Egységes szerkezetbe foglalt rendeletek

Írta:  2015.11.12.

JOGANYAG NEVE ÉS TARTALMA

 

Adórendelet (helyi adózás)

pdfER-22-18_ado.pdf

A helyi adók bevezetéséről szóló - 22/2018. (IX.25.) sz. rendelettel többször módosított  - 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet

 

Adóigazgatási feladatot ellátó munkavállalók anyagi érdekeltsége

Letöltés

Adóigazgatási feladatot ellátó munkavállalók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló - 20/2015. (V.27.) rendelettel módosított 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet

 Anyakönyvi események szabályai

pdfER-26-18_anyakonyv2019januar1tol.pdf

Anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló - 26/2018. (XI.27.) sz. rendelettel többször módosított - 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet

 

Beruházási rendelet

pdfER-22-18_beruházás.pdf

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló - 22/2018. (IX.25.) rendelettel többször módosított - 8/2008.(II. 26.) helyi rendelet

  

BÓKAY KÉSZ

pdf2017R014_bokay.pdf

Budapest Főváros XVIII. kerület Cziffra György utca – Margó Tivadar utca – Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet

 

 

72. számú szabályozási terv

pdf2017R015_72_Szabterv.pdf

Budapest XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 15/2017. (VI.31.) önkormányzati rendelet

 

72/B. számú KÉSZ

pdf2018R007__72bszabterv_2018aprilis1tol.pdf

Budapest XVIII. Kerület Alacskai út (gyáli Határ út) - Boronás utca - Kerékvágás utca - Aratás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2018. (II.22.) rendelet

 

95 KÉSZ

pdf2017R017_95_kesz.pdf

Budapest XVIII. kerület, Közdűlő út - (156103) hrsz-ú út - (156097) hrsz-ú út - 156099 hrsz-ú erdő által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 17/2017. (VI.31.) önkormányzati rendelet

 

Civil szervezetek pénzügyi támogatása

pdfER-22-18_civil.pdf

A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 22/2018. (IX.25.) rendelettel - többször módosított - 55/2004.(XII.21.) helyi rendelet

 

 

Csatornarákötés támogatása

pdfER-22-18_csatorna.pdf

Az ingatlanon belüli csatornarákötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról szóló - 22/2018. (IX.25.) sz. rendelettel többször módosított - 16/2005. (III. 29.) helyi rendelet

 

 

Egészségügyi alapellátás és körzetek
pdfER-08-19_eualapellatas.pdf

Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló - 8/2019. (V.28.) rendelettel - többször módosított - 59/2005.(XII. 20.) helyi rendelet 

Egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatása
pdfER-22-18_egyhaz.pdf

A kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló  - 22/2018. (IX.25.) sz. rendelettel - többször módosított - 56/2004. (XII. 21.) helyi rendelet

 

 Emlékplakett

Letöltés

1956-os Emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló 36/2012. (VII. 12.) rendelettel módosított rendelet

 

"Gólyahír" Program
Letöltés

A "Gólyahír" Program bevezetéséről szóló 21/2015. (V.27.) sz. önkormányzati rendelet

 

helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma

pdf2018R009_Nepszavazas_rendelet.pdf

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 9/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet

 

 


Igazgatási szünet 2019.

pdf2019R005_Igazgatasi_szunet2019.pdf

 a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet

 

 

 

 

Kegyeleti kérdésekről szóló rendelet

pdfER-22-18_kegyelet.pdf

A kegyeleti kérdésekről szóló - 22/2018. (IX.25.) rendelettel többször módosított - 10/1996. (V. 09.) önkormányzati rendelete

 

 

Kitüntetési rendelet

pdfER-18-18_kituntetesi2018julius1tol.pdf

A helyi kitüntetésekről szóló - 18/2018. (VI.25.) rendelettel többször módosított - 30/1995. (X. 12.) önkormányzati rendelet

 

Költségvetés 2018.

pdfER-01-19_2018ktsgvetes.pdf

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló - 1/2019. (II.21.) rendelettel többször módosított -  27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet

 

 

 

Költségvetés 2019.

pdfER-07-19_2019ktsgvetes.pdf

 Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló - 7/2019. (V.22.) rendelettel módosított -  28/2018. (XII.14.) rendelet

 

 

 Környezetvédelmi rendelet
pdfER-22-18_kornyved_rend.pdf

A helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, település tisztaságáról és a fák védelméről szóló - 22/2018. (IX. 25.) rendelettel módosított - 28/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet

 

Közművelődési feladatok támogatása

pdfER-29-18_kozmuvelodes.pdf

Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló - 29/2018. (XII.18.) rendelettel többször módosított - 65/2012 (XII. 20.) önkormányzati rendelet

 

 


Közszolgálati tisztviselők jogviszonya

pdfER-22-18_kozszolg_juttat.pdf

A közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló - 22/2018. (IX.25.) rendelettel módosított - 15/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet. 

