1999. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/1999. (I.26.) rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló - 36/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R001.pdf

 

2/1999. (I.26.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól

pdf1999R002.pdf

 

3/1999. (II.16.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R003.pdf

 

4/1999. (II.16.) rendelet az önkormányzat Képviselő-testülete és a helyi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatáról, a Képviselő-testület és a helyi kisebbségi önkormányzatok egyes feladat- és hatásköréről és a kisebbségi-emberjogi tanácsnokról szóló 21/1996. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R004.pdf

 

5/1999. (III.02.) rendelet a helyi önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

pdf1999R005.pdf

 

6/1999. (III.02.) rendelet a Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 8/1995. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R006.pdf

 

7/1999. (III.23.) rendelet a Budapest XVIII. kerület, Oszkó u. - Szálfa u. - Kettős Kőrös utca által határolt tömb szabályozás módosításáról

pdf1999R007.pdf

 

8/1999. (IV.27.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R008.pdf

 

9/1999. (IV.27.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális juttatásokról

pdf1999R009.pdf

 

10/1999. (IV.27.) rendelet az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról

pdf1999R010.pdf

 

11/1999. (IV.27.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R011.pdf

 

12/1999. (IV.27.) rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről szóló 40/1995. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R012.pdf

 

13/1999. (V.25.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 37/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R013.pdf

 

14/1999. (V.25.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R014.pdf

 

15/1999. (VI.02.) rendelet az Önkormányzat 1998. évi zárszámadásáról

pdf1999R015zarszamadas_1998evrol.pdf

 

16/1999. (VI.02.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről

pdf1999R016.pdf

 

17/1999. (VI.29.) rendelet a Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R017.pdf

 

18/1999. (VI.29.) rendelet a családok, egyedül élők lakásfenntartásáról és fűtéstámogatásáról

pdf1999R018.pdf

 

19/1999. (VI.29.) rendelet a Budapest XVIII. ker. Nemes u. - Tölgy u. - Péteri u. - Bükk u. által határolt terület (Alacskai úti lakótelep) többször módosított R-33527 számú részletes rendezési tervének módosító szabályozási tervéről

pdf1999R019.pdf

 

20/1999. (VI.29.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Gyömrői út - Örs utca - Előd utca - Attila utca által határolt terület városrendezési szabályozásáról

pdf1999R020.pdf

 

21/1999. (VI.29.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Gyömrői út-Lajta u. -Ferihegyi reptérre vezető út, valamint a Billentyű u. által határolt terület szab. tervének módosítása

pdf1999R021.pdf

 

22/1999. (VI.29.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Gloriette lakótelep és környéke szabályozási tervéről szóló 1/1998. (I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R022.pdf

 

23/1999. (VI.29.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Nefelejcs u. - Lakatos út - Alsó erdősor u. által határolt terület szabályozási tervéről szóló 28/1998. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R023.pdf

 

24/1999. (IX.21.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R024.pdf

 

25/1999. (IX.21.) rendelet a lakásépítési támogatás rendszeréről szóló 22/1997. (VI.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R025.pdf

 

26/1999. (IX.21.) rendelet a Budapest XVIII. ker., Gloriette lakótelep és környéke szabályozási tervéről szóló 3/1998. (I.20.) önkormányzati rendelet módosítása

pdf1999R026.pdf

 

27/1999. (IX.21.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R027.pdf

 

28/1999. (X.12.) rendelet a helyi önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 5/1999. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R028.pdf

 

29/1999. (X.26.) rendelet a Bp. XVIII., Nefelejcs utca - Lenkei utca - Fonal utca - (152623) hrsz. utca által határolt terület városrendezési szabályozásáról

pdf1999R029.pdf

 

30/1999. (X.26.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Lakatos út - Jegenye fasor - Mikszáth utca -Nefelejcs utca által határolt terület szabályozási tervéről

pdf1999R030.pdf

 

31/1999. (X.26.) rendelet a Képviselő-testület Bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R031.pdf

 

32/1999. (XI.30.) rendelet a helyi önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 5/1999. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R032.pdf

 

33/1999. (XI.30.) rendelet az egyes építési munka engedélyhez kötéséről szóló 20/1994.(IX.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf1999R033.pdf

 

34/1999. (XI.30.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Péteri út - Alacskai út - 145111/3 hrsz-ú ingatlan, valamint a Határ út által határolt terület városrendezési szabályozásáról

pdf1999R034.pdf

 

35/1999. (XII.18.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1999R035.pdf

 

36/1999. (XII.21.) rendelet a 2000. évi átmeneti gazdálkodásról

pdf1999R036.pdf

 

1998. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/1998. (I.20.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Gloriette lakótelep és környéke szabályozási tervéről

pdf1998R001.pdf

 

2/1998. (I.20.) rendelet Budapest XVIII. kerület Üllői út - Iparvasút utca - Szamos utca - Fiume utca - Sallai Imre utca által határolt terület részletes rendezési tervének jóváhagyásáról szóló 37/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R002.pdf

 

3/1998. (II.03.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R003.pdf

 

4/1998. (II.03.) rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőinek lakbértámogatásáról

pdf1998R004.pdf

 

5/1998. (II.03.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R005.pdf

 

6/1998. (II.03.) rendelet a felnőtt korúak pénzbeni és természetbeni juttatásairól szóló 31/1997. (XI.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R006.pdf

