Egy igaz ember

Írta:  Fülep Erzsébet 2016.04.28.

A jubiláló pestszentlőrinci Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium adott otthont az Evangélikus Iskolák Kutató és Alkotó Tanárai IV. Konferenciájának április 8-án. A programhoz kacsolódóan felavatták az intézmény névadójának mellszobrát.

 

A Magyarországi Evangélikus Egy-ház 2011 nyarán döntött arról, hogy a pestszentlőrinci Hunyadi Mátyás Gimnáziumot átveszi a XVIII. kerületi önkormányzattól, és megalapítja a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumot.

Az intézmény egyházi működése a 2011/12-es tanévvel kezdődött, így az idei már az ötödik, amelyben az egyház missziós feladatának is eleget téve nevel-oktat, és keresztény értékeket ad át az iskolába járó gyerekeknek.

A gimnázium az evangélikus templom szomszédságában, a parkos, ősfákkal övezett Kossuth tér hátsó területén, patinás, műemléki épületben működik. Az általános iskola a gimnáziumtól néhány kilométerre, csendes kertvárosi területen található, aminek hátsó telkén épült fel a Fecskefészek Óvoda.

„Az evangélikus egyház a XVI. századi reformáció óta tart fenn magas színvonalon működő iskolákat, amelyekben az oktatás és a biblikus-keresztény nevelés mindenkor összetartozott. A második világháború előtt közel 526 oktatási intézmény volt az egyház tulajdonában, majd a rendszerváltás után ezekből többet visszakapott. Öt évvel ezelőtt a Magyarországi Evangélikus Egyház vállalta, hogy átveszi a nagy múltú gimnáziumot. Úgy érzem, a kerületi lakosok elfogadták az iskolát, elfogadtak bennünket, a munkánkat.

A Sztehlo iskola vonzereje a gondosan kialakított, magas szintű pedagógiai program, amely pedagógusaink igényes és lelkiismeretes nevelőmunkájával egészül ki. Olyan fiatalokat szeretnénk nevelni, akik a mai kor követelményeinek megfelelően korszerű tudást kapnak, felkészülnek nálunk a későbbi tanulmányaikra, és keresztyén emberként élik majd felnőtt életüket. Azt szeretném, hogy aki beíratja a gyermekét az óvodánkba, az az általános iskolánkban folytassa a tanulmányait, végül pedig a gimnáziumunkban érettségizzen le. Így lehet teljes az útjuk az óvodától a felnőtté válásig” – mondta Vicziánné Salla Ildikó, a gimnázium igazgatója.

Az intézmény megalakulásának ötéves évfordulója alkalmából a Sztehlo gimnázium adott otthont az Evangélikus Iskolák Kutató és Alkotó Tanárai IV. Konferenciájának. A fórum célja az volt, hogy a magyarországi evangélikus iskolákban tanító és saját szakterületükön tudományos eredményt is felmutató pedagógusok, kutató és alkotó tanárok jobban megismerjék egymás kutatási területét és tudományos eredményeit. A programhoz kapcsolódóan Gáncs Péter elnök püspök megáldotta és Kucsák László, a XVIII. kerület országgyűlési képviselője felavatta Sztehlo Gábor lelkésznek, az intézmény névadójának az iskola épülete előtt felállított mellszobrát, Kocsis Előd alkotását.

„Aki elmegy Sztehlo Gábor szobra előtt, felfedezheti, hogy az iskolának már nemcsak neve, hanem arca is van”– mondta Gáncs Péter püspök.

Az ünnepségen részt vett Füzéki Bálint, aki a Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány egyik életre hívójaként meleg szívvel emlékezett vissza Sztehlo Gábor lelkészre, egykori megmentőjére:

„Igaz ember volt, ahogyan az egyetlen kitüntetés is nevezi őt, amelyet életében kapott: az Igaz Ember emlékérem. Elkötelezett munkát végzett a gyermekek és felnőttek körében. Amikor 1944 tavaszán megindult a magyarországi gettósítás, Sztehlo Gábort mint missziói kórházlelkészt megbízta a püspöke, Raffay Sándor az üldözött gyermekek elhelyezésével és gondozásával. A lelkész néhány hét alatt 32 gyermekotthont hozott létre lakásokban, családi villákban a Nemzetközi és a Svájci Vöröskereszt anyagi támogatásával. Önfeláldozó tevékenységével közel kétezer életet mentett meg. A háború után az árván maradt és elhagyott gyermekeknek végleges otthonokat szervezett. A szeretetével megpróbálta pótolni a szülői otthon melegét. A gyerekeket újszerű pedagógiai elvek alapján készítette fel az életre. Azonban 1950-ben a PAX néven működő intézetét államosították. Rövid átmeneti időszak után az evangélikus egyház ismét missziós feladatot adott számára. Ő szervezte meg az öregek és a mozgássérült gyermekek hűvösvölgyi szeretetotthonát. Sztehlo Gábor kényszerű emigrációban, Svájcban halt meg.”

Füzéki Bálint a megemlékezése végén Sztehlo Gábornak az Isten kezében című írásából idézett: „Jézus szeretetét nem lehet megtanulni, ezt csak élni lehet, az ő lelke és ereje által. Ez a szeretet nem kíván kitüntetést, elismerést, ellenszolgáltatást. Ez a szeretet halkan lép, és áthatja az egész életet.”

Alapítvány az emlékére

Az 1974-ben elhunyt Sztehlo Gábor evangélikus lelkész elkötelezett pedagógiai munkát végzett a gyerekek és a felnőttek között. Meghonosította Magyarországon a finn népfőiskolai modellt. A második világháború alatt és után zsidó és magyar gyermekek, árvák mentésével kiemelkedő humanitárius szolgálatot végzett. A legenda szerint a Valahol Európában című magyar film ihletője.

A Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítványt a névadó által megmentett és felnevelt egykori gyermekek hozták létre azzal a céllal, hogy az ő szellemében segítsék a nehéz élethelyzetű fiatalokat. Célul tűzték ki Sztehlo Gábor emlékének ápolását, tevékenységének tudományos feldolgozását és népszerűsítését.

A Gyöngyvirágtól a Kossuth térig

Pestszentlőrincen 80 éve, 1936-ban a Gyöngyvirág utca 7–9.-ben, a Tündérkert épületében nyitotta meg kapuit először a gimnázium, amely 1937-től a mai Bókay Árpád Általános Iskola épületében működött. 1947-ben költözött a Kossuth térre, a volt polgári iskolába. Ennek a ma már helyi védettség alatt álló épületnek a szép homlokzati szárnyát a Kós Károly-tanítvány Jánszky Béla és Szivessy Tibor tervezte. Az erre az építészeti iskolára jellemző, magyaros stílusjegyek jól érzékelhetőek az ablakok és ajtók formáin, az ablakkazetták körüli domborműveken, valamint az épület vonalvezetésén. A szimmetrikus homlokzat fő eleme a két bejárat, mert a fiú- és leánypolgári egymástól elkülönülve működött.

A gimnázium csak 1945-től nyitotta meg kapuit a lányok előtt. 1951-ben felvette a szovjet hadsereg magyar századosának, Steinmetz Miklósnak a nevét. A Kossuth téri épület az 1958/59-es tanévben új szárnnyal, 12 tanteremmel, ebédlővel, tornateremmel bővült. Az iskola neve 1993ban Hunyadi Mátyás Gimnáziumra változott. Az intézmény 2011-ben jogutód nélkül megszűnt, helyén azóta a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium működik. A Kossuth téri épületen 2014ben nagyszabású energetikai felújítást végeztek, európai uniós forrásból.