Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2015. 04. 29-i rendkívüli (OKSIB) együttes ülése

Írta:  2015.04.27.
Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2015. 04. 29-i rendkívüli (OKSIB) együttes ülése:


Meghívó
letöltés


Határozat-kivonat
letöltés


Jegyzőkönyv
letöltés


Napirendi pontok:
 

1.) Döntés a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető 2015. évi pénzügyi támogatásáról. TÜK-1.
Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester
Meghívottak: XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
letöltés

2.) Egyebek