 

7/1998. (II.03.) rendelet a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról szóló 15/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R007.pdf

 

8/1998. (II.03.) rendelet az ápolási díjról szóló 16/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R008.pdf

 

9/1998. (II.03.) rendelet Budapest XVIII. kerület Kosztolányi Dezső u. - Holló Lajos u. - Akadály u., valamint az ERDÉRT üzemi telep által határolt terület (hrsz.: 157074/6 egy része) szabályozási tervéről

pdf1998R009.pdf

 

10/1998. (II.27.) rendelet a helyi önkormányzat 1998. évi költségvetéséről

pdf1998R010.pdf

 

11/1998. (III.31.) rendelet az adóigazgatási feladatot ellátó és abban közreműködő dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 21/1997. (VI.4.) önkormányzati rendelet, valamint a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R011.pdf

 

12/1998. (III.31.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 1/1995. (I.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R012.pdf

 

13/1998. (III.31.) rendelet a XVIII. kerületi önkormányzat tulajdont képező bérlemények víz és csatorna díjának megállapításáról szóló 8/1992. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R013.pdf

 

14/1998. (III.31) rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 35/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R014.pdf

 

15/1998. (III.31.) rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 8/1995. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R015.pdf

 

16/1998. (III.31.) rendelet a lakások- és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R016.pdf

 

17/1998. (V.05.) rendelet az Önkormányzat 1997. évi zárszámadásáról

pdf1998R017zarszamadas_1997evrol.pdf

 

18/1998. (V.05.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól szóló 14/1992. (XII.17.) rendelet módosításáról

pdf1998R018.pdf

 

19/1998. (V.05.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 1/1995. (I.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R019.pdf

 

20/1998. (V.26.) rendelet a helyi népszavazásról szóló 7/1991. (XI.28.) önkormányzati rendelet, valamint a helyi népi kezdeményezésről szóló 1/1992. (I.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf1998R020.pdf

 

21/1998. (V.26.) rendelet a nem önkormányzati (egyéb) tulajdonban lévő lakások béréről szóló 7/1992. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R021.pdf

 

22/1998. (V.26.) rendelet az önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 10/1998. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R022.pdf

 

23/1998. (VI.16.) rendelet a lakások- és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R023.pdf

 

24/1998. (VI.16.) rendelet Budapest XVIII. kerület Hengersor utca - Benedek Elek utca - Endrődi utca - Reviczky Gyula utca által határolt tömb részletes szabályozási tervéről

pdf1998R024.pdf

 

25/1998. (VI.30.) rendelet a helyi önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 10/1998. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

pdf1998R025.pdf

 

26/1998. (VI.30.) rendelet a helyi környezet védelméről a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 35/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R026.pdf

 

27/1998. (VI.30.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Nemes u. - Tölgy u. - Péteri u. - Bükk u. által határolt terület (Alacskai úti lakótelep) R-33527 sz-ú Részletes Rendezési Tervének módosító Szabályozási Tervéről

pdf1998R027.pdf

 

28/1998. (VI.30.) rendelet Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utca - Lakatos út - MÁV vasútvonal (Alsó Erdősor utca) és a kerülethatár által határolt tömb (kivéve a Kispesti Erőmű területe) szabályozási tervéről

pdf1998R028.pdf

 

29/1998. (VIII.18.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Belső Gyömrői út - Lajta utca - Ferihegyi reptérre vezető út által határolt terület szabályozási tervéről

pdf1998R029.pdf

 

30/1998. (VIII.18.) rendelet a Budapest XVIII. ker. Hengersor utca - Reviczky utca - Vaslemez u. - Újtemető utca által határolt tömb szabályozási tervéről

pdf1998R030.pdf

 

31/1998. (VIII.18.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Margó T. utca - Baross utca - Barta L. utca - Kondor Béla sétány által határolt tömb szabályozási tervéről

pdf1998R031.pdf

 

32/1998. (VIII.18.) rendelet a hátrányos szociális helyzetben lévők adósságterheinek enyhítéséről és lakhatási körülményeik javításáról

pdf1998R032.pdf

 

33/1998. (VIII.18.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet mellékletének módosításáról

pdf1998R033.pdf

 

34/1998. (IX.22.) rendelet a Családok és egyedül élők lakásfenntartásának pénzbeni és természetbeni támogatásáról szóló 28/1997. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R034.pdf

 

35/1998. (IX.22.) rendelet a Képviselő-testület bizottságai hatáskörébe tartozó döntési jogosultságok átmeneti gyakorlásáról

pdf1998R035.pdf

 

36/1998. (XI.17.) rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

pdf1998R036.pdf

 

37/1998. (XI.17.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítása

pdf1998R037.pdf

 

38/1998. (XII.08.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról

pdf1998R038.pdf

 

39/1998. (XII.04.) rendelet a helyi önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 10/1998. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R039.pdf

 

40/1998. (XII.08.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R040.pdf

 

41/1998. (XII.22.) rendelet az önkormányzati értékesítésű, illetve tartós használatba adott építési telkek beépítési kötelezettségének meghosszabbításával, az elidegenítési tilalom alóli felmentési kérelem elbírálásával és a beépítettség tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 4/1995. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R041.pdf

 

