Vasvári Pál és katonái hősi halálára emlékeztek testvértelepülésünkön, a kalotaszegi Körösfőn.

Vasvári Pál, az 1848/49-es szabadságharc egyik vezéregyénisége, pontosan 170 éve halt hősi halált. Ez alkalomból, egy kisebb kerületi küldöttség járt Nyírvasváriban.

Először rendeztek konferenciát a márciusi ifjak vezéralakjáról.

Vasvári Pál és katonái hőstettei Kalotaszegen 1849 nyarán.

A Bethlen Gábor Alap támogatásával utaztak kerületiek Erdélybe.

Az 1848-49-es események fontos alakja volt Vasvári Pál. Alakjáról mégis kevesebbet tudunk, mint a kortársakról. Most pótolhatjuk a hiányt.