Hatósági Főosztály nyomtatványai

Írta:  2015.09.13.

TÁJÉKOZTATÓ

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet alatti engedélyköteles tevékenységek, valamint az ellenőrzött bejelentések eljárás lefolytatásainak szabályait módosította.Az engedélyköteles tevékenység, valamint az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint az e-mail útján megtett bejelentés. Az e-mail útján tett bejelentést az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kell megküldeni, amely a beérkező bejelentésről automatikus visszaigazolást küld.A bejelentésnek az engedélykérelemre vonatkozó - jogszabályban előírt - adatokat kell tartalmaznia.A bejelentést a hatóság a jogszabályban előírt határidőn belül elbírálja, melyről értesítést küld a bejelentő részére.

 

Igazgatási Osztály

Állattartási engedély iránti kérelem Letöltés

Ebtenyésztés iránti engedély Letöltés

Ebösszeíró adatlap Letöltés

Ebösszeírás tájékoztatója Letöltés

Működési engedély iránti kérelem/Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról Letöltés

Napi fogyasztási cikket árusító üzlet bejelentése Letöltés

Nyilatkozat (a működési engedély jogosultjának személyében történő változás esetén) Letöltés

Zenés, táncos rendezvény bejelentése Letöltés

Nyilatkozat (A telepengedély jogosultjának személyében történő változás esetén) Letöltés

Kérelem telepengedélyköteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséhez Letöltés

A bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés adatlap Letöltés

Üzlet megszűnésének bejelentése Letöltés

Ipari/szolgáltató tevékenység befejezésének bejelentése Letöltés

Bejelentés kereskedelmi tevékenység befejezéséről Letöltés

Az üzletben forgalmazott termékkörök módosításának bejelentése Letöltés

Szálláshely-szolgáltató tevékenység bejelentése Letöltés

Nyitvatartási idő módosítás bejelentése Letöltés

Központi címregiszterrel kapcsolatos kérelem Letöltés

 

Adó Osztály

Adóigazolás iránti kérelem Letöltés

Kitöltési útmutató a telek- és építményadó nyomtatványokhoz Letöltés

Építményadó 2015. Letöltés

Építményadó 2016. Letöltés

Építményadó 2017. Letöltés

Építményadó 2018. Letöltés

Építményadó 2019. Letöltés

Építményadó 2020. Letöltés

ADATBEJELENTÉS a reklámhordozó utáni építményadóról 2018 Letöltés

ADATBEJELENTÉS a reklámhordozó utáni építményadóról 2019Letöltés

ADATBEJELENTÉS a reklámhordozó utáni építményadóról 2020 Letöltés

Meghatalmazás Letöltés

Adó- és értékbizonyítvány kérelem Letöltés

Adó-és értékbizonyítvány kiállítására vonatkozó ügymenetleírás Letöltés

Telekadó 2015. Letöltés

Telekadó 2016. Letöltés

Telekadó 2017. Letöltés

Telekadó 2018. Letöltés

Telekadó 2019. Letöltés

Telekadó 2020. Letöltés

Bevallás az előrehozott helyi adóról 2018. Letöltés

Bevallás az előrehozott helyi adóról 2019. Letöltés

Bevallás az előrehozott helyi adóról 2020. Letöltés

Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó adatbejelentéséhez 2018. Letöltés

Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó adatbejelentéséhez 2019.Letöltés

Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó adatbejelentéséhez 2020.Letöltés

Bevallás a gépjárműadóról 2018 Letöltés

Bevallás a gépjárműadóról 2019 Letöltés

Bevallás a gépjárműadóról 2020 Letöltés

Egyéb adóügyi nyomtatványok

Túlfizetésre, téves befizetés visszatérítése, illetve átvezetés iránti iránti kérelem Letöltés

Jogi személy vagy egyéb szervezet fizetési könnyítési, mérséklési kérelme Letöltés

Természetes személy adózó valamint az adók módjára behajtandó köztartozás megfizetésére kötelezett személy részletfizetési kérelme Letöltés

Természetes személy adózó fizetési könnyítési kérelme Letöltés

Természetes személy adózó, valamint az adók módjára behajtandó köztartozás megfizetésére kötelezett személy mérséklési kérelme Letöltés

 

 

A magánfőzés szabályainak 2016. január 1-jét követő változásairól

Felhívás tájékoztató >>

A bejelentési és bevallási nyomtatványok letölthetőek innen:

Letöltés - Bejelentési nyomtatvány

Letöltés - Adóhatósági igazolás iránti kérelem

Anyakönyvi és Hagyatéki Osztály

pdfKérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt
pdfHagyatéki nyilatkozat

Építéshatósági Osztály

Az elektronikusan indított építéshatósági kérelem esetén az eljárási illetéket a következő bankszámlára kell átutalni:

10918001-00000002-39950996

vagy IBAN HU 29 1091 8001 00000002 3995 0996

A megjegyzés rovatban minden esetben kérjük az építési tevékenységgel érintett ingatlan címét és helyrajzi számát feltüntetni, ellenkező esetben a befizetés igazolása kétségessé válik. Nem minősül elektronikusan indított eljárásnak ha a kérelmet az ügyfél az ügyfélszolgálaton nyújtja be.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett vállalkozó kivitelezői névjegyzékről Az 1997. évi LXXVIII. Építési törvény 39. § (2) alapján üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) az folytathat,

  • akinek az építőipari kivitelezői tevékenység a tevékenységi körei között szerepel, továbbá
  • kivitelezési tevékenységhez alkalmas székhellyel, illetve telephellyel rendelkezik,
  • aki rendelkezik az általa folytatott kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel, vagy legalább egy vele tagsági, alkalmazott, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló (pl.: megbízás) ilyen szakképesítéssel rendelkező szakmunkással és
  • aki az 1997. évi LXXVIII. Étv. 39/A § alapján az építési hatósági engedélyhez kötött tevékenységek folytatása esetén felelős műszaki vezetői feladatok ellátására alkalmas személyt alkalmaz munkaviszonyban, tagsági, vagy megbízási jogviszonyban.

Minden vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni. Köteles továbbá az EGT tagállamokból, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező valamennyi szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenységét az MKIK -hoz bejelenteni.

Azon vállalkozások/vállalkozók, akik kivitelezői tevékenységüket 2009. október 1-je előtt már folytatták, illetve megkezdték, azok ezen bejelentésüket legkésőbb 2010. január 31-ig kötelesek megtenni. Azon vállalkozások/vállalkozók, akik kivitelezői tevékenységüket 2009. október 1-je után kezdik meg, azok bejelentésüket a kivitelezői tevékenység megkezdését követő, legkésőbb 5 munkanapon belül kötelesek megtenni.

A bejelentés módja:

Az elektronikus regisztrációs segítő szoftver segítségével az adatlapot ki kell tölteni, kinyomtatni, majd a cégszerű aláírás után postai úton be kell küldeni az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda - 1054 Budapest, Szabadság tér 7. címre.

Számítógéppel nem rendelkező ügyfelek vagy az MKIK-nál, vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen beszerezhető, nyomdai úton előállított nyomtatvány kitöltése és cégszerű aláírása után, postai úton nyújthatják be regisztrációs kérelmüket az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda 1054 Budapest, Szabadság tér 7. címre, vagy személyesen is benyújthatják valamennyi területi kereskedelmi és iparkamara ügyfélszolgálatán.

Letöltés - Napló összesítő lap

Hír naptár

« Január 2019 »
H K Sze Cs P Szo V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Csatlakozz közösségünkhöz