42/1998. (XII.22.) rendelet a lakásépítési támogatás rendszeréről szóló 22/1997. (VI.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R042.pdf

 

43/1998. (XII.22.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R043.pdf

 

44/1998. (XII.22.) rendelet a Képviselő-testület Bizottságaira és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról

pdf1998R044.pdf

 

45/1998. (XII.22.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R045.pdf

 

46/1998. (XII.22.) rendelet a helyi adókról szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R046.pdf

 

47/1998. (XII.22.) rendelet az 1999. évi átmeneti gazdálkodásról

pdf1998R047.pdf

 

48/1998. (XII.22.) rendelet a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról

pdf1998R048.pdf

 

49/1998. (XII.22.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 11/1996. (V.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R049.pdf

 

50/1998. (XII.22.) rendelet a XVIII. kerület Méta utca - Zádor utca - Közdűlő utca - Nagykőrösi út által határolt terület szabályozási tervéről

pdf1998R050.pdf

 

1997. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/1997. (I.14.) rendelet az Önkormányzat törzsvagyonának korlátozottan forgalomképes tárgyairól szóló 27/1993. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R001.pdf

 

2/1997. (I.28.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 1/1995. (I.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R002.pdf

 

3/1997. (I.28.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R003.pdf

 

4/1997. (III.03.) rendelet a helyi önkormányzat 1997. évi költségvetéséről

pdf1997R004.pdf

 

5/1997. (III.10.) rendelet az önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 4/1996.(III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R005.pdf

 

6/1997. (III.10.) rendelet az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R006.pdf

 

7/1997. (III.10.) rendelet a pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokról szóló 30/1996. (X.01.) rendelet módosításáról

pdf1997R007.pdf

 

8/1997. (III.10.) rendelet a családok, egyedül élők lakásfenntartásának pénzbeni és természetbeni támogatásáról szóló 17/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R008.pdf

 

9/1997. (III.25.) rendelet a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és TB igazolvánnyal történő ellátásáról szóló 15/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R009.pdf

 

10/1997. (III.25.) rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 8/1995. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R010.pdf

 

11/1997. (III.25.) rendelet az egyes feladatok és hatáskörök átruházásáról 3/1996. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R011.pdf

 

12/1997. (III.25.) rendelet a bölcsődei gondozási díjakról szóló 16/1992. (XII.17.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf1997R012.pdf

 

13/1997. (IV.22.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V. 30 önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R013.pdf

 

14/1997. (IV.22.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 37/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R014.pdf

 

15/1997. (IV.22.) rendelet a Budapest XVIII. ker. Alacskai lakótelep területére érvényes módosított R-33527 ttsz-ú rendezési terv módosításáról

pdf1997R015.pdf

 

16/1997. (IV.22.) rendelet az Önkormányzat 1996. évi zárszámadásáról

pdf1997R016.pdf

 

17/1997. (V.12.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R017.pdf

 

18/1997. (V.20.) rendelet a Budapest XVIII. ker., Péterhalmi út - Körös u. - Lakitelek u. - Bánfa u. - Mályinka u. által határolt terület (BKG telephely) R-43030 számú Részletes Rendezési Tervének jóváhagyásáról

pdf1997R018.pdf

 

19/1997. (V.20.) rendelet az önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 4/1997. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R019.pdf

 

20/1997. (VI.04.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R020.pdf

 

21/1997. (VI.04.) rendelet az adóigazgatási feladatot ellátó és abban közreműködő dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről

pdf1997R021.pdf

 

22/1997. (VI.04.) rendelet a lakásépítési támogatás rendszeréről

pdf1997R022.pdf

 

23/1997. (VI.04.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól szóló 26/1996. (X.0l.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R023.pdf

 

24/1997. (VI.27.) rendelet a Budapest XVIII. ker., Halomi út - Királyhágó u. - Flór Ferenc u. - Tarkő u. által határolt terület, valamint - Kétújfalu u. - Tarkő utca kereszteződése melletti 147811 hrsz-ú számú ingatlan Részletes Rendezési Tervének jóváhagyásáról

pdf1997R024.pdf

 

25/1997. (VI.27.) rendelet a Budapest XVIII. ker., Örs u. - Gyömrői u. kereszteződése melletti terület egyszerűsített Részletes Rendezési Tervének jóváhagyásáról

pdf1997R025.pdf

 

26/1997. (IX.16.) rendelet az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről

pdf1997R026.pdf

 

27/1997. (IX.30.) rendelet a közterület használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 37/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R027.pdf

 

28/1997. (IX.30.) rendelet a Családok, egyedül élők lakásfenntartásának pénzbeni és természetbeni támogatásáról

pdf1997R028.pdf

 

29/1997. (X.21.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

pdf1997R029.pdf

 

30/1997. (X.21.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Belső Gyömrői út - Csap utca - Sajó utca - Ferihegyi repülőtérre vezető út által határolt terület részletes rendezési tervének jóváhagyásáról

pdf1997R030.pdf

 

31/1997. (XI.04.) rendelet a felnőtt korúak pénzbeli és természetbeni szociális juttatásairól

pdf1997R031.pdf

 

32/1997. (XI.04.) rendelet a gyermekkorúak és fiatal felnőttek pénzbeli és természetbeni szociális juttatásairól

pdf1997R032.pdf

 

