Tágra nyílt lehetőségek

Írta:  2012.09.07.
A tavalyi sikeres uniós pályázat eredményeit értékelte a Pestszentimrei Református Egyház Soli Deo Gloria Alapítványa.
A Soli Deo Gloria Alapítvány 36 313 637 forint EU-támogatást nyert 2011-ben a Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című, TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0029 számú pályázaton.
Ennek révén lehetőség nyílt arra, hogy a támogatásban részesülő öt intézmény (három iskola, két óvoda) tanulói 11 hónapon át sok-sok érdekes foglalkozáson vegyenek részt.

Kultúra, művészet, sport

A program célja az volt, hogy az érintett intézmények óvodásainak és alsó tagozatos iskolásainak olyan, tanórán kívüli foglalkozásokat és szabadidős programokat szervezzenek, amelyek elősegítik személyiségük fejlődését, művészeti és kreatív képességeik kibontakozását, az egészséges életmódra való igényük kialakulását. A szabadidős tevékenységekkel szinte észrevétlenül vezették rá a kicsiket a kultúra, a művészet, a sport és az egészséges életmód szeretetére, fontosságára, élményekkel gazdagítva őket.

Hét pont, s ami mögötte van

1. Havi szakkör (10 alkalom) mind az öt intézményben azonos tematikával. Hagyományőrzés az évszakok jegyében (például szüret, Luca-nap, farsang, virágvasárnap, pünkösdölő).
2. Heti szakkör 30 alkalommal négy intézményben. Az összekötő kapocs a művészeti profil volt. Két intézményben néptánc, egyben rajz, egyben pedig kézműves szakkör.
3. Három témanap három iskola névadójának az életéről és munkásságáról. Bartók Béla, Karácsony Sándor, Szenczi Molnár Albert nevét és munkásságát a gyerekek egy életre megjegyezték.
4. A három iskola számára tartott témahét alatt hagyományőrzés, környezeti nevelés és kézművesképzés valósult meg.

5. Az óvodáknak tartott hat témanap során a helyes magatartásformák kialakítása, a környezeti nevelés, a népi játékok elsajátítása és hagyományőrzés folyt teljes sikerrel.
6. Három versenyt (sport, rajz és versmondó) is rendeztek mind az öt intézményben két-két alkalommal.
7. Az egyik intézményben népdaléneklést rendeztek, és néptánc-tehetséggondozással is foglalkoztak.

Köszönet a segítségért

A pestszentimrei református templomban tartott rendezvényen, amelyen az önkormányzat képviseletében Csomó Tamás alpolgármester is megjelent, Orbán Kálmán lelkipásztor köszöntötte a vendégeket. Ezt követően az intézmények vezetői beszámoltak a programokról. A Bartók Béla iskola képviseletében Baranya Tiborné, a Karácsony Sándor iskola képviseletében Nagy Gábor, a Szenczi Molnár Albert iskola nevében Magyarné Teliska Gyöngyi számolt be a programokról, azok sikeréről. A Karácsony Sándor óvodát Ablonczyné Szamosközi Éva, a Vackor óvodát Szőnyiné Guth Irén képviselte. Ők számoltak be a mögöttük álló tíz hónap eseményeiről. Ezt követően Ráczné Balogh Sarolta, a projekt fáradhatatlan menedzsere méltatta a résztvevők munkáját, segítőkészségét.
Befejezésként a foglalkozások munkáiból láthattak kiállítást a vendégek, akiket szeretetvendégségre is meginvitáltak.
A programok 2011. szeptember 1-je és 2012. július 31. között valósultak meg.