Összekapcsolódó fogaskerekek

Írta:  2013.05.14.
Egy fogaskerék elindulása mozgásba lendít, és változást hoz. A fogaskerekek összekapcsolódva pedig hatalmas erőforrásokat képesek megmozgatni.
A Rotary egy olyan világszervezet, amelynek tagjai készek vállalni a humanitárius szolgálatot. Tevékenységüket a szolgálat öt útja határozza meg: a nemzetközi kapcsolatok építése, a barátságok elősegítése, a professzionális szakmai munka, a jótékony tevékenység és a fiatal nemzedék lehetőségeinek szélesítése. A tagok arra törekednek, hogy elősegítsék a szervezet sikeres működését, elkötelezik magukat klub mellett, és betartják annak etikai alapelveit. Részt vesznek a közösségi munkában, s támogatják a rászoruló és hátrányos helyzetű embereket mind a saját környezetükben, mind nemzetközi összefogás útján. Hozzájárulnak a nemzetek közötti békemegtartó munkához, s felhívják tagjaik és a felcseperedő nemzedék figyelmét a tolerancia fontosságára.

Megbízható teljesítmény

A Rotary nem segélyszervezet, mert civil klubként sikeresebb és hatékonyabb munkát képes végezni. A tevékenységét átláthatóan, a nyilvánosság bevonásával végzi. Érdekesség, hogy míg egy segélyszervezetnél az adományok 60 százaléka, egy alapítványnál a 40 százaléka jut el a rászorulókhoz a felmerülő logisztikai és működési költségek miatt, addig a rotarysok támogatása 100 százalékban célba ér. Ez annak köszönhető, hogy a klub a befizetett tagdíjakból 100 százalékban fedezi a működési költségeit, és az adományok eljuttatásának terheit is magára vállalja. E százszázalékos hatékonyság révén vált a Rotary Club a világ legnagyobb humanitárius szervezetévé.

A Rotary-tagszervezetek önálló jogi személyként működnek, így minden klub egyedileg dönti el, hogy milyen munkatervet követ, mennyi időt és energiát fektet egy-egy programba. Nemzetközi szinten többféle diákcsereprogramot működtetnek, egyéves hosszúságútól a pár hónaposig, így segítve a fiatalok megismerkedését új kultúrákkal. Magyarországon is kiemelt figyelmet kap a Gift of Life nevű nemzetközi kampány, amelynek keretében szívbeteg gyermekek megmentéséért küzdenek.

Pártfogás a kerületben

A XVIII. kerületi Ferihegy Rotary Club 2007-ben alakult, alapítóelnöke Kakucsi Zoltán, jelenlegi elnöke Máté Mihály.
Kakucsi Zoltán elmondta, hogy az idei évtől szeretnének még aktívabban részt venni a kerület életében. Ez évi programjuk egyik fő célja, hogy hozzájáruljanak olyan hátrányos helyzetű kerületi fiatalok életkezdéséhez, akiknek nem adatott meg a családi közeg segítő támogatása. Már felvették a kapcsolatot a helyi nevelőotthonok vezetőivel, hogy kiválasszák azt a néhány hátrányos helyzetű fiatalt, akinek segítséget nyújthatnak a továbbtanuláshoz, a szakmai gyakorlathoz, a pályakezdéshez. A program során egy rövid életutat követnének végig, elősegítve a biztosabb jövő lehetőségét.