33/1997. (X.30.) rendelet Budapest, XVIII. kerület Nemes u. - Alacskai út - Péteri utca - Tölgy utca által határolt terület részletes rendezési tervéről

pdf1997R033.pdf

 

34/1997. (XI.25.) rendelet az Önkormányzat Képviselő-testülete és a helyi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatáról, a Képviselő-testület és a helyi kisebbségi önkormányzatok egyes feladat és jogköréről és a kisebbségi emberjogi tanácsnokról szóló 21/1996. (IX.10.) önkormányzati rendelet kiegészítéséről

pdf1997R034.pdf

 

35/1997. (XI.25.) rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

pdf1997R035.pdf

 

36/1997. (XI.25.) rendelet az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályozásáról szóló 2/1994. (I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R036.pdf

 

37/1997. (XI.25.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Üllői út - Iparvasút utca - Szamos utca - Fiume utca - Sallai Imre utca által határolt terület részletes rendezési tervének jóváhagyásáról

pdf1997R037.pdf

 

38/1997. (XI.25.) rendelet a Budapest XVIII. ker. Üllői út - Thököly u. - Nefelejcs u. - Haladás u. által határolt terület, valamint a Kossuth tér Részletes Rendezési Tervének jóváhagyásáról

pdf1997R038.pdf

 

39/1997. (XII.19.) rendelet a helyi önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 4/1997. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R039.pdf

 

40/1997. (XII.19.) rendelet az 1998. évi átmeneti gazdálkodásról

pdf1997R040.pdf

 

41/1997. (XII.19.) rendelet az 1998. évi átmeneti gazdálkodásról

pdf1997R041.pdf

 

42/1997. (XII.23.) rendelet a Bp. XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1997R042.pdf

 

1996. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/1996. (I.04.) rendelet Pestszentlőrinc várossá alakulása emlékének megörökítéséről

pdf1996R001.pdf

 

2/1996. (I.18.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R002.pdf

 

3/1996. (II.29.) rendelet a közhasznú munkáról szóló 24/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R003.pdf

 

4/1996. (III.07.) rendelet a helyi önkormányzat 1996. évi költségvetéséről

pdf1996R004.pdf

 

5/1996. (III.21.) rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 8/1995. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R005.pdf

 

6/1996. (III.28.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R006.pdf

 

7/1996. (IV.25.) rendelet a helyi önkormányzat 1996. évi költségvetésének módosításáról

pdf1996R007.pdf

 

8/1996. (IV.25.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R008.pdf

 

9/1996. (V.09.) rendelet az egyes feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló 3/1995. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R009.pdf

 

10/1996. (V.09.) rendelet a kegyeleti kérdésekről

pdf1996R010.pdf

 

11/1996.(V.09.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R011.pdf

 

12/1996. (V.09.) rendelet méltányossági közgyógyellátásról szóló 18/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R012.pdf

 

13/1996. (V.30.) rendelet az 1996. évi költségvetésről szóló 4/1996. (III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R013.pdf

 

14/1996. (V.30.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről

pdf1996R014.pdf

 

15/1996. (V.30.) rendelet a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és TB igazolvánnyal történő ellátásáról szóló 26/1995. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R015.pdf

 

16/1996. (V.30.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R016.pdf

 

17/1996. (VI.20.) rendelet az Önkormányzat 1995. évi zárszámadásáról

pdf1996R017zarszamadas_1995evrol.pdf

 

18/1996. (VI.20.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R018.pdf

 

19/1996. (VI.20.) rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások béréről szóló 40/1995. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R019.pdf

 

20/1996. (VI.20.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R020.pdf

 

21/1996. (IX.10.) rendelet az Önkormányzat Képviselő-testülete és a helyi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatáról, a képviselő-testület és a helyi kisebbségi önkormányzatok egyes feladat- és jogköréről és a kisebbségi emberjogi tanácsnokról

pdf1996R021.pdf

 

22/1996. (IX.06.) rendelet az egyes feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló 3/1995. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R022.pdf

 

23/1996. (IX.10.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 37/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R023.pdf

 

24/1996. (X.01.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R024.pdf

 

25/1996. (X.01.) rendelet a helyi önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 4/1996. (III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R025.pdf

 

26/1996. (X.01.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka- és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól szóló 1/1993. (I.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R026.pdf

 

27/1996. (X.01.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 1/1995. (I.12) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R027.pdf

 

28/1996. (X.01.) rendelet a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről

pdf1996R028.pdf

 

29/1996. (X.01.) rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj, tandíj-fizetési kötelezettségéről

pdf1996R029.pdf

 

30/1996. (X.01.) rendelet a pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokról szóló 14/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R030.pdf

 

31/1996. (X.01.) rendelet Budapest, XVIII. ker. Gyömrői út - Csévéző út menti terület R-35777 számú Részletes Rendezési Tervének jóváhagyásáról

pdf1996R031.pdf

 

32/1996. (X.29.) rendelet A Budapest XVIII. kerületi fenntartású gimnáziumok nappali tagozata és a Dolgozók Gimnáziuma tanulóinak térítési díj, tandíj fizetési kötelezettségéről

pdf1996R032.pdf

 

