Elemek szűrése dátum szerint: csütörtök, 09 május 2019

Rendhagyó jótékonysági kampány indult a leukémiás gyermekekért.

Kategória: TV18

MeghívópdfMH0516.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0516_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0516.pdf 

 

 

Napirendi pontok:

 

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról (58.)pdfKT-58.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 58kieg1pdfKT-58kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (60.) pdfKT-60.pdf

rendkívüli eljárással

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

60kieg1 pdfKT-60kieg1.pdf

 

3. Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (39.) pdfKT-39.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4. Rendeletalkotás településrendezési feladat megvalósítása érdekében (59.)pdfKT-59.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása (37.)pdfKT-37.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester 

 

6. Nyilatkozat kiadása a Vilmos Endre Sportcentrum területén futócsík építéséhez (49.)pdfKT-49.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

49kieg1pdfKT-49kieg1.pdf

 

7. Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáló Kft. Közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása (46.) pdfKT-46.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8. Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő megállapodások jóváhagyása a Budapest XVIII. kerület 151126/56 és 151126/57 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett beruházáshoz és használatukhoz kapcsolódóan (53.)pdfKT-53.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

53kieg1pdfKT-53kieg1.pdf

53kieg2pdfKT-53kieg2.pdf

53kieg3pdfKT-53kieg3.pdf

 

9. 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés (51.)pdfKT-51.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: Madarassy Judit Csibész intézményvezetője, Marton Attiláné EBI intézményvezetője

 

10. Döntés napelemes rendszerek telepítésére vonatkozó pályázat kiírásáról társasházak és lakásszövetkezeti lakóházak részére (64.)pdfKT-64.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester, Csabafi Róbert önkormányzati képviselő

 

11. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda, a Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda és a Pestszentlőrinci Robogó Óvoda Alapító Okiratának módosítása (54.)pdfKT-54.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

12. A Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítása (36.)pdfKT-36.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester   

 

13. A Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményi átszervezések véleményezése (63.)pdfKT-63.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ)

 

14. Kerületünkben emlékhely állítása a kommunizmus áldozatainak tiszteletére (38.)pdfKT-38.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

 

15A Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (43/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Böröczki Zoltánné pályázó

 

16. A Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (44/Z/)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Debreceni Józsefné pályázó

 

17. A Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (57/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Vecsei Brigitta pályázó

 

18. A Pestszentlőrinci Csemete Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása (45/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Németh Jenőné pályázó

 

19. Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása (56/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

20. Pestszentimrei Közösségi Ház intézményvezetői álláspályázatok elbírálása (55/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Lipcseyné Horváth Ágnes, Ódor Katalin

 

21. Döntés „Semmelweis Díj” elismerés adományozásáról (41/Z)

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester  

 

22. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása (52/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

23. Budapest, XVIII. kerület 140479 hrsz.-ú, természetben a 1188 Budapest, Kisfaludy u. 35/C. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal (47/Z.)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

24. A BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolója (48.)pdfKT-48.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Dr. Jánosik István c.r. ezredes, kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

25Beszámoló a Dél-pesti Katasztrófavédelem Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi munkájáról (50.)pdfKT-50.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Dr. Bakos Gyula tü. ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető, Tordai László tü. őrnagy – XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka

 

26. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolója (61.)pdfKT-61.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Oláh Csaba intézményvezető - Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

 

27. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportjának tevékenységéről, az elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentés a 2018. évről (42.)pdfKT-42.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

28. Közalapítványok beszámolója (35.)pdfKT-35.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

 

29. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása (62.)pdfKT-62.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila – a KFT ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

 

30. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2018. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2018. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása (65.)pdfKT-65.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Méhész Tamásné könyvvizsgáló, Banyár László vezérigazgató, Törő Lajos gazdasági igazgató

65kieg1pdfKT-65kieg1.pdf

 

31. A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2018. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása (66.)pdfKT-66.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Werner Péter vezérigazgató

 

32. Interpellációk

- Int01: „Meddig szennyezhet még az illegális betonüzem?” (Kőrös Péter önkormányzati képviselő interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző asszonyhoz)pdfInt-01.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter önkormányzati képviselő

  

- Int02: „Ilyenkor ki a felelős?” (Kőrös Péter önkormányzati képviselő interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző asszonyhoz)

