Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda

Írta:  2015.09.09.

pdfAlapító okirat

Intézményünk csendes, családi házas övezetben működik, 1973-ban Pest-Buda egyesítésének centenáriumi évfordulója alkalmából létesítették.
A hat kialakított csoportban, 150 fő óvodás korú gyermek ellátását tudjuk biztosítani.

Óvodánk különleges értéke, hogy a kerületben egyedülálló módon 1991 óta foglalkozunk az ének-zenével, a tehetséges gyerekek zenei fejlesztésével.


Emblémánk és elnevezésünk a "ZENEVÁR", óvodánk egyéni arculatát jelképezi. 
Mindennapjainkban helyet kap az éneklés, mondókázás, hangszerek használata, valamint hangsúlyt fektetünk gyermekeink esztétikai nevelésére, ezen belül is az ének, zene, énekes játékok, és tánc megszerettetésére. 1997-ben alapítványt hoztunk létre. Az alapítvány célja: az óvoda anyagi (tárgyi) feltételrendszerének a javítása, beruházások megteremtésével. Az alapítók célul tűzik ki az óvodások testi, lelki fejlődését, és a zenei képességfejlesztés és tehetséggondozás segítését is.
Nevelőtestületünk szakmailag jól képzett, főiskolai diplomával és több éves szakmai gyakorlattal rendelkező, pedagógiai megújulásra törekvő nevelőkből áll, akik képesek az együttműködésre, egymás tiszteletére, megbecsülésére. A szakképzett óvodapedagógusok mindegyike játszik furulyán, továbbá néhányan zongorán illetve hegedűn. A nevelőmunkát közvetlenül segítők (dajkák) is szakmunkásvizsgával rendelkeznek. 

Pedagógiai programunkat "A Zenevár kis lakói" címmel az 1999/2000-es tanévben vezettük be. Pedagógiai munkánk során arra törekszünk, hogy a ránk bízott gyermekek szeretetteljes, gyermekközpontú, családias óvodai légkörben nevelkedjenek, ahol biztosított egyéni képességeik szerinti fejlődésük. Gyermekeink sok szép, élménnyel gazdagodva éljék az óvodás éveiket.

Hagyományrendszerünk kialakult. Az évszakokhoz kapcsolódóan szervezzük a néphagyományok ápolását és a gyermekekhez közelálló ünnepeket. ily módon rendeztük el a zenei, irodalmi, rajzos, mozgásos, környezeti és matematikai valamint munka jellegű tevékenységeket.
Arra törekszünk, hogy a hagyományápolás a gyermekek számára sok vidám élményhez kapcsolódjon. Óvodánk adottságai, felszereltsége, kulturális programjai és a nevelőtestület összeszokottsága mind-mind biztosítéka annak, hogy óvodásaink játszva, a leghatékonyabb módszerek mellett időben kezdjék meg iskolai tanulmányaikat.

A szülői házzal többféle formában, naponta tartjuk a kapcsolatot és egy nevelési évben több közös programot is szervezünk a családok számára. A környező általános iskolákkal jó kapcsolatot alakítottunk ki. Ismerjük egymás programjait és sok pozitív visszajelzéseket kapunk volt óvodásaink iskolai helytállásáról.
Nevelőmunkánkban különös gondot fordítunk az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek fejlesztésére, a kerületi Cigány önkormányzat támogatásával.
A szülők megelégedésére óvodánkat egyre nyitottabbá tesszük a nevelőpartnereink számára.

Térítésmentes szolgáltatásaink
Külső szakemberek közreműködésével gyógy testnevelési, logopédiai, fejlesztő pedagógiai, pszichológiai szolgáltatást nyújtunk a rászoruló gyerekeknek.

Óvodánkban hagyomány a külön énekes tevékenység szervezése, amelyen a tehetséges és érdeklődő gyermekek egyaránt részt vehetnek. Ezen alkalmakat dalos játékok, néphagyományhoz kapcsolódó szokások, dalok, táncok (néptánc), és ritmushangszerekkel való ismerkedés jellemzik.
A szülői igény alapján ökomenikus ingyenes hitoktatást is szervezünk.

Térítéses szolgáltatásaink
Óvodásainknak költségtérítéses kézműves tevékenységet szervezünk óvodai időn túl.
Szülői igény alapján szervezünk további kirándulásokat és kulturális gyermekprogramokat.

Minden óvodáskorú gyermeket várunk ide, a Zenevár Óvodába, ahol a gyermekeket szeretet veszi körül és sok élmény várja.

Az óvodába történő beiratkozás módja:
A gyermekek adatait tartalmazó hivatalos dokumentumok, (TAJ kártya, lakcímnyilvántartó kártya, oltási kiskönyv ) és a szülő személyi azonosító kártyája. A beiratkozáskor kérjük hozzák magukkal gyermeküket is.

 

Általános Vezető-helyettes: Szőke Erika

Utoljára frissítve: 2017.03.07.
Indulás:

Hír naptár

« Július 2020 »
H K Sze Cs P Szo V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Csatlakozz közösségünkhöz