Elemek szűrése dátum szerint: csütörtök, 08 február 2018

MeghívópdfMH0212_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0212_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0212_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-30pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2, Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-11pdfKT-11.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3, Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerület Alacskai út (gyáli Határ út) – Boronás utca – Kerékvágás utca – Aratás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (72/b számú KÉSZ)

KT-13pdfKT-13.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4, Döntés a Budapest XVIII. Kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről

KT-17pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5, Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendeletének a 8. számú, a 85. számú és a 100. számú szabályozási tervvel kapcsolatos felülvizsgálatáról

KT-21pdfKT-21.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, Döntés pályázatokkal kapcsolatban

KT-28pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

7, „Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum területén található Sport és Ifjúsági szálló felújítása és belső átalakítása” beruházási alapokmányának elfogadása

KT-33pdfKT-33.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8, "Bambi Bölcsőde épületének homlokzat és lapostető hőszigetelése, valamint konyha felújítása" építés beruházási alapokmányának elfogadása

KT-22pdfKT-22.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9, „Budapest XVIII. Kerület Lakatos utca - Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezetének rendezése” Beruházási Alapokmány módosításának elfogadása

KT-15pdfKT-15.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10, Együttműködési megállapodások aláírása e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítése céljából

KT-26pdfKT-26.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11, Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló

KT-25pdfKT-25.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12, „Ady Endre utca (a Törvény u. – Vezér u. közötti szakasz) (141153) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-3pdfTF-3.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13, „Vörösmarty utca (a Barta Lajos u. – Reviczky u. közötti szakasz) (151275) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-4pdfTF-4.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14, „Kassa Utcai Általános Iskola sátorborítású tornaterem és hozzá kapcsolódó öltöző felújítási munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-8pdfTF-8.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15, „Térfigyelő rendszer felújítása a Havanna lakótelepen” építési beruházási alapokmány elfogadása

TFFB-7pdfTF-7.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16, Budapest Főváros XVIII. kerület Gyékény tér 1. szám alatti (148820) hrsz.-ú közterület használata

TFFB-6pdfTF-6.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17, Budapest Főváros XVIII. kerület (152172/29) hrsz.-ú közterületen lévő pavilon közterület-használata

TFFB-2pdfTF-2.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18, Budapest Főváros XVIII. kerület (151159/39) hrsz.-ú (Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő) közterület használata

TFFB-5pdfTF-5.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19, Egyebek

 

Helyszíni kiosztású anyagok:

H1. Döntés a COMPETE4SECAP projektben való részvételrő

KT-18pdfKT-18.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

Kategória: 2018 február

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. február 13-i (kedd) 09:30 órai kezdettel tartandó ülése

 

Meghívó pdfMH0213_PVO.pdf

HatározatkivonatpdfHK0213_PVO.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0213_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-30 pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) Döntés a Budapest XVIII. Kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről. KT-17 pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban. KT-28 pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

4.) Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló. KT-25 pdfKT-25.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5.) "Ady Endre utca (a Törvény u.-Vezér u. közötti szakasz) (141153) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása" építés beruházási alapokmányának elfogadása. PVÖ-01 pdfPVO-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6.) Egyebek

 

Helyszíni kiosztású előterjesztések:

H1.) Döntés a COMPETE4SECAP projektben való részvételről. KT-18 pdfKT-18.pdf

H2.) Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendeletének a 8. számú, a 85. számú és a 100. számú szabályozási tervvel kapcsolatos felülvizsgálatáról. KT-21  pdfKT-21.pdf 

 

Kategória: 2018 február

Ujfalussy István festményeiből nyílt kiállítás február 5-én a PIK Galériában.

Kategória: Kultúra

MeghívópdfMH0215.pdf

Határozat-kivonat (AN)pdfHK0215_KT_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0215_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

 1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (30.)pdfKT-30.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 30kieg1 - könyvvizsgálói feljegyzéspdfKT-30kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról (24.)pdfKT-24.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester  

 

3. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (12.)pdfKT-12.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 1.) rendelet módosításáról (11.)pdfKT-11.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (7.)pdfKT-7.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6. Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerület Alacskai út (gyáli Határ út) - Boronás utca - Kerékvágás utca - Aratás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (72B. számú KÉSZ) (13.)pdfKT-13.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (23.)pdfKT-23.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8.Rendeletalkotás a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról (14.)pdfKT-14.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14kieg1pdfKT-14kieg1.pdf

 

9. Rendeletalkotás a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről (6.)pdfKT-6.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10.Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről (17.)pdfKT-17.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11. Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendeletnek a 8. számú, a 85. számú és a 100. számú szabályozási tervvel kapcsolatos felülvizsgálatáról (21.)pdfKT-21.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. Döntés pályázatokkal kapcsolatban (28.)pdfKT-28.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. Döntés a COMPETE4SECAP projektben való részvételről (18.)pdfKT-18.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14. "Deák Ferenc "Bamba" Sportcentrum területén található Sport és Ifjúsági szálló felújítása és belső átalakítása" építés beruházási alapokmányának elfogadása (33.)pdfKT-33.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15. "Bambi Bölcsőde épületének homlokzat és lapostető hőszigetelése, valamint konyha felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása (22.)pdfKT-22.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16. "Budapest XVIII. Kerület Lakatos utca - Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezetének rendezése” Beruházási Alapokmány módosításának elfogadása (15.)pdfKT-15.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17. Döntés településrendezési szerződés megszüntetéséről (31.) pdfKT-31.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