Előterjesztő: Kőrös Péter önkormányzati képviselőpdfInt-02.pdf

 

 

33. Kérdések

 

34. Tájékoztatók, bejelentések

 Taj01.: Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2018. évi tevékenységéről (Taj01/40)pdfTaj01-40.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Haintz Andrea tisztifőorvos

 

Sürgősségi napirendek:

S1. A Budapest, XVIII. Ker. Pestszentimre Vasútállomás térségében P+R Parkoló létesítésével kapcsolatos döntések

(S1-67)pdfS1-67.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S2. Budapest XVIII. Kerület belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása építés kapcsán új beruházási alapokmány elfogadása (S2-68)pdfS2-68.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S3. A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi éves beszámolójának elfogadása (S3-69)pdfS3-69.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 S3kieg1pdfS3kieg1.pdf

 

 

Kategória: 2019 május

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2019. május 14-én (kedden) 8.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0514_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0514_OKSIB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0514_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról KT-58pdfKT-58.pdf

pdfKT-58kieg1

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-60pdfKT-60.pdf

pdfKT-60kieg1

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata  által fenntartott  Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda,  a Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda és a Pestszentlőrinci Robogó Óvoda  Alapító Okiratának módosítása KT-54pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

4./ A Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának  módosítása KT-36pdfKT-36.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5./ Közalapítványok  beszámolója KT-35pdfKT-35.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

6./ A Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményi átszervezések véleményezése KT-63pdfKT-63.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc

7./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-18pdfOKSIB-18.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Szántai Luca, Tóth Noa Beatrix, Tóth Lea Beatrix, Csorvási Soma László, Gondán György, Számadó Máté, Molnár Farkas Márk, Balázs Ildikó

8./ Malév SC 2018. évi beszámolója OKSIB-14pdfOKSIB-14.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Mihály ügyvezető, Domokos Ádám elnök

9./ Beszámoló a Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület 2018. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-13pdfOKSIB-13.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Juhász József elnök

10./ Közművelődési intézmények 2018. évi szakmai beszámolói OKSIB-17pdfOKSIB-17.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ódor Katalin, Heilauf Zsuzsa, Varga Ferenc

11./ A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pesti Régió XVIII/3. Lőrinci Nagykönyvtár támogatása OKSIB-16pdfOKSIB-16.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Sóron Ildikó régióigazgató

12./ A Pestszentlőrinci Hétszínvirág  Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-43 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Böröczki Zoltánné pályázó

13./ A Pestszentlőrinci Cseperedő  Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-44 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Debreceni Józsefné pályázó

14./ A Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-57 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Vecsei Brigitta pályázó

15./ A Pestszentlőrinci Csemete  Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-45 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Németh Jenőné pályázó

16./ Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása KTZ-56 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

17./ Pestszentimrei Közösségi Ház intézményvezetői álláspályázatok elbírálása KTZ-55 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Lipcseyné Horváth Ágnes, Ódor Katalin

18./ A kerületi sportegyesületek és iskolai diáksportkörök támogatására kiírt pályázatok elbírálása OKSIB-19/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

19./ A Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői megbízások véleményezése OKSIB-15/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója), Hakkel Edina, Kasznár Zsuzsanna, Novák Csilla Irén

20./ Egyebek

 

 

Kategória: 2019 május

Tulajdonosi Bizottság 2019. május 15-i (szerda) 15.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH0515_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0515_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0515_TUL.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról Kt-58

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-58.pdf

 pdfKT-58kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-60

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-60.pdf

 pdfKT-60kieg1.pdf

 

3.) Nyilatkozat kiadása a Vilmos Endre Sportcentrum területén futócsík építéséhez Kt-49

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-49.pdf 

 pdfKT-49kieg1.pdf

 

4.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáló Kft. közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-46

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-46.pdf

 

5.) Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő megállapodások jóváhagyása a Budapest XVIII. kerület 151126/56 és 151126/57 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett beruházáshoz és használatukhoz kapcsolódóan Kt-53

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-53.pdf

 pdfKT-53kieg1.pdf

 

6.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása Kt-62

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

                    Simon Balázs gazdasági igazgató

 pdfKT-62.pdf

 

7.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2018. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2018. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Kt-65

