A közterület-felügyelet ellenőrzi, a Városgazda18 pedig takarítja a helytelenül használt hulladékgyűjtő-szigetek környékét.