Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2016. április 25-én (hétfőn) 17 órakor tartandó rendkívüli együttes (TUK) ülése

 

MeghívópdfMH-160425rk_egyTUK.pdf

Napirendi pontok:

1.) Döntés a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető 2016. évi pénzügyi támogatásáról OKSIB-6pdfOKSIB-6.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

 

2./ Egyebek

 

Határozat-kivonatpdfHK-0425rk_egyTUK.pdf

JegyzőkönyvpdfJkv_0425rk_egyTUK.pdf

Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2016. március 29-én (kedden) 16.30 órakor tartandó rendkívüli ülése

 

 

MeghívópdfMH-160329rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK-160329rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJkv-0329rk.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1./ Az OVI-FOCI Program című pályázaton való önkormányzati részvétel KT-46

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-46.pdf

 

 

2./ PLER Kézilabdasport Kft. 2016/17. évi Tao. Pályázata KT-49

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-49.pdf

 

3./ Egyebek

 

 

 

Népjóléti Bizottság 2016. március 29-én (kedden) 16.30 órakor tartandó rendkívüli ülése

 

MeghívópdfMH-160329rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK-0329rk_an.pdf

JegyzőkönyvpdfJkv-0329rk.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KT-47/Z(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

2./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-17/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

3./ Egyebek

 

 

 

Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2016. február 24-én (szerdán) 16 órakor tartandó ülése

MeghívópdfMH-160224.pdf

Határozat-kivonatpdfHK-160224.pdf

 Jegyzőkönyvpdf18.ker_OKSIB-20160224_jegyzokonyv_nyilt.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-15pdfKt-15.pdf

Kieg.1. pdfKt-15kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről KT-1pdfKt-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Kieg.1.pdfKt-01kieg1.pdf

Kieg.2.pdfKt-01kieg2.pdf

Kieg.3.pdfKt-01kieg3.pdf

Kieg.4.pdfKt-01kieg4.pdf

 

3./ Döntés térítésmentes helyiség biztosításáról a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Pestszentimrei fiókja részére KT-23pdfKt-23.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4./ Döntés az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről KT-31pdfKt-31.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5./ Döntés a „Szintemelő Matematika Tehetséggondozással Pestszentlőrinc-Pestszentimre Jövőjéért Alapítvány” (rövidített neve: „Szintemelő Alapítvány”) névhasználatának engedélyezése tárgyában KT-4pdfKt-04.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6./ A PLER Kézilabdasport Kft.-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyása, a Magyar Kézilabda Szövetséghez beadott pályázatokhoz kapcsolódóan önrész biztosítása KT-38pdfKt-38.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

7./ OVI-FOCI Program című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala KT-37pdfKt-37.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8./ Kerületi sportszervezetek 2015/16. évi TAO pályázataival kapcsolatos képviselő-testületi határozatok módosítása KT-26pdfKt-26.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

9./ A Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda kijelölése az ELTE óvodapedagógus hallgatóinak gyakorlati oktatása céljából KT-20pdfKt-20.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Horváthné Kapocsi Anikó

 

10./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító okiratának módosítása KT-36pdfKt-36.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

11./ Támogatási keretmegállapodás módosítása KT-29pdfKt-29.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Kieg.1.pdfKt-29kieg1.pdf

 

12./ A KLIK által fenntartott köznevelési intézmények dologi jellegű kiadásának finanszírozása KT-19pdfKt-19.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Hományi Tamás Márton

Kieg.1.pdfKt-19kieg1.pdf

Kieg.2.pdfKt-19kieg2.pdf

 

13./ MALÉV SC új támogatási szerződésével kapcsolatos 644/2015. (XII. 15.) sz. határozat módosítása KT-21pdfKt-21.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

14./ Balatonakali diáktábor 2016. évi turnusbeosztása OKSIB-5pdfOKSIB-5.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

15./ 2016. évi ISK/DSK, valamint sportegyesületek részére kiírandó sportpályázatok szövegtervezete OKSIB-3pdfOKSIB-3.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16./ A Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda és a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásának engedélyezése OKSIB-4pdfOKSIB-4.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

17./ A március 15-i ünnepi szónok kijelölése OKSIB-1pdfOKSIB-1.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

18./ Beszámoló a Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület 2015. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-2pdfOKSIB-2.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kirják András elnök, Kapitány István vezetőedző

 

19./ A Városinfó 18 Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos intézkedések KT-40/Z pdfKt-40.pdf(Előterjesztő kérésére nem zárt!)