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

                     Méhész Tamásné könyvvizsgáló

                    Törő Lajos gazdasági igazgató

 pdfKT-65.pdf

 pdfKT-65kieg1.pdf

 

8.) A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2018. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása Kt-66

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Werner Péter vezérigazgató

 pdfKT-66.pdf

 

9.) „Közterületi játszóeszközök 2019. évi szabványosítási munkálatai” beruházási alapokmányának elfogadása Tul-27

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-27.pdf

 

10.) „Intézmények (óvodák) területén lévő játszóeszközök 2019. évi szabványosítási munkálatai” beruházási alapokmányának elfogadása Tul-26

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-26.pdf

 

11.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2019/20. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz Tul-38

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-38.pdf

 

12.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-31

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-31.pdf

 

13.) Budapest Főváros XVIII. kerület (151126/48) hrsz-ú közterület egy részének autómosó céljára történő használta Tul-28

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-28.pdf

 

14.) Budapest XVIII. kerület Gyékény tér 1. sz. alatti (148820) hrsz-ú közterületen lévő felépítmény közterület-használata Tul-20

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-20.pdf

 

15.) Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/111) hrsz-ú közterület használata Tul-21

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-21.pdf

 

16.) Magyar Posta Zrt. által Budapest XVIII. kerületben üzemeltetett levélgyűjtő szekrények közterület-használata Tul-23

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-23.pdf

 

17.) Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utca (152178) hrsz-ú közterületen lévő épület közterület-használata Tul-35

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-35.pdf

 

18.) Budapest XVIII. kerület Kézműves utcában elhelyezkedő 152180/16 helyrajzi szám alatti közterület egy részének közösségi kertként történő használata Tul-22

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-22.pdf

 

19.) Budapest XVIII. kerület (155753) hrsz-ú, természetben a Budapest XVIII. kerület Tóth Árpád utcában lévő közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő sziget közterület-használati engedélye Tul-36

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-36.pdf

 

20.) Budapest Főváros XVIII. kerület Bartók Lajos utca 3-7. számú társasház előtti (152148) hrsz-ú közterület 457 m2-es részének használata Tul-39

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-39.pdf

 

21.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Szélső utca 55/b. ingatlan ügyében Tul-40

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-40.pdf

 

22.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 145111/275 és 145111/276 hrsz-ú ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-29

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-29.pdf

 

23.) Budapest, XVIII. kerület 159804/0/A/4 hrsz-ú, természetben 1185 Budapest, Beregszász u. 7. fsz. 4. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-30/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

24.) Budapest, XVIII. kerület 140479 hrsz-ú, természetben a 1188 Budapest, Kisfaludy u. 35/C. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Kt-47/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

25.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (157632) hrsz.-ú közterület egy részének használatáról Tul-24/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

26.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-25/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

27.) Bérleti jog felmondása (költségalapú lakbért nem fizetők esetében) Tul-32/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

28.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-37/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

29.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-34/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

30.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-33/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

31.) Egyebek

 

 

 

Helyszíni kiosztású anyag:

H1.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-41/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

 

 

 

Kategória: 2019 május

A Népjóléti Bizottság 2019. május 13-án (hétfőn) 17 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0513_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK_0513_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0513_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról KT-58pdfKT-58.pdf

pdfKT-58kieg1

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-60pdfKT-60.pdf

pdfKT-60kieg1

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-39pdfKT-39.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

4./ 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés KT-51pdfKT-51.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Madarassy Judit Csibész intézményvezetője, Marton Attiláné EBI intézményvezetője

5./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása KT-62pdfKT-62.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila, a Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs, a Kft. gazdasági igazgatója

6./ Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2018. évi tevékenységéről KT-40/Táj.01pdfTaj01-40.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Haintz Andrea tisztifőorvos

7./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-26pdfNB-26.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8./ A Félúton Alapítvány beszámolója a 2018. évi szakmai munkáról NB-19pdfNB-19.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

9./ A Tiszta Forrás Alapítvány beszámolója a 2018. évi szakmai munkáról NB-18pdfNB-18.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Urbán-Mihály Edit Angéla, a Tiszta Forrás Alapítvány XVIII. kerületi intézményvezetője

10./ Szociális Szolgálatok 2018. évi szakmai munkájának értékelése NB-28pdfNB-28.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

