Szociális intézményekhez tartozó ellátási területek utcajegyzéke

Életfa Szociális Szolgálat ellátási területei - Napraforgó Nappali Szolgálatának utcajegyzéke  

Abaujvár u. Gilice tér Pacsirta u. Újvári u.
Akadály u. Gödör tér Park u. Újvidék u.
Bánfa u. Gömör u. Párkány Üllői út 424-558
Batár u. Gulipán u. Pátyod u. Üllői út 495-659
Batthyány u. 77-183 Gulner Gy. u. Péterhalmi (Bártfa-Gilice tér)   Vág u.
Batthyány u. 98-208 Gyékény tér Petőfi u. Vajda J.u.
Bessenyei Gy. u. Haladás u. Poprád u. Varjú u.
Besztercebánya u. Holló L. u. Pozsony u. Vas G. u.
Billentyű u. Honvéd u. Pöstyén tér Vaskút u. 1-23
Bodva u. Igló u. Ráday G. u. Vaskút u. 2-22
Bókay Á.u. 75-135 Jakabháza u. Regöly u. Vasvár P. u. 1-31
Bókay Á.u. 82-158 Jókai Mór u. Remenyik Sándor u. Vércse u.
Bököny u. Kárpát u. Ruttka u. Vers u.
Csallóköz u. Kassa u. Sajó u. Wlassics Gy. u. 69-161
Csap u. Kisasszony u. Sallai I. u. Wlassics Gy. u. 74-174
Cser u. Komárom u. Sas u. Zempléni u.
Czuczor G. u. Kossuth L. u. 97-213 Selmecbánya u. Zenta u.
Dalamdy Győző u. Kossuth L. u. 98-202 Sólyom u. 1-23 Zombor u.
Delfin u. Kosztolányi Dezső u. Sólyom u. 2-18. Zsalu u.
Désháza u. Körmöcbánya u. Szabadka u. Zsira u.
Dobozi u. 46-94 Krasznahorka u. Szakály u. Zsitra u.
Dobozi u. 47-105 Lajta u. Szalafő u. Zsukó u.
Dráva u. Lakitelek u. Szarvascsárda tér  
Érsekújvár u. Lászlófalva u. Száva u.  
Fedezék u. Latorca u. Székely Gy. u.  
Fiumei u. Léva u. Szélmalom u. 51-105  
Flór F. u. 30-38 Madarász u. 2-56 Szélmalom u. 56-104  
Fogoly u. Mályinka u. Szemere M. u.  
Forgó u. Márfa u. Szemere tér  
Földváry u. Móricz Zs. u. Szepes u.  
Fürst S. u. 1-51. Muraköz u. Tapolcsányi u.  
Gádoros u. Nagykanizsa u. Tompa u.  
Galamb u. Nagyszombat u. Tóth Á. u.  
Garam u. Napfürdő u. Tömb u.  
Garay u. Nefelejcs u. Tövishát u.  
Gárdonyi G. u. Nemeske u. Trencsén u.  
Gergely u. Nyitra u. Ugocsa u.  

      Életfa Szociális Szolgálat ellátási területei - Ezüstfenyő Nappali Szolgálatának utcajegyzéke  

Aba u. Gorkij u. Németh J. u.
Ajtony u. Gölle u. Nimród u.
Akácfa u. Gyömrői út Ond u.
Ákos Mester u. Gyöngyvirág u. Őrs u.
Álmos u. Hangár u. Pálma u.
Alpár köz Háromház u. Piac tér
Alpár u. Hársfa u. Rezeda u.
Aranyeső u. Huba u. Riedl Frigyes u.
Árpád u. Ibolya u. Rím u.
Attila u. Illocska u. Széchenyi István u.
Avar u. Jegenye fasor Szegfű u.
Babits M. u. József köz Székely György u.
Bem u. József u. Szent Lőrinc sétány
Bethlen u. Kálty Márk u. Szil u.
Bors u. Karinthy F. u. Tarján u.
Botond u. Kézay Simon u. Tartsay Vilmos u.
Csaba u. Kézműves u. Tas u.
Csarnóta u. Kiss E. u. Teleki u.
Cserép u. Kiss János u. Thököly u.
Csévéző u. Kond u. Tinódi u.
Csongor u. Koppány u. Toldi Miklós u.
Csöretnek u. Kosztolányi D. u. Töhötöm u.
Derkovits Gy. u. Kőkert u. Tulipán u.
Dolgozó u. Krúdy Gy. u. Tű u.
Egressy G. u. Kubinyi u. Tünde u.
Előd u. Kupa u. Úz u.
Eötvös L. park Lakatos u. Üllői út 284-420
Építő u. Láncszem u. Vadkert u.
Esztergályos u. Lenkey u. Vajk u.
Fáy u. Liget u. Virág u.
Fedezék u. Martinovics tér Zalán u.
Felsőcsatári u. Megyer u. Zsolt u.
Ferenc u. Muskátli u. Mikszáth Kálmán u.
Fonal u. Nádasdy u.  
Frangepán u. Nágocs u.  
Fűszer u. Nagy Jenő u.  
Fűtő u. Nefelejcs u. 1-87/a  
Gilvánfa u. Nefelejcs u. 2-90  
     Borostyán Szociális Szolgálat ellátási területének utcajegyzéke  

