2022. évi rendeletek

Írta:  2022.01.04.

2022. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

 

 

1/2022. (III.09.) rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R001_2021ktsgvetés_mód.pdf

 

 

 

2/2022. (III.09.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

pdf2022R002_Térítésidíj_gyermek.pdf

 

 

 

3/2022. (III.09.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R003_térítésidíj_felnőtt.pdf

 

 

 

4/2022. (III.09.) rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R004_Eü_rendelet.pdf

 

 

 

5/2022. (III.09.) rendelet Budapest XVIII. kerületének Kerületi Építési Szabályzatáról

pdf2022R005_BP18_KESZ.pdf

 

 

 

6/2022. (III.09.) rendelet a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Kerületi Építési Szabályzatáról

pdf2022R006_BUD_KÉSZ.pdf

pdf2022R006_BUD_KÉSZ_3melléklet.PDF

 

 

 

7/2022. (III.09.) rendelet a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

pdf2022R007_igazgatási_szünet2022.pdf

 

 

 

8/2022. (III.09.) rendelet Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre közigazgatási területén a parkolóhelyek megváltásáról

pdf2022R008_ParkolóMegváltás.pdf

 

 

 

9/2022. (III.09.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R009_Vagyonrend.pdf

 

 

 

10/2022. (V.30.) rendelet az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

pdf2022R010_zárszámadás2021évről.pdf

 

 

 

11/2022. (V.30.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R011_2022ktsgvetés_mód.pdf

 

 

 

12/2022. (V.30.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R012_Szocrendelet.pdf

 

 

 

13/2022. (V.30.) rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R013_jelképek.pdf

 

 

 

14/2022. (V.30.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R014_SZMSZ.pdf

 

 

 

15/2022. (V.30.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R015_Tiszteletdíj.pdf 

 

 

 

16/2022. (VII.28.) rendelet  a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

pdf2022R016_partnerségi_egyeztetés.pdf

 

 

 

17/2022. (X.03.) rendelet  a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X. 12.) önkormányzati rendeleti rendelet módosításáról

 pdf2022R017_kitüntetési.pdf

 

 

 

 

18/2022. (XI.03.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R018_2022ktsgvetés_mód.pdf

 

 

 

19/2022. (XI.03.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R019_Közterület.pdf

 

 

 

20/2022. (XI.03.) rendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól

pdf2022R020_tervtanács.pdf

 

 

 

21/2022. (XI.03.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R021_vagyonrendelet.pdf

 

 

 

22/2022. (XI.03.) rendelet a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló 19/2012. (V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R022_Társasházi.pdf

 

 

 

23/2022. (XI.03.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R023_beruházási.pdf

 

 

 

 

24/2022. (X.28.) rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, település tisztaságáról és a fák védelméről szóló 28/2012. (VI.07) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R024_Környezetvédelmi.pdf

 

 

 

25/2022. (XI.03.) rendelet a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R025_Adórendelet2023január1től.pdf

 

 

 

26/2022. (XI.03.) rendelet a települési adókról

pdf2022R026_Települési_adó2023január1től.pdf

 

 

 

27/2022. (XI.03.) rendelet a 2023. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 7/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R027_igazgatási_szünet2022_és_2023.pdf

 

 

 

28/2022. (XI.03.) rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2022R028_jelképek.pdf 

 

 

 

 

29/2022. (XI.30.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R029_kitüntetési.pdf

 

 

 

 

30/2022. (XII.06.) rendelet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

pdf2022R030_ktsgvetés2023.pdf

 

 

 

 

31/2022. (XII.05.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R031_Szmsz2023január1től.pdf

 

 

 

 

32/2022. (XII.05.) rendelet a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 37/2012. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R032_Közterület-felügyelet2023január1től.pdf

 

 

 

33/2022. (XII.01.) rendelet a településkép védelméről

pdf2022R033_településképvédelmi2023január1től.pdf

 

 

34/2022. (XII.05.) rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

pdf2022R034_Közművelődési.pdf

 

 

 

35/2022. (XII.05.) rendelet a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R035_civil.pdf

 

 

 

36/2022. (XII.05.) rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R036_Lakásrendelet2023január1től.pdf

 

 

 

 

37/2022. (XII.01.) rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R037_anyakönyvi2023január1től.pdf

 

 

38/2022. (XII.05.) rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 22/2013. (VII. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2022R038_közösségi2023január4től.pdf

 

 

39/2022. (XII.01.) rendelet a települési adókról szóló 26/2022. (XI. 03.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

pdf2022R039_Települési_adó_eltérő_szöveggel.pdf

Szervező pestszentlorinc szentimre logo

Együttműködő Partnerek hugbc logo abud logo