11./ Gyöngyvirág Szociális Szolgálat fogyatékos nappali ellátás 2019. évi nyári zárva tartási rendje

NB-23pdfNB-23.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12./ Döntés „Semmelweis Díj” elismerés adományozásáról KTZ-41 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KTZ-52 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (1 év)

NB-17/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (5 év)

NB-27/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-31/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17./ Jogcím nélküli lakáshasználók részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása

NB-20/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18./ Bérleti jog felmondása (szociális alapú lakbért nem fizető esetében) NB-24/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

19./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-29/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

20./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-21/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

21./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-22/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

22./ Hozzájárulás Dr. Takács Valéria felnőtt háziorvosként történő foglalkoztatásához

NB-16/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Dr. Takács Valéria

23./ Döntés „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél”  adományozásáról NB-25/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

24./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-30/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

25./ Egyebek

 

Kategória: 2019 május

Táblás ház a baptistáknál júniustól októberig.

Kategória: Civil

Megint a „miénk” lesz az Élő rózsafüzér két szakasza.

Kategória: Civil

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2019. május 15-i ülése

 

Meghívó pdfMh20190515_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20190515_TUK_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20190515_TUK.pdf 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról KT-58. pdfKT-58.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

KT-58/kieg1. pdfKT-58kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-60. pdfKT-60.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

KT-60/kieg1. pdfKT-60kieg1.pdf 

 

3.) Rendeletalkotás településrendezési feladat megvalósítása érdekében KT-59. pdfKT-59.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4.) Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-39. pdfKT-39.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5.) Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása KT-37. pdfKT-37.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

6.) Budapest XVIII. kerületi civil szervezetek támogatása TÜK-4. pdfTÜK-4.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

7.) Budapest XVIII. kerületi egyházak támogatása TÜK-5. pdfTÜK-5.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

8.) Döntés „Semmelweis Díj” elismerés adományozásáról KT-41/Z - zárt ülés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9.) Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása KT-56/Z - zárt ülés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10.) Döntés „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozásáról TÜK-6/Z - zárt ülés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11.) Egyebek

 

 

Kategória: 2019 május

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2019. május 13-án (hétfő) 18:00 órakor  tartandó ülése

 

Mehívó: pdfMH0513_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK0513_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV0513_PEB.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról Kt-58  pdfKT-58.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

Kt-58kieg1 pdfKT-58kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-60 pdfKT-60.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

Kt-60kieg1 pdfKT-60kieg1.pdf

 

3.) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportjának tevékenységéről, az elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentés a 2018. évről Kt-42 pdfKT-42.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása Kt-62 pdfKT-62.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila, Simon Balázs

 

5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2018. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2018. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Kt-65  pdfKT-65.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Méhész Tamásné könyvvizsgáló, Banyár László vezérigazgató, Törő Lajos gazdasági igazgató

 

6.) A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2018. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása Kt-66 pdfKT-66.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Werner Péter vezérigazgató

 

7.) Beszámoló a Félúton Alapítvány 2018. évi szolgáltatásáról Peb-6pdfPEB-6.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

 

8.) A Tiszta Forrás Alapítvány beszámolója a 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról Peb-5 pdfPEB-5.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Urbán-Mihály Edit Angéla a Tiszta Forrás Alapítvány XVIII. Kerületi intézményvezetője

 

9.) Az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó éves közbeszerzési statisztikai összegzése Peb-7 pdfPEB-7.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10.) Egyebek

 

Kategória: Május

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2019. május 14-i (kedd) 10:00 órakor tartandó ülése

 

MeghívópdfMH0514_PVO.pdf

Határozat-kivonatpdfHKV0514_PVO.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0514_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról. KT-58pdfKT-58.pdf

KT-58kieg1.pdfKT-58kieg1.pdf

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-60pdfKT-60.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

KT-60kieg1.pdfKT-60kieg1.pdf

3.) „Közterületi játszóeszközök 2019. évi szabványosítási munkálatai” beruházási alapokmányának elfogadása. PVÖ-02pdfPVÖ-02.pdf

4.) „ Intézmények (óvodák) területén lévő játszóeszközök 2019. évi szabványosítási munkálatai" beruházási alapokmányának elfogadása. PVÖ-03pdfPVÖ-03.pdf

5.) Egyebek

 

Kategória: 2019 május