Ady E. u. Igric u. Oszkó u. Zseb u.
Akácos köz Ilma u. Ózon u.  
Akácos u. István u. Pamut u.  
Akvamarin u. Jáde u. Paula u.  
Ametiszt u. Jáspin u. Pázsit u.  
Ár u. Jég u. Péteri u.  
Arany János u. Juharos sor 31-ig Platánliget u.  
Bagamér u. Juhász József u. Podhorszky u.  
Bányai Júlia u. Kalász u. Póth Irén u.  
Benjamin u. Kálmán u. Rákóczi u.  
Bercsényi u. Kancsó u. Rózsakvarc u.  
Bethlen G. u. Kapocs u. Rubin u.  
Bocskai u. Katinka u. Saláta u.  
Bogrács u. Kelme u. Smaragd u.  
Brigád u. Kenderkóc u. Sólymász u.  
Búzakéve u. Kérész u. Somberek u.  
Bükk u. Kettős-kőrős u. Sport tér  
Címer u. Kisfaludy u. Stefánia u.  
Csokonai u. Kislippó u. Szálfa u.  
Csolt u. Kispesti u. Szélső u.  
Csörgőfa u. Kölcsey u. Szigeti Kálmán u.  
Dalos u. Kömény u. Szövet u.  
Damjanich u. Kőrős u. Táncsics u.  
Deák Ferenc u. Köztársaság u. Templom u.  
Dózsa György u. Krpuska Géza sétány. Tigriskő u.  
Égerfa u. Lajos u. Tímea tér  
Eke u. Lant u. Tiszavirág u.  
Erdősáv u. Lea u. Topáz u.  
Eszter u. Lenke u. Törvény u.  
Felleg u. Lenvászon u. Tulipán u.  
Gesztenye u. Lőrinci u. Türkiz u.  
Gyöngyperje u. Lujza u. Ültetvény u.  
Gyöngyvirág u. Nagykőrösi u. Vásáros tér  
Hársfa u. Napló u. Vasút u.  
Határ út Nemes u. Vezér u.  
Hegyikristály u. Nyárfás sor 31-ig Vonal u.  
Hősök tere Nyíl u. Zöldmező u.  
Hunyadi János u. Orgonafüzér u. Zrínyi u.  

     
 Gyöngyvirág Szociális Szolgálat ellátási területe
Reménység Nappali Szolgálatának utcajegyzéke  

