Elemek szűrése dátum szerint: vasárnap, 13 szeptember 2015

Műszaki Csoport

Csatorna közművesítés hozzájárulás megfizetése

pdfLetöltés

Csatorna közművesítés hozzájárulás részletfizetés iránti kérelem

pdfLetöltés

Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem díjfizetési adatlapja

pdfLetöltés

Kezdési (burkolatbontási) közútkezelői hozzájárulás kérelem

pdfLetöltés

Építéshatósági csoport

Környezetvédelmi Csoport

Panasz bejelentő űrlap

 pdfLetöltés

Fagallyazás iránti kérelem

docGallyazasi_kerelem.doc

pdfElektromos vezeték alatti gallyazás 1

pdfElektromos vezeték alatti gallyazás 7

Fakivágás iránti kérelem

pdfLetöltés - pdf

docxLetöltés - docx

Zajkibocsátási határérték kérelem 

pdfLetöltés

Vízjogi fennmaradási engedély tájékoztató és kérelem elhelyezése

pdfVízjogi fennmaradási engedéllyel kapcsolatos tájékoztató 2019

pdfAktualizált tájékoztató a települési önkormányzat jegyzőjének kutak engedélyezése

pdfKút fennmaradás 2018 kérelem

 

 

 

 

Kategória: Nyomtatványok

Vagyon- és Lakásgazdálkodási csoport

Közterület-használat iránti kérelem

Az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 2011. november 30-tól hatályos módosításai szerint az első fokú közigazgatási eljárásért 3000,- forint illetéket kell fizetni. Ez alapján a közterületek használatának engedélyezésére vonatkozó eljárások lefolytatásához is 3000,- forintos illetékfizetési kötelezettség merül fel a kérelmezők részéről. A kérelmet formanyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani, mely megtalálható itt:

pdfLetöltés

 

Lakásokkal kapcsolatos nyomtatványok

Vagyonnyilatkozat pdfLetöltés

Kérelem bérleti szerződés meghosszabbítására pdfLetöltés

Önkormányzati bérlakásba befogadás pdfLetöltés

Lakáscsere 2. pdfLetöltés

Adatlap lakáscsere szerződéshez pdfLetöltés

 

Formanyomtatvány társasházi törvényességi felügyeleti eljárás megindításához (tájékoztatóval együtt)

pdfLetöltés

 

Kategória: Nyomtatványok

Általános Igazgatási csoport

Állattartási engedély iránti kérelem Letöltés

Ebtenyésztés iránti engedély Letöltés

Ebösszeíró adatlap Letöltés

Ebösszeírás tájékoztatója Letöltés

Működési engedély iránti kérelem/Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról Letöltés

Napi fogyasztási cikket árusító üzlet bejelentése Letöltés

Nyilatkozat (a működési engedély jogosultjának személyében történő változás esetén) Letöltés

Zenés, táncos rendezvény bejelentése Letöltés

Nyilatkozat (A telepengedély jogosultjának személyében történő változás esetén) Letöltés

Kérelem telepengedélyköteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséhez Letöltés

A bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés adatlap Letöltés

Üzlet megszűnésének bejelentése Letöltés

Ipari/szolgáltató tevékenység befejezésének bejelentése Letöltés

Szálláshely-szolgáltató tevékenység bejelentése Letöltés

Nyitvatartási idő módosítás bejelentése Letöltés

Adócsoport

Adóigazolás iránti kérelem Letöltés

Kitöltési útmutató a telek- és építményadó nyomtatványokhoz Letöltés

Építményadó 2014. Letöltés

Építményadó 2015. Letöltés

Építményadó 2016. Letöltés

Építményadó 2017. Letöltés

Építményadó 2018. Letöltés

Építményadó 2019. Letöltés

ADATBEJELENTÉS a reklámhordozó utáni építményadóról 2018 Letöltés

ADATBEJELENTÉS a reklámhordozó utáni építményadóról 2019 Letöltés

Meghatalmazás Letöltés

Adó- és értékbizonyítvány kérelem Letöltés

Adó-és értékbizonyítvány kiállítására vonatkozó ügymenetleírás Letöltés

Telekadó 2014. január Letöltés

Telekadó 2014 február 1-jétől Letöltés

Telekadó 2015. Letöltés

Telekadó 2016. Letöltés

Telekadó 2017. Letöltés

Telekadó 2018. Letöltés

Telekadó 2019. Letöltés

Bevallás az előrehozott helyi adóról 2018.  Letöltés

Bevallás az előrehozott helyi adóról 2019. Letöltés

Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó adatbejelentéséhez 2018. Letöltés

Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó adatbejelentéséhez 2019.Letöltés

Bevallás a gépjárműadóról 2018 Letöltés

Bevallás a gépjárműadóról 2019 Letöltés

Egyéb adóügyi nyomtatványok

Túlfizetésre, téves befizetés visszatérítése, illetve átvezetés iránti iránti kérelem Letöltés