 

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

20./ A PLER Kézilabda Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala KT-41/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán

 

21./ Egyebek

 

Helyszíni kiosztású anyag:

 

H-1: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott óvodák körzethatárainak módosítása

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármesterpdfH-1.pdf

Kieg. 1. pdfKieg.1.

 

H-2: A XVIII. kerület oktatási helyzetének javításapdfH-2

Előterjesztő: Kassai Dániel képviselő

 

 

 

Népjóléti Bizottság 2016. február 22-én (hétfőn) 17:30 órakor tartandó ülése

MeghívóLetöltés

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 pdfHK-160222_an.pdf

 Jegyzőkönyv pdf18.ker_20160222_NB_jegyzokonyv_nyilt.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-15Kt-15.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. került Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről KT-1Kt-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKieg.1.

pdfKieg.2.

pdfKt-01kieg3.pdf

pdfKieg.4.

 

3./ Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-2Kt-02.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-13Kt-13.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-14Kt-14.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

6./ Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2015. évi döntésekről KT-3Kt-03.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7./ Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziummal kötött bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési megállapodás módosítása KT-6Kt-06.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

8./ Döntés az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről KT-31Kt-31.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9./ Javaslat a Gyöngyvirág Szociális Szolgálat Gyöngyvirág Nappali Szolgálat 2016. évi nyári zárva tartására KT-7Kt-07.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10./ Borostyán Szociális Szolgálat intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása KT-33pdfKt-33.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11./ Szociális és gyermekjóléti intézmények Szakmai Programjainak elfogadása KT-28pdfKt-28_eloterj.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

KT-28-1-somogyipdfKt-28_1somogyi.pdf

KT-28-2_életfapdfKt-28_2eletfa.pdf

KT-28-3-gyongyviragpdfKt-28_3gyongyvirag.pdf

KT-28-4-borostyanpdfKt-28_4borostyan.pdf

KT-28-5-csibeszpdfKt-28_5csibesz.pdf

 

12./ Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratának módosítása KT-17pdfKt-17.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

13./ Az Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2016. évi nyári zárva tartási rendje NB-5pdfNB-5.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

14./ Szociális intézmények 2015. évi szakmai munkájának értékelése NB-16pdfNB-16.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

15./ Szociális és gyermekjóléti intézmények 2016. évi munkaterve NB-2pdfNB-2.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

16./ Pályázati felhívás kiírása „Nyári életmód tábor” szervezésére NB-1pdfNB-1.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

17./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KT-18/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

18./ Jogorvoslattal megtámadott szociális alapszolgáltatással kapcsolatos döntés elbírálása KT-27/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

19./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-14/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

20./ Lakásépítési helyi támogatással és fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos kérelmek elbírálása NB-13/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

21./ 2015. évi érvényes bérbevételi ajánlatok elbírálása és lakásjuttatási névjegyzék felállítása NB-15/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

NB-15Z Kieg. 1.

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

22./ Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-7/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

23./ Határozott időre (5 év) bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-3/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

24./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-10/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

25./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-9pdfNB-9.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

26./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-4/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

27./ Határozott időre ( 1 év) bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása NB-11/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

28./ Szolgálati lakások bérbeadása NB-8/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

29./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása NB-12/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

30./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-6/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

31./ Egyebek

Tulajdonosi Bizottság 2016. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó

pdfLetöltés

 

Határozat-kivonat

pdfLetöltés

 

Jegyzőkönyv

pdfLetöltés

 

Napirendi pontok:

1.) PLER Kézilabdasport Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja alapján megvalósuló tornacsarnok felújításához Tul-02

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán

pdfLetöltés

 

2.) Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2015. december 15-i (kedd) 13:15 órakor kezdődő ülése

 

MeghívópdfLetöltés

Határozat-kivonat pdfHK-151215rk.pdf

JegyzőkönyvpdfLetöltés

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok

1./ A Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság kérelmével kapcsolatos döntés meghozatala OKSIB-54pdfLetöltés

Előterjesztő: Szarvas Attila Sándor

 