33/1996. (X.29.) rendelet Budapest XVIII. kerületben jelenleg érvényben lévő részletes rendezési tervek közül az időközben érvényüket vesztettek hatályon kívül helyezéséről

pdf1996R033.pdf

 

34/1996. (X.29.) rendelet az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/1996. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R034.pdf

 

35/1996. (XI.12.) rendelet az Önkormányzat Képviselő-testülete és a helyi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatáról, a Képviselő-testület és a helyi kisebbségi önkormányzatok egyes feladat és jogköréről és a kisebbségi emberjogi tanácsnokról szóló 21/1996. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R035.pdf

 

36/1996. (XI.12.) rendelet lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R036.pdf

 

37/1996. (XI.12.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R037.pdf

 

38/1996. (XI.26.) rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995.(XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R038.pdf

 

39/1996. (XI.26.) rendelet a Budapest XVIII. kerületben jelenleg érvényben lévő R-25748 sz. Részletes Rendezési Tervének hatályon kívül helyezéséről

pdf1996R039.pdf

 

40/1996. (XII.3.) rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj, tandíj fizetési kötelezettségéről szóló 29/1996. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R040.pdf

 

41/1996. (XII.17.) rendelet az egyes feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló 3/1996. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R041.pdf

 

42/1996. (XII.17.) rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről szóló 40/1995. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R042.pdf

 

43/1996. (XII.23.) rendelet az 1997. évi átmeneti gazdálkodásról

pdf1996R043.pdf

 

44/1996. (XII.23.) rendelet a helyi adókról szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1996R044.pdf

 

 

1995. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/1995. (I.24.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a külső bizottsági tagok tiszteletdíjáról

pdf1995R001.pdf

 

2/1995.(I.26.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka- és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól szóló 14/1992.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R002.pdf

 

3/1995.(I.26.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira történő hatáskör átruházásokról

pdf1995R003.pdf

 

4/1995. (II.16.) rendelet az önkormányzati értékesítésű, illetve tartós használatba adott építési telkek beépítési kötelezettségének meghosszabbításával, az elidegenítési tilalom alóli felmentési kérelem elbírálásával és a beépítettség tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról

pdf1995R004.pdf

 

5/1995. (II.23.) rendelet a helyi önkormányzat 1995. évi költségvetéséről

pdf1995R005.pdf

 

6/1995. (III.23.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

pdf1995R006.pdf

 

7/1995. (III.23.) rendelet az önkormányzati bölcsődében bevezetendő gondozási díjról szóló 16/1992. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R007.pdf

 

8/1995. (III.23.) rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról

pdf1995R008.pdf

 

9/1995. (III.30.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/1994.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R009.pdf

 

10/1995. (IV.27.) rendelet a Lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994.(VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R010.pdf

 

11/1995. (IV.27.) rendelet a helyi támogatásról

pdf1995R011.pdf

 

12/1995. (IV.27.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka- és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól 14/1992.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R012.pdf

 

13/1995. (V.18.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok tiszteletdíjárról szóló 1/1995. (I.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R013.pdf

 

14/1995. (V.18.) rendelet a pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokról

pdf1995R014.pdf

 

15/1995. (V.18.) rendelet a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és TB igazolvánnyal történő ellátásáról

pdf1995R015.pdf

 

16/1995. (V.18.) rendelet az ápolási díjról

pdf1995R016.pdf

 

17/1995. (V.18.) rendelet a családok, egyedül élők lakásfenntartásának pénzbeni és természetbeni támogatásáról

pdf1995R017.pdf

 

18/1995. (V.18.) rendelet a közgyógyellátási igazolványok méltányosságból történő megállapításáról

pdf1995R018.pdf

 

19/1995. (V.25.) rendelet a helyi önkormányzat 1994. évi zárszámadásáról

pdf1995R019.pdf

 

20/1995. (VI.29.) rendelet a helyi adók bevezetéséről

pdf1995R020.pdf

 

21/1995. (VI. 29.) rendelet az Önkormányzat törzsvagyonának korlátozottan forgalomképes tárgyairól szóló 27/1993. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R021.pdf

 

22/1995. (VI.29.) rendelet az Önkormányzat által fenntartott vásárcsarnokokról, piacokról és vásárokról

pdf1995R022.pdf

 

23/1995. (VIII.31.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/1994.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R023.pdf

 

24/1995. (VIII.31.) rendelet a közhasznú munkáról

pdf1995R024.pdf

 

25/1995. (VIII.31.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

pdf1995R025.pdf

 

26/1995. (IX.21.) rendelet munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és TB-igazolvánnyal történő ellátásáról szóló 15/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R026.pdf

 

27/1995. (IX.21.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 6/1995. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R027.pdf

 

28/1995. (IX.21.) rendelet a Budapest, XVIII. ker. Gyömrői út 79. sz. 152654 hrsz. ingatlan (a Budapesti Kőolajipari Gépgyár Rt. 2. sz. telephelye) R-35868 számú Részletes Rendezési Tervéről

pdf1995R028.pdf

 

29/1995. (X.12.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R029.pdf

 

30/1995. (X.12.) rendelet a helyi kitüntetésekről

pdf1995R030.pdf

 

31/1995.(X.12.) rendelet a helyi támogatásról szóló 11/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R031.pdf

 