 

 Közösségi együttélés alapvető szabályai

pdfER-22-18_kozossegi.pdf

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló - 22/2018. (IX.25.) rendelettel módosított - 22/2013. (VII.05.) sz. rendelet 

Közterület-felügyelet feladatairól szóló rendelet

pdfER-22-18_kozterfelugyelet.pdf

A közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló - 22/2018. (IX.25.) sz. rendelettel többször módosított - 37/2012. (VII. 12.) rendelet

 

 

Közterület-használatról szóló rendelet

pdfER-29-18_kozter2019január1től.pdf

A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló - 29/2018. (XII.18.) rendelettel - többször módosított - 28/2003. (VII. 1.) helyi rendelet

 

Közutak útosztályba sorolása és azok nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj

pdfER-22-18_kozutak.pdf

Az önkormányzat közigazgatási területén lévő helyi közutak útosztályba sorolásáról és azok nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 22/2018. (IX.25.) rendelet

 A rendelet melléklete: zipER-22-18_kozutak_melléklet.zip

 

 

Lakáscélú támogatás

pdfER-22-18_lakascelu.pdf

A lakáscélú támogatásokról szóló - 22/2018. (IX.25.) rendelettel többször módosított - 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet

 

Lakások bérletéről és elidegenítéséről

pdfER-24-18lakasrend.pdf

A lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló - 24/2018. (IX.25.) rendelettel többször módosított -  19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet

  

 

 

Mezei őrszolgálat

pdfER-22-18_mezei.pdf

A mezei őrszolgálatról szóló - 22/2018. (IX.25.) rendelettel módosított - 11/2011. (V.03.) önkormányzati rendelet

  

 

 

Millenniumi évforduló megörökítése

docER-17-01_millenium.DOC

A Millenniumi Évforduló megörökítéséről szóló 17/2001. (V. 22.) rendelettel módosított 1/2001. (01. 26.) helyi rendelet

 

 Nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi támogatása

odtER-19-16_nemzetiseg.odt

A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló - 19/2016. (IX.19.) sz. rendelettel többször módosított  - 20/2012. (V. 04.) sz. rendelet

 

Önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendje

odtER-11-16jelkep.odt

A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló - 11/2016.(V.23.) rendelettel - többször módosított - 36/1995. (XI. 23.) helyi rendelet

 

Az Önkormányzat 15 éves évfordulója

Letöltés

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 15. éves évforduló megörökítéséről szóló 50/2005.(X.28.) helyi rendelet

 

Önkormányzat megalakulása, Pestszentlőrinc megyei várossá, Pestszentimre önállóvá válása, kisebbségi önk. létrejöttének megörökítése

Letöltés

Az első szabadon választott Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat megalakulásának, Pestszentlőrinc községgé és megyei várossá nyilvánításának, Pestszentimre önállóvá válásának és a kisebbségi önkormányzatok megalakulása emlékének megörökítéséről szóló - 17/2010. (III. 19.) rendelettel módosított - 1/2010.(I. 10.) önkormányzati rendelet

 

Parkolási rendelet

pdfER-22-18_parkolas.pdf

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre parkolási rendjéről és a parkolóhelyek megváltásáról szóló - 22/2018. (IX.25.) sz. rendelettel többször módosított - 44/2007. (XII. 21.) helyi rendelet

 Pénzbeni és természetbeni szociális támogatások

pdfER-27-18_penzbeni_tamog2019januar17tol.pdf

A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló - 27/2018. (XI.27.) rendelettel többször módosított - 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet

 

 

 

 P.P.V.Sz.

pdfER-30-18_ppvsz2018december19től.pdf

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési szabályzatáról szóló  - 30/2018. (XII.18.) rendelettel többször módosított - 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet

 


Rezidens támogatás

odt2015R032_rezidens_2016januar1tol.odt

a Rezidens támogatás bevezetéséről szóló 32/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete

 

 

Sportrendelet

pdfER-29-18_sport.pdf

Az önkormányzat sport feladatairól, a helyi testedzés és sporttevékenység támogatásáról szóló - 29/2018. (XII.18.) sz. rendelettel többször módosított - 66/2012. (XII.20.) sz. rendelete 

 

Személyes gondoskodásról (gyermekjóléti) szóló rendelet

pdfER-02-19_gyermekjoletialapell2019március1től.pdf

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló - 2/2019. (II.28.) rendelettel többször módosított - 2/2008. (II. 01.) helyi rendelet

 

 

Személyes gondoskodás, szoc. ellátás igénybevétele (térítési díj)

pdfER-03-19szemgondoskodas2019március1től.pdf

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló - 3/2019. (II.28.) rendelettel többször módosított - 12/2008. (IV. 22.) - helyi rendelet

