Tulajdonosi Bizottság 2015. május 13-i (szerda) 16.00 órakor kezdődő ülése

Írta:  2015.05.08.

Tulajdonosi Bizottság 2015. május 13-i (szerda) 16.00 órakor kezdődő ülése

Meghívó

letöltésHatározat-kivonatJegyzőkönyv

letöltésZárt jegyzőkönyv

letöltés
Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-120
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Kt-111
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


3.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-106
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


 
4.) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2015-2019. évekre vonatkozó Gazdasági Programja Kt-121
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2014. éves beszámolójának, és 2015. évi üzleti tervének elfogadása Kt-117
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


6.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási-, és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződés módosítása Kt-118
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


7.) Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. 2014. éves beszámolójának elfogadása Kt-119.
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


8.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.2014. évi beszámolójának, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének, üzleti jelentésének és a Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadása Kt-94
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


9.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi beszámolója Kt-88
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


10.) Kerületi sportszervezetek 2015/16. évi Tao. pályázatai Kt-122
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


11.) Az önkormányzati tulajdonú épületben működő, KLIK által fenntartott köznevelési intézmények működtetési feladatainak vállalása Kt-98
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
letöltés


12.) Budapest XVIII. kerület 141154 hrsz. alatt található 67 m2-es helyiség hasznosítására vonatkozó ismételt döntéshozatal Kt-110
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


13.) Budapest XVIII. kerület Hengermű utca 4. sz. mellett elhelyezkedő 151853 hrsz-ú 65,0 m2 nagyságú közterület használata Tul-28
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


14.) Budapest XVIII. kerület 152070 hrsz-ú, természetben az 1181 Budapest, Üllői út 359. szám alatt található, 541 m2-es, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan megvásárlására vonatkozó elvi döntéshozatal Tul-32
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


15.) Budapest XVIII. kerület 150002 hrsz-ú, természetben az 1181 Budapest, Vasvári Pál u. 16/b szám alatt található, 556 m2-es, kivett egyéb épület, udvar megnevezésű ingatlan eladására vonatkozó elvi döntéshozatal Tul-33
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


16.) Budapest Főváros XVIII. kerület Nefelejcs utcai garázssor mögötti (152649/15) hrsz-ú közterület 670 m2-es részének használata Tul-34
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


17.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-35
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


18.) A Budapest XVIII. kerület Gyékény tér 1. sz. alatt lévő (148820) hrsz-ú közterület-használatából származó használati díj hátralék rendezése Ktz-99 (Zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


19.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-29/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


20.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-30/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


21.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatról Tul-31/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


22.) Döntés Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában Tul-36/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


23.) Döntés önkormányzati bérlakás felújításához igényelt kamatmentes támogatás tárgyában Tul-37/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


24.) Bérleti jog felmondása (költségalapú lakbért nem fizetők esetében) Tul-38/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


25.) Egyebek