32/1995.(X.12.) rendelet az egyszeri differenciált mértékű szociális célú hozzájárulás odaítélésével kapcsolatos hatáskör átruházásáról

pdf1995R032.pdf

 

33/1995. (X.19.) rendelet a helyi önkormányzat 1995. évi költségvetésének módosításáról

pdf1995R033.pdf

 

34/1995. (X.19.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R034.pdf

 

35/1995. (XI.02.) rendelet a lakások és helyiségekről bérletéről szóló 3/1994. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R035.pdf

 

36/1995.(XI.23.) rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről

pdf1995R036.pdf

 

37/l995. (XI.23.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

pdf1995R037.pdf

 

38/1995.(XI.23.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka- és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól szóló 14/1992. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R038.pdf

 

39/1995. (XI.23.) rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj fizetéséről szóló24/1994. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R039.pdf

 

40/1995. (XII.14.) rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről

pdf1995R040.pdf

 

41/1995. (XII.14.) rendelet a családok, egyedül élők lakásfenntartásának pénzbeni és természetbeni támogatásáról szóló 17/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R041.pdf

 

42/1995. (XII.14.) rendelet a pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokról szóló 14/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R042.pdf

 

43/1995. XII.14.) rendelet az 1996. évi átmeneti gazdálkodásról

pdf1995R043.pdf 

1994. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/1994. (I.13.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítése tárgyában alkotott 26/1993.(XII.16.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf1994R001.pdf

 

2/1994. (I.20.) rendelet az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályozásáról

pdf1994R002.pdf

 

 

3/1994. (III.01.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről

pdf1994R003.pdf

 

4/1994. (II.24.) rendelet a helyi önkormányzat 1994. évi költségvetéséről

pdf1994R004.pdf

 

5/1994. (III.31.) rendelet a helyi önkormányzat 1993. évi zárszámadásáról

pdf1994R005zarszamadas_1993evrol.pdf

 

6/1994. (III.31.) rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjról szóló 22/1993.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1994R006.pdf

 

7/1994. (III.31.) rendelet a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról szóló a 10/1993. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1994R007.pdf

 

8/1994. (III.31.) rendelet az ápolási díjról szóló 12/1993. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1994R008.pdf

 

9/1994. (III.31.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka- és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásáról szóló 14/1992. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1994R009.pdf

 

10/1994. (IV.28.) rendelet a pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokról

pdf1994R010.pdf

 

11/1994.(V.01.) rendelet a közgyógyellátási igazolványok méltányosságból történő kiadásáról szóló 11/1993. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1994R011.pdf

 

12/1994. (IV.28.) rendelet a XVIII. kerületi önkormányzati tulajdont képez bérlemények víz- és csatornadíjának megállapításáról

pdf1994R012.pdf

 

13/1994. (IV.28.) rendelet a családok, egyedül élők lakásfenntartásának pénzbeni és természetbeni támogatásáról szóló 16/1993.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1994R013.pdf

 

14/1994. (IV.28.) rendelet az önkormányzat törzsvagyonának korlátozottan forgalomképes tárgyairól szóló 27/1993. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1994R014.pdf

 

15/1994. (VI.09) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről

pdf1994R015.pdf

 

16/1994.(VII.05.) rendelet az R-22522 számú Részletes Rendezési Terv módosításáról

pdf1994R016.pdf

 

17/1994.(IX.01.) rendelet a családok és egyedül élők lakásfenntartásának pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 13/1994. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1994R017.pdf

 

18/l994. (IX.29.) rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

pdf1994R018.pdf

 

19/1994. (IX.29.) rendelet a pénzbeni és természetbeni juttatásokról szóló 10/1994. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1994R019.pdf

 

20/1994.(IX.29.) rendelet az egyes építési munka építési engedélyhez kötéséről

pdf1994R020.pdf

 

21/1994.(IX.29.) rendelet a Budapest, XVIII., FÓRUM mozi és környéke R-35.765 számú Részletes Rendezési Tervének elfogadásáról

pdf1994R021.pdf

 

22/1994. (IX.29.) rendelet Bp. XVIII. ker. Ferihegyi Repülőtér - Igló u. - Forgó u. által határolt terület R-35776 számú Részletes Rendezési Tervének jóváhagyásáról

pdf1994R022.pdf

 

23/1994.(IX.29.) rendelet az R-33263/87. számú Részletes Rendezési Terv módosításáról

pdf1994R023.pdf

 

24/1994.(X.27.) rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj fizetéséről

pdf1994R024.pdf

 

25/1994.(XI.11.) rendelet a helyi önkormányzat 1994. évi költségvetéséről szóló 4/1994. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1994R025.pdf

 

26/1994. (XI.24.) rendelet a Képviselő-testület bizottságai hatáskörébe tartozó döntési jogosultságok átmeneti gyakorlásáról

pdf1994R026.pdf

 

27/1994. (XII.01.) rendelet az 1995. évi átmeneti gazdálkodásról

pdf1994R027.pdf

 

1993. évi kihirdetett rendeletek

 (A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/1993. (I.14.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka- és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól

pdf1993R001.pdf

 

 

2/1993. (I.14.) rendelet a XVIII. kerületi önkormányzati tulajdont képező bérlemények víz- és csatornadíjának megállapításáról szóló 8/1992. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1993R002.pdf

 

 