Jogi személy vagy egyéb szervezet fizetési könnyítési, mérséklési kérelme Letöltés

Természetes személy adózó valamint az adók módjára behajtandó köztartozás megfizetésére kötelezett személy részletfizetési kérelme Letöltés

Természetes személy adózó fizetési könnyítési kérelme Letöltés

Természetes személy adózó, valamint az adók módjára behajtandó köztartozás megfizetésére kötelezett személy mérséklési kérelme Letöltés

 

 

A magánfőzés szabályainak 2016. január 1-jét követő változásairól

Felhívás tájékoztató >>

A bejelentési és bevallási nyomtatványok letölthetőek innen:

Letöltés - Bejelentési nyomtatvány

Letöltés - Adóhatósági igazolás iránti kérelem

Anyakönyvi és hagyatéki csoport

Építéshatósági csoport

Az elektronikusan indított építéshatósági kérelem esetén az eljárási illetéket a következő bankszámlára kell átutalni:

10918001-00000002-39950996

vagy IBAN HU 29 1091 8001 00000002 3995 0996

A megjegyzés rovatban minden esetben kérjük az építési tevékenységgel érintett ingatlan címét és helyrajzi számát feltüntetni, ellenkező esetben a befizetés igazolása kétségessé válik. Nem minősül elektronikusan indított eljárásnak ha a kérelmet az ügyfél az ügyfélszolgálaton nyújtja be.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett vállalkozó kivitelezői névjegyzékről Az 1997. évi LXXVIII. Építési törvény 39. § (2) alapján üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) az folytathat,

 • akinek az építőipari kivitelezői tevékenység a tevékenységi körei között szerepel, továbbá
 • kivitelezési tevékenységhez alkalmas székhellyel, illetve telephellyel rendelkezik,
 • aki rendelkezik az általa folytatott kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel, vagy legalább egy vele tagsági, alkalmazott, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló (pl.: megbízás) ilyen szakképesítéssel rendelkező szakmunkással és
 • aki az 1997. évi LXXVIII. Étv. 39/A § alapján az építési hatósági engedélyhez kötött tevékenységek folytatása esetén felelős műszaki vezetői feladatok ellátására alkalmas személyt alkalmaz munkaviszonyban, tagsági, vagy megbízási jogviszonyban.

Minden vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni. Köteles továbbá az EGT tagállamokból, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező valamennyi szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenységét az MKIK -hoz bejelenteni.

Azon vállalkozások/vállalkozók, akik kivitelezői tevékenységüket 2009. október 1-je előtt már folytatták, illetve megkezdték, azok ezen bejelentésüket legkésőbb 2010. január 31-ig kötelesek megtenni. Azon vállalkozások/vállalkozók, akik kivitelezői tevékenységüket 2009. október 1-je után kezdik meg, azok bejelentésüket a kivitelezői tevékenység megkezdését követő, legkésőbb 5 munkanapon belül kötelesek megtenni.

A bejelentés módja:

Az elektronikus regisztrációs segítő szoftver segítségével az adatlapot ki kell tölteni, kinyomtatni, majd a cégszerű aláírás után postai úton be kell küldeni az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda - 1054 Budapest, Szabadság tér 7. címre.

Számítógéppel nem rendelkező ügyfelek vagy az MKIK-nál, vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen beszerezhető, nyomdai úton előállított nyomtatvány kitöltése és cégszerű aláírása után, postai úton nyújthatják be regisztrációs kérelmüket az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda 1054 Budapest, Szabadság tér 7. címre, vagy személyesen is benyújthatják valamennyi területi kereskedelmi és iparkamara ügyfélszolgálatán.

Letöltés - Napló összesítő lap

Kategória: Nyomtatványok
2015.09.13.

Nyomtatványok

Válassza ki az Önnek szükséges irodát, és tallózzon a dokumentumok között!

Elektronikus űrlapok eléréséhez kattintson ide!

Közigazgatási és Hatósági Iroda

Általános Igazgatási és Szabálysértési  Csoport

Állattartási engedélyek – Működési engedély iránti kérelem – Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról, végézéséről

Adócsoport

Építményadó és telekadó bevallások – Egyéb adóügyi nyomtatványok – Túlfizetésre, téves befizetés visszatérítése iránti kérelem

Anyakönyv és Népességnyilvántartási Csoport

Lakcímváltozások, adatszolgáltatások

Építéshatósági Csoport

Építésügyi hatósági engedély-kérelmek – Építési tevékenységhez kapcsolódó dokumentumok

