Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2020. október 26-án (hétfőn) 17 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20201026_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20201026_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20201026_ILB.pdf

Napirendi pontok:

 

1./ Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-136pdfKT-136.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

2./ Az önkormányzati fenntartású szociális szolgálatok átszervezése

KTZ-140 (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Bálint Ramóna Mária intézményvezető, dr. Barnáné Matazsdi Edit intézményvezető, Tímárné Penczi Ildikó intézményvezető,  Rajkai Szandra nappali ellátás vezető, Madarassy Csaba igazgató

3./ A szociálisan bérbeadott önkormányzati bérlakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása

ILB-27/Z (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

4./ A jogcím nélküli lakáshasználók lakásügyi kérelmeinek elbírálása

ILB-29/Z (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

5./ A költségelven bérbeadott önkormányzati bérlakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása

ILB-28/Z (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

6./ Tájékoztatás a lakásügyi hátralékok alakulásáról

ILB-30/Z (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)pdfILB-30Z.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

7./ Egyebek

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2020. október 26-án (hétfőn) 15.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20201026_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20201026_ESzB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20201026_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés az Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2020. évi év végi zárva tartási rendjéről

ESzB-12pdfESzB-12.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Marton Attiláné, Egyesített Bölcsődék intézményvezetője

2./ Az önkormányzati fenntartású szociális szolgálatok átszervezése

KTZ-140 (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Bálint Ramóna Mária intézményvezető, dr. Barnáné Matazsdi Edit intézményvezető, Tímárné Penczi Ildikó intézményvezető, Rajkai Szandra, nappali ellátás vezető, Madarassy Csaba igazgató

3./ A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Családok Átmeneti Otthona érdek-képviseleti fórumába delegált megválasztása

KTZ-130 (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

4./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről

ESzB-13/Z (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

5./ Egyebek

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2020. szeptember 21-én (hétfőn) 17 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20200921_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20200921_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200921_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-110pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért–Fiatalokért”    Közalapítvány 2019. évi beszámolója

ILB-20pdfILB-20.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Diráné Huszár Gertrúd

3./ Helyi kitüntetések adományozása a  Szociális Munka napja alkalmából

KT-101/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4./ Döntés közalapítvánnyal kapcsolatban

KTZ-120 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

5./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában

ILB-22/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester  

6./ A szociálisan bérbeadott önkormányzati bérlakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása

ILB-25/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7./ A költségelven bérbeadott önkormányzati bérlakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása

ILB-23/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

8./ A bérlakás felújításához és karbantartásához biztosított támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása

ILB-24/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

9./ A lakásügyi hátralékkal rendelkező bérlők bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása 

ILB-21/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

10./ Egyebek

H1./ Krízishelyzet alapján benyújtott kérelmek elbírálása ILB-26/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2020. szeptember 22-én (kedden) 9 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20200922_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20200922_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200922_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-110pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás a pénzügyi támogatással kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról KT-104pdfKT-104.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

3./ Döntés a Malév SC és a Pestszentimrei Sport Kör létesítményhasználatának támogatásáról

KT-125pdfKT-125.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Kovács Mihály (Malév SC ügyvezető), Egry Zoltán (Pestszentimrei Sport Kör elnöke)

4./ Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Tízpróba Magyarország Kft.-vel

KT-100pdfKT-100.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Stájer István áruházvezető

5./ Pályázati felhívás közösségi színtér igénybevételére OKSIB-16pdfOKSIB-16.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

6./ A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei intézményvezetői álláspályázat elbírálása

KT-98/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Máté Zsuzsa

7./ Egyebek

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2020. szeptember 21-én, hétfőn 15.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20200921_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20200921_ESzB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200921_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-110pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához

KT-102pdfKT-102.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

3./ A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása

ESzB-11pdfESzB-11.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

4./ Döntés az Egyesített Bölcsődék 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervéről

ESzB-9pdfESzB-9.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Marton Attiláné Egyesített Bölcsődék intézményvezetője

5./ Tulajdonosi döntések a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatban

KT-103/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila – ügyvezető igazgató, Simon Balázs – gazdasági igazgató

 

6./ Helyi kitüntetések adományozása a  Szociális Munka napja alkalmából

KT-101/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

7./ Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2019. évi tevékenységéről

Táj.01-114pdfTaj01-114.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Haintz Andrea tisztifőorvos

8./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről

ESzB-10/Z

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

9./ Egyebek

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2020. augusztus 25-én (kedden) 17 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20200825rk_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20200825rk_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200825rk_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött Együttműködési Megállapodás alapján szolgálati lakás bérbeadására vonatkozó kérelem elbírálása ILB-17/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

2./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal dolgozója részére szolgálati lakás bérbeadására vonatkozó kérelem elbírálása ILB-18/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

3./ Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. kerületi Rendőrkapitánysággal kötött Együttműködési Megállapodás alapján szolgálati lakás bérbeadására vonatkozó kérelem elbírálása ILB-19/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

4./ Egyebek

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság 2020. augusztus 11-i (kedd) 08.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20200811rk_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20200811rk_ESzB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200811rk_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés nyilatkozat kiadásáról Dr. Vida Sándor felnőtt háziorvos által elidegeníteni kívánt praxis tekintetében ESzB-8/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Vida Sándor

2./ Egyebek

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2020. július 22-én (szerdán) 15.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20200722rk_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20200722rk_AN_ILB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200722rk_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Nappali szociális ellátás igénybevétele esetén a közösségi fejlesztés szolgáltatási elem szüneteltetése KT-75pdfKT-75.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: szociális szolgálatok intézményvezetői

2./ Budapest VII. kerület Károly krt. 5. B épület 5. emelet 14. szám alatti elővásárlási joggal érintett ingatlan elidegenítése KTZ-85 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

3./ Krízis helyzet alapján benyújtott kérelmek elbírálása ILB-13/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

4./ A szociálisan bérbeadott önkormányzati bérlakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása ILB-14/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

5./ A költségelven bérbeadott önkormányzati bérlakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása ILB-15/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

6./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában ILB-16/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

7./ Egyebek

H-1 / Elvi döntés az önkormányzati fenntartású szociális szolgálatok átszervezéséről S1-89pdfS1-89.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester 

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2020. július 22-én (szerdán) 14 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20200722rk_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20200722rk_ESzB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200722rk_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

 

1./ A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megválasztása KT-86.pdfKT-86.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

2./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről ESzB-8/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

3./ Egyebek

H-1 / Elvi döntés az önkormányzati fenntartású szociális szolgálatok átszervezéséről S1-89pdfS1-89.pdf

 

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2020. július 21-én 10.30-kor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20200721rk_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20200721rk_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200721rk_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálása KT-76pdfKT-76.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Bánné Keller Márta és Kékesi Szilvia pályázók

2./ A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei, valamint a Tomory Lajos Múzeum alapító okiratának módosítása KT-78pdfKT-78.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsanna PhD, Máté Zsuzsanna

3./ A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi éves beszámolójának elfogadása KT-77pdfKT-77.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Saska Imre – a Kft. ügyvezetője

4./ MALÉV SC 2019. évi beszámolója OKSIB-16pdfOKSIB-16.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Kovács Mihály ügyvezető, Domokos Ádám elnök

5./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-17pdfOKSIB-17.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Szántai Luca, Pénzes Tamás SZAC Karate Sportegyesület elnöke

6./ Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása KTZ-79 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

7./ Egyebek