Abonyfalva u. Ganz Ábrahám u. Körmöcbánya u. Rudawszky u. Vízöntő u.
Abrudbánya u. Gömbakác u. Kőrős u. Sallai u. Wittmann u.
Achim András u. Gyergyó u. Kulich Gyula u. Selmecbánya u. Zágon u.
Alacska u. Gyöngyfa u. Kupeczki János u. Semmelweis u. Zalánta u.
Árvai u. Gyulafehérvár u. Kúróczy Pál u. Sepsiszentgyörgy u. Zilah u.
Bajcsy Zs. u. Hajnalcsillag u. Küküllő u. Sió u. Zólyom u.
Bakonybánk u. Halomegyház köz Léva u. Somlyókert u.  
Bálványos u. Halomi út Lomnic u. Szakolcai u.  
Bánffyhunyad u. Hámán Kató u. Losonc u. Szamos u.  
Barczika tér Háromszék u. Lőcse u. Szatmárnémeti u.  
Bártfa u. Hétvezér tér Lugos u. Székelyudvarhely u.  
Bartók Béla u. Hímesháza u. Május 1 tér Szent László u.  
Benczúr u. Honvéd u. Mányoki u. Szerencs u.  
Beregszász u. Hópehely u. Máramarossziget u. Színyei Merse u.  
Beremend u. Hubay Jenő u. Marcali tér Szitnya u.  
Beszterce u. Huszár u. Maros u. Szűr u.  
Bihari u. Iparvasút u. Marosvásárhely u. Tarkő u.  
Bólya u. Ipolyság u. Mednyánszky u. Tatabánya tér  
Borvíz u. Jedlik Ányos u. Mérő u. Tátra u.  
Brassó u. Jeges u. Munkács u. Tátrafüred tér  
Csíkszereda u. József Attila u. Nagybánya u. Temesvár u.  
Csörszárok u. Kandó tér Nagydobos u. Torda u.  
Dankó Pista u. Kara u. Nagyenyed u. Torockó u.  
Dávid Ferenc u. Kassa u. Nagyszalonta u. Tölgyes u.  
Déva u. Kaszás u. Nagyszeben u. Török Bálint u.  
Dobsina u. Kékes u. Nagyszöllős u. Tusnád u.  
Drávacsehi u. Kerékkötő u. Nap u. Tüzér u.  
Drávafok u. Kerékvágás u. Népes u. Ungvár u.  
Dugó u. Késmárk u. Nyíregyháza u. Üllői út  
Duna u. Kétújfalu u. Óhuta u. Vajdahunyad u.  
Egerág u. Kevermes u. Olt u. Vak Bottyán u.  
Epersor u. Kevevár u. Orsovahida u. Varga Katalin u.  
Esze Tamás u. Kézdivásárhely u. Pancsova u. Várkapitány u.  
Feszty Árpád u. Királyhágó u. Pataki u. Vecsési u.  
Fogaras u. Kiskőszeg u. Pósa Lajos u. Vedres Márk u.  
Fráter Lóránt u. Kolbányi u. Rába u. Verőce u.  
Fülek u. Korpona u. Rimaszombat u. Versec u.  
Gábor Áron u. Ködmön u. Rozsnyó u. Vízakna u.  Somogyi László Szociális Szolgálat ellátási területének utcajegyzéke    

Aszparágusz u. Havanna u. 1-75-ig Sina Simon sétány
Barcsay u. Havanna u. 2-74-ig Sólyom u. 25-69-ig
Baross u. Hengersor u. Sólyom u. 20-70-ig
Bartha Lajos u. Hosszúház u. Szélmalom u. 1-49-ig
Bartók Lajos u. Hunyadi László u. Szélmalom u. 2-54-ig
Batthyány u. 1-75-ig Igaz u. Szent László u.
Batthyány u. 2-96-ig Iker tér Tiborc u.
Békéscsaba u. Iker u. Tövishát u.
Benedek Elek u. Ipacsfa u. Üllői út 311-377-ig
Benedekfalva u. Katona József u. Üllői út 383-493-ig
Berzsenyi u. Kemény Zsigmond u. Vándor Sándor u.
Bezerédi u. Kinizsi Pál u. Városház u. 1-57-ig
Bókay Árpád u. 1-73 Klapka György u. Városház u. 2-58-ig 
Bókay Árpád u. 2-80 Kolozsvár u. 2-14-ig Vaskút u. 24-36-ig
Csapó u. 17-21-ig Kosár u. Vaskút u. 25-51-ig  
Csapó u. 2-22-ig Kossuth Lajos u. 1-95-ig Vaslemez u.
Csáth Géza u. Kossuth Lajos u. 2-96-ig Vasvári Pál u. 1-31-ig
Csengery u. Közdűlő u. Vattagyár u.
Csontváry 2-62-ig Kriza János u. Visnyovszky L.u.
Csontváry u. 1-65-ig Liszt Ferenc köz Vörösmarty u.
Darányi u. 1-113-ig Liszt Ferenc u. Wlassics Gyula u. 1-67-ig
Darányi u. 2-114-ig Madách Imre u. 1-77-ig Wlassics Gyula u. 2-72-ig
Darus u. Madách Imre u. 2-82-ig  
Dembinszky u. 1-29-ig Makói u.  
Dembinszky u. 2-16-ig Margó Tivadar u. 2-252-ig  
Dembinszky u. 22-30-ig Mátyás király u.  
Dobozi u. 1-45-ig Méta u.  
Dobozi u. 2-44-ig Mikes Kelemen u.  
Dugonics u. Nyerges köz  
Endrődi Sándor u. Nyerges u.  
Eötvös u. 1-23-ig Parázs u. 1-37-ig  
Eötvös u. 2-30-ig Parázs u. 2-34-ig  
Erkel Ferenc köz Parázs u. 43-51-ig  
Erkel Ferenc u. Puskás Ferenc u.  
Est u. Reviczky Gyula u. 1-57-ig  
Fiatalság u. Reviczky Gyula u. 2-76-ig  
Goroszló u. Riesz Frigyes u.  
Gulipán u. 1-6-ig Sallai I. u.

Hír naptár

« Augusztus 2020 »
H K Sze Cs P Szo V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Csatlakozz közösségünkhöz