 

 

Szervezeti és Működési Szabályzat (Képviselő-testület)

pdfER-29-18_SZMSZ2019június17től.pdf

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - 29/2018. (XII.18.) rendelettel többször módosított - 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet

 

Szociális és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumai

pdfER-22-18szakmai_forum.pdf

A szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló - 22/2018. (IX. 25.) rendelettel többször módosított - 2/2004.(II. 03.)önkormányzati rendelet

 

Talajterhelési díj

pdfER-22-18_talajterhelesi2018oktober1tol.pdf

A talajterhelési díjról szóló - 22/2018. (IX.25.) sz. rendelettel többször módosított - 17/2012. (V. 04.) rendelet

 

Társasházak, lakásszövetkezeti épületek felújítási támogatása

pdfER-22-18_thazak_tamogat.pdf

Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló - 22/2018. (IX.25.) rendelettel többször módosított - 19/2012.(V.04.) helyi rendelet

 

 

Partnerségi egyeztetés szabályai

pdf2017R021_partnersegi.pdf

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelet

 

Településkép védelme

pdf2017R022_telepuleskepi.pdf

a településkép védelméről szóló 22/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelet

 

Tervtanács

odtER-23-16_tervtanacs.odt

A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló - 23/2016. (XII.05.) rendelettel módosított -

70/2012. (XII.20.) sz. rendelet

 

Tiszteletdíj, költségtérítés
Letöltés

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 20/2014. (XI. 26.) rendelettel - többször módosított - 38/1998.(XII.08.) helyi rendelet

 

Üzletek éjszakai nyitvatartási rendje, és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendje
odtER-14-16_uzletek_nyitvatartasa.odt

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendjéről szóló - 14/2016. (V.13.) rendelettel többször módosított - 9/2013. (IV.04.)önkormányzati rendelet

 

Vagyonrendelet

pdfER-29-18_vagyonrend.pdf

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 29/2018. (XII.18.) rendelettel  többször módosított - 15/2013.(V.31.) sz. rendelet

A rendelet mellékletei:  zipER-29-18_vagyonrend_melleklet.zip 

Vállalkozások ösztönzése és támogatása

Letöltés

A kerületi vállalkozások ösztönzéséről és támogatásáról szóló 17/2005. (III. 29.) rendelettel módosított 44/2000.(XII.20.) helyi rendelet

 

Változtatási tilalom elrendelése

Változtatási tilalom elrendeléséről szóló 13/2016. (V.23.) rendelet

( Budapest XVIII. kerület Alacskai út-Ganz Ábrahám utca- Kerékkötő utca-Termény utca-Kerékvágás utca- Szántás utca által határolt területre)

pdf2016R013_valtoztatasi.pdf

 

 

Változtatási tilalom elrendelése

pdf2018R014_valtoztatási_tilalom.pdf

 változtatási tilalom elrendeléséről szóló 14/2018. (VI.05.) rendelet

(Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Közigazgatási határ – Halomi út által határolt terület)

 

 

változtatási tilalom elrendelése

változtatási tilalom elrendeléséről szóló 4/2019. (II.21.) rendelet

pdf2019R004_valtoztatasi_tilalom.pdf

(Budapest Főváros XVIII. kerület Gilice tér – Cziffra György utca (korábban Sallai Imre utca) – Gulipán utca – Közdűlő utca által határolt terület)

 

 

 

Változtatási tilalom elrendelése

változtatási tilalom elrendeléséről szóló 9/2019. (V.28.) rendelet

pdf2019R009_valtoztatasi_tilalom.pdf

(Budapest Főváros XVIII. kerület (157657/1) hrsz-ú közterület – 157654/12 hrsz-ú ingatlan – Szent László utca által határolt terület, valamint a Budapest Főváros XVIII. kerület Nefelejcs utca – Tóth Árpád utca – Akadály utca – (157074/5) hrsz-ú ingatlan – 155964/16 hrsz-ú ingatlan által határolt terület)

 

Víz- és csatornadíj megállapítása önkormányzati bérleményeknél
Letöltés

A XVIII. kerületi önkormányzati tulajdont képező bérlemények víz- és csatorna díjának megállapításáról szóló - 13/1998. (III. 31.) rendelettel többször módosított - 8/1992. (V. 28.) önkormányzati rendelete

 

 Zajvédelem

Letöltés

A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 39/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet

  Zárszámadás a 2017. évről

pdf2018R011zarszamadas2017evrol.pdf

 

 

Zárszámadás a 2018. évről

pdf2019R006_zarszamadas2018evrol.pdf

 

 

 

 

Hír naptár

« Május 2016 »
H K Sze Cs P Szo V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Csatlakozz közösségünkhöz