2./ 1908 SZAC KSE nemzetközi versenyen való részvételének támogatása OKSIB-55pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Pintér Béla elnök

 

3./ A 2016. évi Ifjúságpolitikai feladatterv elfogadása OKSIB-56pdfLetöltés

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

4./ Javaslat a kerületi sportegyesületek támogatására kiírt rendkívüli Decathlon pályázatok elbírálásához OKSIB-57/Z

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Stájer István áruházigazgató

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

5./ Egyebek

 

 

Népjóléti Bizottság 2015. december 15-i (kedd) 13 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

MeghívóLetöltés

Határozat-kivonat pdfHK-151215rk.pdf

JegyzőkönyvLetöltés

Napirendi pontok:

1./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásának jogcíméről NB-98pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

2./ Egyebek

Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2015. december 9-i (szerdai) 16 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfLetöltés

Határozat-kivonatpdfLetöltés

JegyzőkönyvpdfLetöltés

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-284pdfLetöltés

 

284kieg1pdfLetöltés

 

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról KT-285pdfKt-285.pdf

 

285kieg1pdfLetöltés

 

3./ A Képviselő-Testület 2016. I. féléves munkaterve KT-278pdfLetöltés

 

4./ A Kiemelt Sportágfejlesztési Program kerékpáros pályaépítési programjához kapcsolódó költségvetési terv KT-277pdfLetöltés

 

5./ A Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület támogatási szerződés megkötése KT-260pdfLetöltés

 

6./ MALÉV SC új támogatási szerződés KT-280pdfLetöltés

 

7./ Sportrendezvényterv 2016. KT-279pdfLetöltés

 

8./ Egyéni sportolói támogatási kérelem OKSIB-50pdfLetöltés

 

9./ Kerületi Diák Olimpia 2015/2016-os versenynaptára OKSIB-52pdfLetöltés

 

10./ Közösségi színtér igénybevétele – „Városháza galéria 2016.” elbírálása OKSIB-49pdfLetöltés

 

11./ Általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése OKSIB-51pdfOKSIB-51.pdf

 

12./ 2016. évi helyi kitüntetések adományozása KT-264/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

13./ A Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KT-271/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

14./ KLIK által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői pályázatok véleményezése OKSIB-48/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Kieg.1.

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Kieg. 2.

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Hományi Tamás Márton, Horváth Gábor, Batári Géza, Magyar Gabriella, Pál-Horváth Rita, Török Ilona Mária

 

15./ „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozása OKSIB-53/Z(zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

16./ Egyebek

Népjóléti Bizottság 2015. december 7-én (hétfőn) 17:30 órakor kezdődő ülése

 

MeghívópdfLetöltés

Határozat-kivonatpdfLetöltés

Jegyzőkönyv pdfJkv-15-12-07.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-284pdfLetöltés

 

284kieg1pdfLetöltés

 

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról KT-285pdfLetöltés

 

285kieg1pdfLetöltés

 

3./ A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztása KT-273pdfLetöltés

 

4./ A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata KT-266pdfLetöltés

 

5./ Szociális és gyermekjóléti intézmények Szakmai Programjának elfogadása KT-258pdfLetöltés

 

6./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása KT-268pdfLetöltés

 

7./ A Képviselő-Testület 2016. I. féléves munkaterve KT-278pdfLetöltés

 

8./ Pályázat kiírása Rezidens támogatás igénybe vételére NB-94pdfLetöltés

 

9./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-87pdfLetöltés

 

10./ 2016. évi helyi kitüntetések adományozása KT-264/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

11./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KT-254/Z (zárt!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

12./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-88/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

13./ Lakásépítési helyi támogatással kapcsolatos kérelem elbírálása NB-90/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

14./ Határozott időre (1 év) bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-93/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

15./ Határozott időre (5 év) bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-95/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

16./ Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása NB-92/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

17./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-91/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

18./ A 461/2015. (XI. 09.) számú NB-határozat módosítása NB-97/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

19./ Tájékoztató alapítványok által szervezett 2015. évi nyári életmód táborokról KT-267pdfLetöltés

 

20./ Tájékoztató 2015. évi nyári életmód táborokról Táj02/NB-96pdfLetöltés

 

21./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről Taj-01/NB-89/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

22./ Egyebek