Az előkészítő munkák és az eddig elvégzett feladatok rövid összegzése (2013.09.23)

Írta:  2013.09.23.

Bókay-Kert

Fejlesztési Terv előkészítő munkacsoport

Az előkészítő munkák és az eddig elvégzett feladatok rövid összegzése:

 

1./ Bókay-Kert Fejlesztési Előkészítő Terv elkészítése

Városgazda XVIII. Kerületi Nonprofit Zrt.

2012. május és egyeztetett, bővített terv 2013. május 8.

 

2./ A munkacsoport megalakításának kezdeményezése

Testületi döntés: 2013. május 23.

A munkacsoport tagjai: Kardos Gábor képviselő a munkacsoport vezetője

Kiss Róbert képviselő

Körös Péter képviselő

Szerdahelyiné Németh Klára főépítészi csoport

Banyár László vezérigazgató, Városgazda 18. NZrt.

 

3./ Egyeztető megbeszélés a Városgazda XVIII. Kerületi Nonprofit Zrt.

előzetes felkérésére elkészített

„Budapest XVIII. kerület

Bókay-Kert

Fejlesztési Előkészítő Terv”

kerületi, társadalmi, szakmai egyeztetését koordináló

munkacsoport feladatairól

dr. Lévai Zoltán alpolgármesterrel

2013. május 31.

 

4./ 2013. június elején egyeztetés: Vörös Csilla igazgatóval Bókay Árpád Általános Iskola

Banyár László vezérigazgatóval Városgazda 18. NZrt.

Heilauf Zsuzsannával gyűjteményvezető Tomory Lajos

Pedagógiai és Helytörténeti Intézet

Csempesz Iván igazgató Bókay-Kert

 

5./ 2013. július 5. A Bókay-Kert bejárása: Heilauf Zsuzsanna gyűjteményvezető

Farkas Csilla irodavezető

Gold Lemon Communications Kft.

 

6./ 2013. július 10. Látogatás és tapasztalatcsere a Vasúttörténeti Parkban és az

Újpesti Tarzan Parkban

Heilauf Zsuzsanna

Farkas Csilla

- 2 -

7./ 2013. július Megbeszélés: Székely Gyöngyvér Bio Gyömbér Kft.

a Herrich-Kiss villa és a Bókay-Kert

területén a Kárpát-medencében őshonos fák, cserjék támogató,

ingyenes telepítésének lehetőségéről iskolák, szervezetek

gondozásában

 

8./ 2013. július elején - A Fejlesztési Terv másolati anyagainak szétosztása a kerületi

Szabó Ervin Könyvtárakban

- A Fejlesztési Terv másolati anyagainak szétosztása civil csoportok,

magánszemélyek részére véleményezésre, a vélemények összegzése

hetente, a példányok továbbadása.

 

9./ 2013. július 18. a Városkép 12. számában megjelentettük Felhívásunkat!

 

10./ 2013. augusztus 29. lakossági kérésre Lakossági Fórum a Makói utcában

a Bókay-Kert körüli utcák lakóinak részvételével

 

11./ 2013. szeptember 17. Egyeztetés: Dr. Lévai Zoltán alpolgármester

a munkacsoport két, nem képviselő tagjának delegálása

 

12./ 2013. szeptember 17. Egyeztetés: főépítészi iroda.

 

13./ A beérkező vélemények összegzése

 

Budapest, 2013. szeptember 23. Kardos Gábor

képviselő

a munkacsoport vezetője