is.
A Jézus Szíve Nővérek Társasága 1940-ben alakult meg Magyarországon. Alapítója dr. Péterfy Ida nővér, aki Kassán született 1922-ben. Felelősségtudattal élte át a politikai változásokat, amelyek fenyegették a hitoktatást és a szabad vallásgyakorlást.

Budapestről Torontóba

A 18. születésnapján Péterfy Ida a kassai ferences templomban örök fogadalommal pecsételte meg élete felajánlását az Úrnak.
A társaság az akkori körülmények között csak erőfeszítések árán működhetett. A nővérek gyors- és gépíróiskolát nyitottak Budapesten és Csongrádon, amely fedőszervként szolgált az apostoli tevékenységükhöz. Bizalmas összejöveteleken pedagógusokat és családanyákat készítettek fel a gyermekeik hitre nevelésére. Ida nővér – akit a gondviselés rendkívüli pedagógiai érzékkel áldott meg, s tiszta betekintéssel a hit világába – eközben a Pázmány Péter Tudományegyetemre járt.
Magyarországi egyházi vezetők tanácsára 1949-ben a társaság elhagyta az országot, és Torontóba érkezett. A nővérek nem riadtak vissza a nehézségektől és az áldozatvállalástól. Egy évig családoknál dolgoztak háztartási alkalmazottként, ezt követően pedig dohánytermelőkhöz szegődtek el, hogy munkásként segítsék a betakarítást. Így tudták csak előteremteni a pénzt egy szerény lak és használt nyomdai felszerelés megvásárlására. A nyomda átmeneti megélhetést biztosított, miközben kitartóan tanultak angolul. Hitben, elmélyültségben és munkával teltek el a következő évtizedek az óceán túlsó partján.

„Az Úr az ajtóban áll”

Mivel a történelem kerekei előre forogtak, a rendszerváltoztatás óta a rend végre Magyarországon is kifejtheti a tevékenységét. A kerületünkben, a Wlassics Gyula utcában van a rendháza a Jézus Szíve Nővérek Társaságának. 

Szolgálnak Kaliforniában is

A Wlassics utcai rendházban jelenleg négyen élnek: Stafford Kriszta nővér, helyi elöljáró, Fogassy Judit nővér, Bittner Michelle nővér és Tóth Adrienn nővér.

Két új nővérnek is örülhetnek – Farkas Zsófia és Horváth Ágnes a helyi plébániaközösségből lépett be a Jézus Szíve Társaságba. Ők jelenleg ideiglenes fogadalmas nővérként szolgálnak Dél-Kaliforniában.


A távolban eltöltött több mint négy évtized alatt nem változott meg a rend küldetése, amelynek a lényege az alapító Ida nővér szerint az, hogy bemutassák „az alázatos Urat, aki az ajtóban áll, kopogtat és vár, hogy beengedjük, mert az a vágya, hogy meleg otthont találjon minden ember szívében”.
A Jézus Szíve Társaság nővérei ilyen otthonra leltek a kerületben, ahol számtalan lehetőségük nyílik arra, hogy bemutassák az Urat. Például a pestszentlőrinci katolikus általános iskolában, a Vörösmarty és a Sztehlo iskolában is. A rend tagjai az iskolákon túl a pestszentlőrinci főplébánia közösségét erősítik a jelenlétünkkel és hitoktatással is. Ennek eredménye, hogy a szerdai napokon az óvodásoktól a felnőttekig öt csoport részesül hitoktatásban (katekézisben), amelynek a vezetője Gável Henrik plébános.

Megérezni: az élet ajándék

A Jézus Szíve Gyermekklub célja a közösségépítés. Fontosnak tartják, hogy a gyerekek már kiskorukban megérezzék és átéljék, milyen jó is vidám közösségben Jézus barátjának lenni. A felnőtteket, akik meghallották Jézus kopogtatását, bevezetik a hitéletbe, az egyházközösségükbe.
Ennek is az eredménye, hogy egyre többen jelentkeznek a családi és a gyermektáboraikba. Nem csupán a kerületből, hanem az ország legkülönbözőbb pontjairól érkeznek résztvevők a nyári hónapokban. Akik megtapasztalták, hogy az élet ajándék, öröm jónak lenni és keresztény módon élni, azok visszatérnek.