Közélet (1425)

A területen a Pilis Parkerdő Zrt. szakemberei fognak dolgozni március 7-től, és a Városierdő-fejlesztési Program munkálatait végzik el a térképen látható „10/A” részen.

Kész a KÉSZ

2022.03.02.

Érdemi változtatások a kerületi építési szabályzatban

 

Tisztelt Lakosság!

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz. (Kibocsátó: természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek – aki/amely az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe.)

A díjfizetési kötelezettséget először a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2004. (VIII.31.) számú önkormányzati rendelete szabályozta, mely alapján a kerületben a kibocsátóknak 2004. évtől kezdődően kellett talajterhelési díjat fizetniük. A rendelet több alkalommal módosításra került, jelenleg a 37/2020. (XI.27.) számú önkormányzati rendelet van érvényben.

Az ingatlanok csatornahálózatra való rákötésének ösztönzése végett az önkormányzat 2014-2019. évekre vonatkozóan mentesítette az ingatlantulajdonosokat a díjfizetési kötelezettség alól. Fentiek alapján a 2020. évtől kezdődően azoknak, akik továbbra sem kötöttek rá a csatornahálózatra talajterhelési díjat kell fizetniük.

A Ktd. törvény 12. § és 14. §-ai alapján a talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. A talajterhelési díj alapja csökkenthető továbbá azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa rendszeresen elszállíttatja Budapest területén az elszállításért felelős FTSZV Kft-vel a keletkezett szennyvizet, úgy talajterhelési díjat kizárólag azután a mennyiség után kell fizetnie, mely a fogyasztott vízmennyiség és az elszállított szennyvíz mennyisége között fennmarad, s mely ténylegesen a talajba szivárog.

A talajterhelési díjat az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az önadózás szabályai szerint kell meghatározniuk, bevallaniuk és megfizetniük a kibocsátóknak az adóévet követő év március 31. napjáig.

Fentiek alapján felhívjuk az érintett ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy bevallási és díjfizetési kötelezettségüknek a fenti határidőig tegyenek eleget!

Budapest, 2022. február 15.

                                                                                                                                    Ronyecz Róbert s. k.

                                                                                                                                                jegyző

 

Tisztelt Kerületi Lakosok!

 

A 18. kerületi Önkormányzat adománygyűjtést szervez az Ukrajnát sújtó háború elől menekülők számára.

Tisztelt Kerületi Lakosok!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Budapest 18. kerületében -  a hivatal elnöke által 2022-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló - lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint. 

A XVIII. kerületi Önkormányzat tíz háborús menekült család elszállásolását és teljes ellátását vállalta az Ukrajnában kialakul helyzet miatt.

 

Új szívultrahang, új altatógép, új telefonközpont, korszerűbb épület és még rengeteg nagy volumenű fejlesztés szerepel a többlépcsős projektben. Megmutatjuk a közlekedést érintő változásokat is.