Tovább a nyomtatványokhoz >>

Humánszolgáltatási Iroda

Tájékoztató a  szociális-, és gyámügyi feladatok az Önkormányzat és a Kerületi Hivatal közötti megosztásáról

docLetöltés

Szociálpolitikai Csoport

Rendkívüli települési támogatás – Méltányos rendkívüli települési támogatás – Lakhatást segítő támogatás – Egészségügyi támogatás – Hátralékcsökkentési támogatás – Köztemetés – Igazolás védendő fogyasztó részére - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény – Pénzbeli ellátás (gyámszülők részére) – Szociális önkormányzati bérlakás ügyek – Helyi lakásépítési (vásárlási) támogatások

 

Részletek és  nyomtatványok >>

Vagyon- és Lakásgazdálkodási Iroda

Vagyon- és Lakásgazdálkodási csoport

Közterület-használat iránti kérelem – Reklámtábla kihelyezése iránti kérelem
Önkormányzati bérlakásba befogadás – Lakáscsere - Bérleti szerződés meghosszabbítása

Tovább a nyomtatványokhoz >>

Műszaki, Építéshatósági és Környezetvédelmi Iroda

Műszaki Csoport

Csatorna közművesítéssel kapcsolatos dokumentumok – Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelmek

Építéshatósági csoport

Környezetvédelmi Csoport

Fagallyazás iránti kérelem – Fakivágás iránti kérelem

Tovább a nyomtatványokhoz >>

 

Az ügyintézés elkezdéséhez, kattintson ide!

A részönkormányzat működése: 2014. XI. 25.

A részönkormányzat tagjai:

 • Bauer Ferenc elnök (önkormányzati képviselő - FIDESZ-KDNP)
 • Csabafi Róbert alelnök (önkormányzati képviselő - FIDESZ-KDNP)
 • Pándy Tamás civil alelnök (dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság)
 • Dámsa József Lajos (önkormányzati képviselő - FIDESZ-KDNP)
 • Kassai Dániel (önkormányzati képviselő - LMP)
 • Makai Tibor (önkormányzati képviselő - JOBBIK)
 • Torma Beáta (önkormányzati képviselő - FIDESZ-KDNP)
 • Czellahó László (Református Egyház)
 • Ujvári Miklósné (Együtt Pestszentimréért Egyesület)
 • Teleki Sándor (Belsőmajor Lakópark Egyesület)
 • Perge László

Bizottság működése: 2014. XI. 25.

Bizottság tagjai:

 • Kádár Tibor elnök (FIDESZ-KDNP)
 • Hartaházi Miklós alelnök (JOBBIK)
 • Tóth Kálmán (FIDESZ-KDNP)
 • Dámsa József Lajos (FIDESZ-KDNP)
 • Kőrös Péter (MSZP)
 • Balásfalvi András (FIDESZ-KDNP)
 • Nagy János

Bizottság működése: 2014. XI. 25.-

Bizottság tagjai:

 • Makai Tibor elnök (JOBBIK)
 • Kádár Tibor alelnök (FIDESZ-KDNP)
 • Havasi Zoltán (FIDESZ-KDNP)
 • Mérő Péter Ferenc (EGYÜTT 2014)
 • Harangi Fülöp (FIDESZ-KDNP)
 • Ternyák András
 • Monostori Attila

Bizottság működése: 2014. XI. 25.-

Bizottság tagjai:

 • Tóth Kálmán elnök (FIDESZ-KDNP)
 • Kőszegi János alelnök (FIDESZ-KDNP)
 • Havasi Zoltán (FIDESZ-KDNP)
 • Petrovai László (Párbeszéd Magyarországért)
 • Erdődy Viktor (BKIK XVIII. kerület)
 • Mester Attila (JOBBIK) - 2016. szeptember 13-tól
 • Mogyorósiné Dr. Pécsi Ildikó

Bizottság működése: 2014. XI. 25.-

Bizottság tagjai:

 • Kassai Dániel elnök (LMP)
 • Torma Beáta alelnök (FIDESZ-KDNP)
 • Csabafi Róbert (FIDESZ-KDNP)
 • Makai Tibor (JOBBIK)
 • Gera Imre (2015. január 1-től)
 • Papp Krisztián
 • Konrád József

Bizottság működése: 2014. XI. 25.-

Bizottság tagjai:

 • Kőszegi János elnök (FIDESZ-KDNP)
 • Bauer Ferenc alelnök (FIDESZ-KDNP)
 • Havasi Zoltán (FIDESZ-KDNP)
 • Dr. Sántha Gábor ((FIDESZ-KDNP-Nemzeti Fórum)
 • Banga Zoltán (LMP) 2015. május 19-től
 • Lugosi Józsefné (JOBBIK) 2016. szeptember 13-tól
 • Somody László (Párbeszéd Magyarországért) 2017. február 23-tól

Hír naptár

« Október 2019 »
H K Sze Cs P Szo V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Csatlakozz közösségünkhöz