18.Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest III. kerület Szakóca utca 2. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan (32.)pdfKT-32.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19. Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2017. évi döntésekről (29.)pdfKT-29.pdf

 rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

20. Együttműködési megállapodások aláírása e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítése céljából (26.)pdfKT-26.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

21. A Kiemelt Sportágfejlesztési Program kerékpáros pályaépítési program módosítása (27.)pdfKT-27.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

rendkívüli eljárással!

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

22. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott 5 óvoda Alapító Okiratának módosítása (8.)pdfKT-8.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

KT-8kieg1 - 11-12. határozatpdfKT-8kieg1.pdf

 

23. Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. februári ülésére (34).pdfKT-34.pdf

 Előterjesztő: Kőrös Péter frakcióvezető

 

24. A 2018. évi helyi kitüntetési javaslat posztumusz „Pro-Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre” díjra (10/Z) Zárt ülés!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

25. Döntés a Budapest 15. számú országgyűlési egyéni választókerület Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról (19/Z) Zárt ülés!

 Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

 • 26. Döntés a Budapest 15. számú országgyűlési egyéni választókerület szavazatszámláló bizottságai tagjainak és póttagjainak megválasztásáról (20/Z.) Zárt ülés!
 • Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

   

  27. Pestszentlőrinci Vándor Óvoda vezetőjének nyugdíjazás miatt történő felmentése

  (9/Z) Zárt ülés!

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  Meghívott: Szlezákné Czirják Judit

   

  28. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

  (16/Z) Zárt ülés!

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

   

  29. Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló (25.)pdfKT-25.pdf

  rendkívüli eljárással!

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

  30. Interpellációk

   

  31. Kérdések

  • Kerd01: A Városinfo 18 Nonprofit Kft. működésének, működtetésének jogszerűsége (Makai Tibor kérdése dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző asszonyhoz)pdfKerd-01.pdf

  kerd01-valasz pdfKerd-01-valasz.pdf


  32.Tájékoztatók, bejelentések


  Sürgősségi előterjesztések:


          •  S1.: A Péterhalmi-erdő 100 %-os állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba kérése és vétele (35.)pdfS1-35.pdf

          Előterjesztő: Makai Tibor képviselő

   

  • S2.: A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.” éves beszámolójának elfogadása (36.)pdfS2-36.pdf

         Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

  • S3.: A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.” (alperes) és Iváncsics Judit (felperes) közötti egyezségi megállapodás megkötése (37/Z)

          Zárt ülés!

         Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   

   

   

  Kategória: 2018 február

  Tulajdonosi Bizottság 2018. február 14-i (szerda) 16.30 órakor kezdődő ülése

  Meghívó pdfMH0214_TUL.pdf

  Határozat-kivonat pdfHK0214_TUL_AN.pdf

  Jegyzőkönyv pdfJKV0214_TUL.pdf

   

  Napirendi pontok:

  1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-30

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   pdfKT-30.pdf

  pdfKT-30kieg1.pdf

  2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-11

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   pdfKT-11.pdf

  3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-7

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   pdfKT-7.pdf

  4.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban Kt-28

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   pdfKT-28.pdf

  5.) "Deák Ferenc "Bamba" Sportcentrum területén található Sport és Ifjúsági szálló felújítása és belső átalakítása" építés beruházási alapokmányának elfogadása Kt-33

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   pdfKT-33.pdf

  6.) "Bambi Bölcsőde épületének homlokzat és lapostető hőszigetelése, valamint konyha felújítása" építés beruházási alapokmányának elfogadása Kt-22

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  pdfKT-22.pdf 

  7.) „Budapest XVIII. Kerület Lakatos utca -Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezetének rendezése” Beruházási Alapokmány módosításának elfogadása Kt-15

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   pdfKT-15.pdf

  8.) Döntés településrendezési szerződés megszüntetéséről Kt-31

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   pdfKT-31.pdf

  9.) Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest III. kerület Szakóca utca 2. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan Kt-32

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   pdfKT-32.pdf

  10.) Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2017. évi döntésekről Kt-29

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

  pdfKT-29.pdf 

  11.) Együttműködési megállapodások aláírása e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítése céljából Kt-26

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   pdfKT-26.pdf

  12.) Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló Kt-25

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   pdfKT-25.pdf

  13.) „Ady Endre utca (a Törvény u. – Vezér u. közötti szakasz) (141153) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-2

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   pdfTUL-02.pdf

  14.) „Vörösmarty utca (a Barta Lajos u. – Reviczky u. közötti szakasz) (151275) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-3

