A jövő nyert

Írta:  2012.07.26.
A tavaly elnyert uniós pályázat eredményeit értékelte Pestszentimrei Református Egyház Soli Deo Gloria Alapítványa.

A Pestszentimrei Református Egyház Soli Deo Gloria Alapítványa 36 313 637 Ft uniós támogatást nyert tavaly a Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása cimű, TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0029 számú pályázati kiíráson a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében.
A sikeres pályázat révén lehetőség nyílt arra, hogy a programban részesülő öt intézmény (3 iskola, 2 óvoda) tanulói 11 hónapon át reszt vegyenek sok-sok érdekes foglalkozáson, amelyek segítségével a látókörük szélesedett, a műveltségük bővült, a képességeik pedig fejlődtek.
A projektet az alapítvány részben saját munkatársai, részben a résztvevő intézmények pedagógusai segítségével valósította meg.
Amint arról már beszámoltunk, a projekt célja az volt, hogy a résztvevő intézmények óvodásainak illetve alsó tagozatos iskolásainak tanórán kívüli tanulási alkalmakat, szabadidős programlehetőségeket biztosítson. E programok, foglalkozások – amint az többször és több pedagógus szájából ia elhangzott – elősegítették a gyerekek személyiségfejlődését, művészeti és kreatív képességeik kibontakoztását, az egészséges életmódra való igény kialakulását. A szabadidős tevékenységek élményközpontú szemléletmóddal, szinte észrevétlenül, a kicsiket élményekkel gazdagítva vezették rá a kultúra, a művészet, a sport és az egészséges életmód szeretetére, fontosságára, s ezáltal hatékonyabban segítve a személyiségük fejlődését. 

A projekt keretében az öt intézmény együttműködésével szakmailag átgondolt, kidolgozott, az előzetes igényfelmérések eredményeit figyelembe vevő programsorozat valósult meg, az alábbiak szerint.
1. Havi szakkör (10 alkalom) mind az öt intézményben azonos tematikával. Hagyományőrzés az évszakok jegyében (pl. szüret, Luca nap, farsang, virágvasárnap, pünkösdölő, stb.)
2. Heti szakkör, 30 alkalommal, négy intézményben. Az összekötő kapocs a művészeti profil volt. Két intézményben a néptánc-, egy intézményben a rajz-, egyben pedig a kézműves szakkör.
3. Három témanap a három iskola névadójának az életéről és munkásságáról. A három világhírű magyar: Bartók Béla, Karácsony Sándor, Szenczi Molnár Albert, akiknek a nevét és munkásságát – amint elhangzott vasárnap –, a gyerekek egy életre megjegyezték.
4. Témahét volt mindhárom iskola számára, amelynek az ideje alatt hagyományőrzés, környezeti nevelés, és kézműves-képzés valósult meg.
5. Hat témanap is az óvodák számára, amelyek során a helyes magatartásformák kialakítása, a környezeti nevelés, a népi játékok elsajátítása, és hagyományőrzés folyt, teljes sikerrel.
6. Három versenyt (sport, rajz és versmondó) is rendeztek mind az öt intézményben, intézményenként két-két alkalommal.
7. Az egyik intézményben népdaléneklés és néptánc- tehetséggondozás is megrendezésre került.
A rendezvényen Orbán Kálmán lelkipásztor köszöntötte a vendégeket, majd Csomó Tamás, a kerület alpolgármestere megnyitotta az eseményt. Ezt követően az intézmények vezetői adtak beszámolót a programokról. A Bartók Béla iskola képviseletében Baranya Tiborné, a Karácsony Sándor iskola képviseletében Nagy Gábor, míg a Szenczi Molnár Albert iskola nevében Magyarné Teliska Gyöngyi számolt be a programokról, s azok sikeréről. A Karácsony óvodát Ablonczyné Szamosközi Éva, a Vackor óvodát pedig Szőnyiné Guth Irén képviselte, ők számoltak be a mögöttük álló tíz hónap emlékezetes eseményeiről. A konkrét programokról Palkovics Zsuzsanna, a Karácsony iskola pedagógusa és Győrffy Attiláné, a Bartók iskola pedagógusa beszélt.
Ezt követően Ráczné Balogh Sarolta, a projekt fáradhatatlan menedzsere méltatta a projektben részt vevők munkáját, fáradhatatlan segítőkészségét.
Befejezésként a projekt keretében megrendezett foglalkozások munkáiból láthattak kiállítást a vendégek, akiket ezt követően szeretetvendégségre is meginvitáltak.
A programok megvalósítására 2011. szeptember 1-je és 2012. július 31-e között kerül sor. A projekt TÁMOP száma: 3.2.11/10-1/KMR-2010-0029.