3/1993. (I.14.) rendelet az 1993. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 15/1992. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1993R003.pdf

 

 

4/1993. (III.01.) rendelet a helyi önkormányzat 1992. évi zárszámadásáról

pdf1993R004zarszamadas_1992evrol.pdf

 

 

5/1993. (III.18.) rendelet a helyi önkormányzat 1993. évi költségvetéséről

pdf1993R005.pdf

 

 

6/1993. (III.25.) rendelet az egyes építési övezetek átsorolásáról

pdf1993R006.pdf

 

 

7/1993. (IV.29.) rendelet a Budapest XVIII. kerület 152837 hrsz-ú ingatlan részletes rendezési tervének jóváhagyásáról

pdf1993R007.pdf

 

 

8/1993. (IV.29.) rendelet a Budapest Ferihegy II. repülőtér részletes rendezési tervének jóváhagyásáról

pdf1993R008.pdf

 

 

9/1993. (IV.29.) rendelet az R-11872 számú részletes rendezési terv módosításáról

pdf1993R009.pdf

 

 

10/1993. (IV.29.) rendelet a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és TB igazolvánnyal történő ellátásról

pdf1993R010.pdf

 

 

11/1993. (VII.01.) rendelet a közgyógyellátási igazolványok méltányosságból történő kiadásáról

pdf1993R011.pdf

 

 

12/1993. (VII.01.) rendelet az ápolási díjról

pdf1993R012.pdf

 

 

13/1993. (VI. 03.) rendelet az R-33071 sz. részletes rendezési terv módosításáról

pdf1993R013.pdf

 

 

14/1993. (VII.01.) rendelet az R-30068 sz. Részletes Rendezési Terv módosításáról

pdf1993R014.pdf

 

 

15/1993. (VIII.01.) rendelet a Masterfil Pamutfonóipari Vállalat területének részletes rendezési tervének jóváhagyásáról

pdf1993R015.pdf

 

 

16/1993. (VII.01.) rendelet a családok, egyedül élők lakásfenntartásának pénzbeni és természetbeni támogatásáról

pdf1993R016.pdf

 

 

17/1993. (VI.24.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka- és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól

pdf1993R017.pdf

 

 

18/1993. (VIII.01.) rendelet a Budapest XVIII., Ferihegyi Repülőtérre vezető út és a Gyömrői út közötti terület Részletes Rendezési Tervéről

pdf1993R018.pdf

 

 

19/1993. (XI.01.) rendelet az Önkormányzat 1993. évi pótköltségvetéséről

pdf1993R019.pdf

 

 

20/1993. (XI.11.) rendelet az R-30103 számú RRT (részletes rendezési terv) módosításáról

pdf1993R020.pdf

 

 

21/1993. (XI.11.) rendelet a 33527 számú RRT (részletes rendezési terv) módosításáról

pdf1993R021.pdf

 

 

22/1993. (XI.25.) rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról

pdf1993R022.pdf

 

 

23/1993. (XI.25.) rendelet a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és TB igazolvánnyal történő ellátásáról

pdf1993R023.pdf

 

 

24/1993. (XI.25.) rendelet a családok, egyedül élők lakásfenntartásának pénzbeni és természetbeni támogatásáról

pdf1993R024.pdf

 

 

25/1993. (XII.16.) rendelet az 1994. évi átmeneti gazdálkodásról

pdf1993R025.pdf

 

 

26/1993. (XII.16.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről

pdf1993R026.pdf

 

 

27/1993. (XII.16.) rendelet az Önkormányzat törzsvagyonának korlátozottan forgalomképes tárgyairól

pdf1993R027.pdf

 

1992. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/1992. (I.30.) rendelet a helyi népi kezdeményezésről

pdf1992R001.pdf

 

 

2/1992. (II.27.) rendelet a közterület-használati díjakról

pdf1992R002.pdf

 

 

3/1992. (II.27.) rendelet az önkormányzati képviselők költségtérítéséről és a bizottsági elnökök tiszteletdíjáról

pdf1992R003.pdf

 

 

4/1992. (III.19.) rendelet a helyi önkormányzat 1991. évi zárszámadásáról

pdf1992R004zarszamadas_1991evrol.pdf

 

 

5/1992. (III.31.) rendelet a helyi önkormányzat 1992. évi költségvetéséről

pdf1992R005.pdf

 

 

6/1992. (IV.30.) rendelet az önkormányzati képviselők költségtérítéséről és a bizottsági elnökök tiszteletdíjáról szóló 3/1992.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1992R006.pdf

 

 

7/1992. (V.28.) rendelet a nem önkormányzati (egyéb) tulajdonban lévő lakások béréről

pdf1992R007.pdf

 

 

8/1992. (V.28.) rendelet A XVIII. kerületi önkormányzati tulajdont képező bérlemények víz- és csatorna díjának megállapításáról

pdf1992R008.pdf

 

 

9/1992. (VIII.27.) rendelet az önkormányzati képviselők juttatásáról

pdf1992R009.pdf

 

 

10/1992. (IX.24.) rendelet a helyi önkormányzat 1992. évi költségvetéséről szóló 5/1992.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1992R010.pdf

 

 

11/1992. (IX.24.) rendelet az Önkormányzat kezelésében lévő Átmeneti Segítő Gondozóházban alkalmazandó díjtételekről

pdf1992R011.pdf

 