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   pdfTUL-03.pdf

  15.) „Kassa Utcai Általános Iskola sátorborítású tornaterem és hozzá kapcsolódó öltöző felújítási munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-10

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   pdfTUL-10.pdf

  16.) „Térfigyelő rendszer felújítása a Havanna lakótelepen” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-9

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   pdfTUL-09.pdf

  17.) Budapest Főváros XVIII. kerület (152172/29) hrsz-ú közterületen lévő pavilon közterület használata     Tul-1

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   pdfTUL-01.pdf

  18.) Döntés a 149910/0/A/15 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1182 Budapest, Üllői út 523. fsz. 15. szám alatt található üzlethelyiség értékesítéséről Tul-13

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   pdfTUL-13.pdf

  19.) Budapest Főváros XVIII. kerület (151159/39) hrsz-ú (Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő) közterület használata Tul-6

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   pdfTUL-06.pdf

  20.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Szélső utca 55/b szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában Tul-7

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   pdfTUL-07.pdf

  21.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Tul-8

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

   pdfTUL-08.pdf

  22.) Budapest Főváros XVIII. kerület Gyékény tér 1. szám alatti (148820) hrsz-ú közterület használata Tul-11

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   pdfTUL-11.pdf

  23.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-4

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

   pdfTUL-04.pdf

  24.) Bérbeadói hozzájárulás a Budapest, XVIII. kerület 152194/18 hrsz-on nyilvántartott, Lakatos út 30. szám alatti ingatlan épületében található 210 m2 alapterületű ingatlanrész (főzőkonyha) bérleti jogának átruházásához Tul-15/z (zárt ülés)

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

  25.) Budapest, XVIII. kerület 142936/3/A/10 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Nagykőrösi út 73-76. fszt. 10. szám alatt található, 95 m2 nagyságú üzlettel kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-12/z (zárt ülés)

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

  26.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-14/z (zárt ülés)

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

  27.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog és ingatlan tulajdonjogának cseréje tárgyában Tul-5/z (zárt ülés)

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

  28.) Egyebek

   

  H1.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog és ingatlan tulajdonjogának cseréje tárgyában Tul-16/z (zárt ülés)

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

   

   

  H2.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában      Tul-17/z (zárt ülés)

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

   

   

  Kategória: 2018 február

  Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. február 14-én (szerda) 18:00 órakor tartandó ülése

   

  Meghívó: pdfMH0214_PEB.pdf

   

  Határozat-kivonat: pdfHK0214_PEB.pdf

   

  Jegyzőkönyv: pdfJKV0214_PEB.pdf

   

   

  Napirendi pontok:

  1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-30 pdfKT-30.pdf

  KT-30kieg1 pdfKT-30kieg1.pdf

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  Meghívott: könyvvizsgáló

   

  2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-24 pdfKT-24.pdf

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

   

  3.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-12 pdfKT-12.pdf

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

   

  4.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban Kt-28 pdfKT-28.pdf

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

   

  5.) Az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása Peb-2 pdfPEB-2.pdf

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

  6.) Beszámoló a Budapest Főváros XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázat útján elnyert 2016. évi pénzügyi támogatásának felhasználásáról Peb-3 pdfPEB-3.pdf

  PEB-3kieg1 pdfPEB-3kieg1.pdf

  Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

  Meghívott: NNÖ elnök és elnökhelyettes

   

  7.) Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló Kt-25 pdfKT-25.pdf

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

  8.) Egyebek

   

  Kategória: 2018 február

  a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. február 13-i ülése

   

  Meghívó pdfMH0213_TUK.pdf

  Határozat-kivonat pdfHk20180213_TUK.pdf

  Jegyzőkönyv pdfJkv20180213_TUK.pdf

   

  Napirendi pontok:

  1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-30.

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  pdfKT-30.pdf

  kieg1 pdfKT-30kieg1.pdf

   

  2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-24.

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

  pdfKT-24.pdf

  3.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-12.

  Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

  pdfKT-12.pdf

  4.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-7.

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

  pdfKT-7.pdf

  5.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-11.

  Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

  pdfKT-11.pdf

  6.) Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerület Alacskai út (gyáli Határ út) - Boronás utca - Kerékvágás utca - Aratás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (72/B. számú KÉSZ) KT-13.

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  pdfKT-13.pdf

  7.) Rendeletalkotás a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról KT-14.

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  pdfKT-14.pdf

  8.) Rendeletalkotás a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről KT-6.

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  pdfKT-6.pdf

  9.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-23.

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  pdfKT-23.pdf

  10.) A 2018. évi helyi kitüntetési javaslat posztumusz „Pro-Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre” díjra KT-10/Z (zárt ülés)

  Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

   

  11.) A Bizottság 2018. február 1-jén megtartott rendkívüli ülésén kisebb formai hibával elfogadott vagyonnyilatkozatok újbóli ellenőrzése (zárt ülés)

  Előterjesztő: Makai Tibor, bizottsági elnök

   

  12.) Egyebek

   

  Kategória: 2018 február