Egyháztörténeti zsinat Kolozsváron

Írta:  2012.07.27.
A kolozsvári belvárosi unitárius templomban június 28-tól 30-ig tartott az erdélyi és a magyarországi unitárius egyház zsinatának együttes ülése, a zsinat, amelyen kimondták a két egyház egyesülését.

A Bálint Benczédi Ferenc püspök által felolvasott egyesülési dokumentumot június 28-án írták alá a két egyház vezetői.
A dokumentum kimondja, hogy végre lehetővé vált az egyházszervezet egységének a megvalósítása. „A kedvező nemzeti és nemzetközi lehetőségekkel élve a két magyar unitárius egyházrész főhatóságai elhatározták a teljes körű szervezeti egység helyreállítását, amely a Magyar Unitárius Egyházban testesül meg” – áll a dokumentumban.
Az egyesítési nyilatkozat azt is rögzíti, hogy „a Magyar Unitárius Egyház a jövőbeli működésében, szervezeti felépítésében, belső jogrendjében, valamint istentiszteleti és szertartási rendjében egységes szervezetet alkot”. Vallási, eszmei és történelmi értékeit, továbbá működésének és szervezetének alapelveit a kolozsvári zsinaton elfogadott alaptörvény rögzíti. 
Kolozsvártól Kolozsvárig

Az unitárius egyházat az 1520 körül Kolozsváron született Dávid Ferenc erdélyi reformátor alapította meg. Az erdélyi országgyűlés 1568-ban hozott vallásügyi határozata a világon először foglalta törvénybe a lelkiismereti és a vallásszabadsághoz való jogot, ami az egyetlen erdélyi alapítású magyar történelmi egyház állami elismeréséhez vezetett. A Magyar Unitárius Egyházat a trianoni határok osztották fel magyarországi és erdélyi egyházra.

„Felszámoltuk Trianon és a kommunizmus következményeit” – jelentette ki ünnepi beszédében Elekes Botond, a magyarországi egyház főgondnoka. Elmondta, hogy az unió nem az egyik vagy a másik fél érdekei szerint valósult meg, hanem azért, mert ez képezi a jövő zálogát az egyház számára.
Szászfalvi László egyházi ügyekért felelős államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a kolozsvári egyesítés egybeesik a magyar kormány nemzetegyesítő munkájával. „Hisszük, hogy mindkettő kedves Isten előtt” – mondta az államtitkár. A román vallásügyi államtitkárság vezérigazgatója, Florin Frunza is elküldte az üdvözletét.
Az ünnepi istentisztelet szónoka, Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkész azt hangsúlyozta, hogy a történések is bizonyítják: összenő, ami összetartozik. Úgy vélekedett, hogy a két „test” egybekelése után a léleknek is újjá kell születnie.