 

12/1992. (X.29.) rendelet az önkormányzati bölcsődében bevezetendő gondozási díjról és az önkormányzat összes oktatási intézményében bevezetendő üzemeltetési hozzájárulásról

pdf1992R012.pdf

 

 

13/1992. (XI.26.) rendelet a helyi kitüntetésekről és elismerő címekről

pdf1992R013.pdf

 

 

14/1992. (XII.17.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka- és pihenőidejéről, illetmény-rendszeréről és juttatásairól

pdf1992R014.pdf

 

 

15/1992. (XII.17.) rendelet az 1993. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

pdf1992R015.pdf

 

 

16/1992. (XII.17.) rendelet az önkormányzati bölcsődében bevezetendő gondozási díjról

pdf1992R016.pdf

 

1991. évi kihirdetett rendeletek

 

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/1991. (IV.18.) rendelet az önkormányzat 1991. évi költségvetéséről

pdf1991R001.pdf

 

 

2/1991. (V.09.) rendelet a képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési feltételek biztosításáról

pdf1991R002.pdf

 

 

3/1991. (VI.26.) rendelet a közterület-használati díjakról

pdf1991R003.pdf

 

 

4/1991. (IX.26.) rendelet az önkormányzat 1991. évi költségvetésről szóló 1/1991. (IV.18.) rendelet módosításáról

pdf1991R004.pdf

 

 

5/1991. (IX.26.) rendelet az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről szóló 2/1991.(V.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1991R005.pdf

 

 

6/1991. (XII.18.) rendelet az önkormányzat 1991. évi költségvetésről szóló 1/1991. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1991R006.pdf

 

 

7/1991. (XI.28.) rendelet a helyi népszavazásról

pdf1991R007.pdf

 

Tulajdonosi Bizottság 2021. december 7-i (kedd) 15.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH20211207_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20211207_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20211207_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről Kt-292

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-292.pdf

 Kiegészítő anyag pdfKT-292kieg1.pdf

 

 

 

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2021. (X.18.) önkormányzati rendelet egyik rendelkezésének hatályba nem lépéséről Kt-275

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-275.pdf

 

 

 

3.) A Képviselő-testület 2022. évi I. féléves munkaterve Kt-274

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-274.pdf

 

 

4.) A „Halomegyházi utca (a Halomi út. – Verőce u. közötti szakasz) (145346) helyrajzi szám alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” tárgyú Beruházási alapokmány jóváhagyása Kt-284

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-284.pdf

 

 

5.) Döntés sportszervezetetekkel kötött megállapodások módosításáról Kt-289

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-289.pdf

 

 

6.) Döntés az Önkormányzat beruházásában megvalósult egyes víziközmű vagyonelemekkel kapcsolatban Kt-293

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-293.pdf

 

 

7.) Az 1181 Budapest, Városház utca 16. szám alatti ingatlan egy részének használatba adásáról szóló 27/2021. (II.15.) számú képviselő-testületi határozat módosítása Kt-288

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-288.pdf

 

 

8.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Rákóczi utca 31. szám alatti társasházban található önkormányzati tulajdonban lévő helyiség értékesítése tárgyában Tul-27

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-27.pdf

 

 

9.) Döntés a K130 Projekt Korlátolt Felelősségű Társasággal a Budapest XVIII. kerület (159777) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről Kt-287/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

10.) Döntés hatósági szerződés megkötéséről a Budapest XVIII. kerület 155422 helyrajzi számú, Kossuth Lajos tér megnevezésű közterület 40 m2-es területének használatára vonatkozóan Kt-269/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

11.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Publimont Kft.-vel Kt-283/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

12.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 150233 helyrajzi számú, természetben a 1181 Budapest, Margó Tivadar utca 120. szám alatt található ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatban Kt-276/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

13.) A Budapest XVIII. kerület, Üllői út 424-434. számú tömböt érintő városrehabilitációjához kapcsolódó döntések Kt-290/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

14.) A Budapest XVIII. kerület, Szövet utca 15. szám alatti, 142870 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanra bejegyzett használati jog törlésével kapcsolatos döntés Kt-266/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

15.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 154444/1 helyrajzi számú, természetben a 1183 Budapest, Gyömrői út 89. szám alatt található ingatlanra vonatkozó társtulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról Kt-277/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

16.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 155447/3/A/7 és 155447/3/A/8 helyrajzi számú, természetben a 1188 Budapest, Balassa Bálint utca 2-10. szám alatti Szent Lőrinc Vásárcsarnok Társasházban lévő 7. és 8. számú üzlethelyiségekre vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatban Kt-278/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

17.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 145201/83 helyrajzi számú, 1188 Budapest, Juharos sor 2. - Határ u. 8. szám alatti és a 145201/116 helyrajzi számú, természetben a 1188 Budapest, Bükk u. 3. - Juharos sor 10. szám alatt található ingatlanok 1/4-1/4 tulajdoni hányadainak értékesítése tárgyában

Tul-26/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

18.) Elvi döntés a Budapest XVIII. kerület, belterület 147064/0/A/6 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1185 Budapest, Nagybánya u. 11. fsz. 6. szám alatt található üzlethelyiség elidegenítése tárgyában Tul-28/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

19.) Egyebek