Közélet (1048)

 

A XVIII. kerületi Önkormányzat Helyi Környezetvédelmi Programjában meghirdetett „Ültess fát kerületünknek” lakossági pályázatán odaítélt fákat ültetik el a Városgazda18 munkatársai, illetve a korábban kivágott balesetveszélyes fákat is pótolják.

 

Három hónapról két hétre csökken a várakozási idő a CT és MRI vizsgálatokra.

 

1959. november 20-án fogadta el az ENSZ Közgyűlése a Gyermekek Jogairól szóló nyilatkozatot, ezt követően vált november 20. a gyermekek jogainak világnapjává.

2019. október 13-án Pestszentlőrinc- Pestszentimrén új polgármestert és képviselő-testületet választott a szavazók többsége. Ám a városrész új vezetői alig kezdtek munkához, amikor minden tervet felülírt a koronavírus. A kerület jól vizsgázott, de meg is szenvedte a járványt. Szaniszló Sándor polgármestert arra kértük, értékelje az elmúlt esztendőt.

 

A XVIII. kerületi Helyi Védelmi Bizottság november 10-től fokozottan ellenőrzi a veszélyhelyzettel összefüggésben elrendelt járványügyi intézkedések betartását.maszk illu

 

 !!!JELENLEGI ÉS LEENDŐ EGYETEMISTÁK, FIGYELEM!!!

Már csak KÉT NAP van a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat benyújtására!

A pályázatok 2020. november 5-ig érkezhetnek be az Eper-Bursa rendszerbe és nyújthatók be a Polgármesteri Hivatalban (1184 Budapest, Üllői út 400.).

Regisztrációval, kitöltéssel, beadással kapcsolatban segítséget nyújtunk a 296-1300*1326 és 1312-es telefonszámokon vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Eper-Bursa rendszer gyakorlati használata).

 

Pályázati kiírások:

 

„A” típusú pályázat:

https://www.bp18.hu/hirek/hirdetmenyek/item/20181-bursa-hungarica-felsooktatasi-onkormanyzati-osztondijpalyazat-felsooktatasi-hallgatok-szamara

 

„B” típusú pályázat:

https://www.bp18.hu/hirek/hirdetmenyek/item/20182-bursa-hungarica-felsooktatasi-onkormanyzati-osztondijpalyazat-felsooktatasi-tanulmanyokat-kezdeni-kivano-fiatalok-szamara

 

 


felhivas ITS I Tajekoztato forum VALTOZAS végleges 2

 

 

Képkivágás

Már csak egy hét van a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat benyújtására.

Ne felejtsd el, hogy a regisztrációt követően a pályázatodat 2020. november 5-ig papír alapon is le kell adni a 1184 Bp. Üllői út 400. szám alatti hivatali épületbe!

 

 

Részletes információ:

 

„A” típusú pályázat:

https://www.bp18.hu/hirek/hirdetmenyek/item/20181-bursa-hungarica-felsooktatasi-onkormanyzati-osztondijpalyazat-felsooktatasi-hallgatok-szamara

 

 

„B” típusú pályázat:

https://www.bp18.hu/hirek/hirdetmenyek/item/20182-bursa-hungarica-felsooktatasi-onkormanyzati-osztondijpalyazat-felsooktatasi-tanulmanyokat-kezdeni-kivano-fiatalok-szamara

 

 

Közterületekkel kapcsolatos  lakossági  feladatok

Annak ellenére, hogy számos jogszabály született a zöldfelületek rendezésével kapcsolatban, sokunk számára nem egyértelmű, hogy mivel tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy kerületünk szebb és élhetőbb legyen.

Az ingatlanok tulajdonosaira ingatlanjaikban, illetve bizonyos közterületeken is hárulnak feladatok, amiket nem csupán a jogszabályi rendelkezések miatt, hanem közösségünk érdekében is el kell végezniük.

Az alábbi ismertetővel célunk, hogy minél részletesebb tájékoztatást adjunk Önöknek, hiszen kerületünk ápolt, rendezett jellegének fenntartásához a lakosság szoros együttműködésére is szükség van.

  • Minden ingatlant tulajdonosa, kezelője vagy használója köteles megművelni, illetve rendben tartani, a hulladéktól és a gyomnövényektől – különös tekintettel a parlagfűre – megtisztítani.
  • Ugyanez vonatkozik az ingatlan körüli közterületen található gyalogútszakaszra, és az esetlegesen ott található zöldsávra is, és az ő kötelessége az ehhez a területhez tartozó gyepfelület, virágágyások és fák gondozása is. Nem szabad elfelejtkezni a járda, a kapu- és garázsbejáró jégmentesítéséről és tisztántartásáról sem.
  • Nagyon fontos, hogy ingatlanhoz tartozó járdaszakasz melletti folyókák és csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása, gyomtalanítása, és a járműbehajtók átereszeinek rendszeres karbantartása, tisztítása, gyommentesítése is a tulajdonos, illetve a kezelő vagy használó feladata, ahogy a csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosítása is.
  • A csapadékvíz elvezetésére szolgáló árkokban tilos gyűjteni a lehullott avart, ahogy természetesen ott elégetni sem szabad a zöldhulladékot, és árkokat sem tömködhetjük el.
  • Az avar és a kerti zöldhulladék gyűjtésére, elszállítására alkalmas gyűjtőzsákok beszerezhetőek többek között: az OBI, az Auchan és a SPAR üzleteiben, a MOL töltőállomásain és a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. honlapján jelzett helyeken: https://www.fkf.hu/zoldhulladek-gyujto-zsakot-arusito-partnereink.
  • Az ingatlanunkról kihajló faágakat le kell gallyazni, hogy így biztosítsuk a balesetmentes közlekedést. Ugyanezen okból a járdaszakaszok feletti ágakat is vissza kell metszeni, és sarki telkek esetében oda kell figyelni, hogy az utak csomópontjában - az úgynevezett rálátási háromszögben (az egymáshoz közeledő járművek között szükséges látómező, az egymásra szabad rálátást biztosító terület) - ne telepítsünk sövénysort, beláthatóságot akadályozó növényzetet.

Mindezen kötelezettségek elmulasztásából fakadó balesetek jogi felelősséget is rónak az ingatlantulajdonosokra. Aki nem tesz eleget a fent felsorolt kötelezettségeknek – a fokozatosság elvét fenntartva – közigazgatási bírsággal is sújtható.

Természetesen a jogszabályok és rendeletek célja nem a büntetés, hanem az, hogy kerületünk lakóinak nyugalma a közterület rendje és rendeltetésszerű használata a kollektív együttélés szabályainak betartásával valósulhasson meg. Kerületünk ehhez kéri minden lakójának szíves együttműködését.

Járuljon Ön is hozzá kerületünk szebbé, élhetőbbé tételéhez!

 

Együttműködését köszönve:

Dr. Ronyecz Róbert
jegyző

 

A tájékoztató az alábbi rendeletek alapján készült:

A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet.

A fás szárú növények fenntartásával, kezelésével kapcsolatosan a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. Rendelet.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 22/2013. (VII.05.) önkormányzati rendelet.